• Bài thuyết trình Công nghệ chế biến lương thực: Bún khô

  Bài thuyết trình Công nghệ chế biến lương thực: Bún khô

  Bài thuyết trình cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình công nghệ sản xuất bún khô, giới thiệu sản phẩm, nguyên liệu sản xuất bún khô,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   25 p cntp 26/01/2021 46 1

 • Bài thuyết trình Công nghệ chế biến lương thực: Quy trình công nghệ sản xuất cháo ăn liền

  Bài thuyết trình Công nghệ chế biến lương thực: Quy trình công nghệ sản xuất cháo ăn liền

  Bài thuyết trình cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình công nghệ sản xuất cháo ăn liền, tổng quan về nguyên liệu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   27 p cntp 26/01/2021 58 0

 • Bài thuyết trình Công nghệ chế biến lương thực: Mứt Jam nho

  Bài thuyết trình Công nghệ chế biến lương thực: Mứt Jam nho

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mứt Jam nho, qui trình công nghệ, sản phẩm mứt jam nho, nguyên liệu sản xuất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   23 p cntp 26/01/2021 65 1

 • Bài thuyết trình Công nghệ chế biến: Trà xanh đóng lon

  Bài thuyết trình Công nghệ chế biến: Trà xanh đóng lon

  Bài thuyết trình cung cấp cho người học các kiến thức: Trà xanh đóng lon, khoa học về nguyên liệu, quy trình sản xuất, chỉ tiêu sản phẩm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   27 p cntp 26/01/2021 36 2

 • Bài thuyết trình Công nghệ chế biến thực phẩm: Xúc xích thịt heo

  Bài thuyết trình Công nghệ chế biến thực phẩm: Xúc xích thịt heo

  Bài thuyết trình tìm hiểu xúc xích heo, giới thiệu chung về nguyên liệu, quy trình công nghệ, chất lượng sản phẩm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   38 p cntp 26/01/2021 53 0

 • Bài thuyết trình Công nghệ chế biến lương thực: Quy trình sản xuất nui từ gạo

  Bài thuyết trình Công nghệ chế biến lương thực: Quy trình sản xuất nui từ gạo

  Bài thuyết trình cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình sản xuất nui từ gạo, quy trình công nghệ, chỉ tiêu sản phẩm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   21 p cntp 26/01/2021 43 0

 • Bài thuyết trình Công nghệ chế biến: Công nghệ chế biến vải đóng hộp

  Bài thuyết trình Công nghệ chế biến: Công nghệ chế biến vải đóng hộp

  Bài thuyết trình cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ chế biến vải đóng hộp, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, quy trình CNSX vải đóng hộp,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   27 p cntp 26/01/2021 29 0

 • Bài thuyết trình Công nghệ chế biến lương thực: Quy trình sản xuất miến

  Bài thuyết trình Công nghệ chế biến lương thực: Quy trình sản xuất miến

  Nội dung của bài thuyết trình tìm hiểu quy trình sản xuất miến, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, tổng quan về miến,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   31 p cntp 26/01/2021 29 0

 • Bài thuyết trình Công nghệ lên men: Bia đen

  Bài thuyết trình Công nghệ lên men: Bia đen

  Bài thuyết trình tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất bia đen, đánh giá chất lượng, nguyên liệu sản xuất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   47 p cntp 26/01/2021 45 0

 • Bài thuyết trình Công nghệ chế biến lương thực: Công nghệ sản xuất snack bắp

  Bài thuyết trình Công nghệ chế biến lương thực: Công nghệ sản xuất snack bắp

  Bài thuyết trình tìm hiểu công nghệ sản xuất snack bắp, quy trình công nghệ, nguyên liệu sản phẩm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   22 p cntp 26/01/2021 36 5

 • Bài thuyết trình môn Công nghệ thực phẩm: Mì ăn liền

  Bài thuyết trình môn Công nghệ thực phẩm: Mì ăn liền

  Bài thuyết trình tìm hiểu các kiến thức: Mì ăn liền, quy trình sản xuất mì ăn liền, cắt định lượng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   42 p cntp 26/01/2021 45 3

 • Bài thuyết trình Công nghệ lên men: Sản xuất glucoamylase theo phương pháp lên men bề mặt

  Bài thuyết trình Công nghệ lên men: Sản xuất glucoamylase theo phương pháp lên men bề mặt

  Bài thuyết trình cung cấp cho người học các kiến thức: Sản xuất glucoamylase theo phương pháp lên men bề mặt, đặc điểm sinh học của Aspergillus niger, quá trình nhân giống,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   31 p cntp 26/01/2021 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số