• Bài 7: Tích phân xác định

  Bài 7: Tích phân xác định

  Hàm f(x) liên tục trên (a,b) thì khả tích trên (a,b). Nếu hàm số f(x) xác định tại x và không liên tục tại x nhưng có giới hạn 2 phía tại x thì ta nói x là điểm gián đoạn loại 1 tại x. Nếu f chỉ có hữu hạn điểm gián đoạn loại 1 trên (a,b) thì f khả tích trên (a,b).

   10 p cntp 27/11/2012 192 1

 • Bài 6: Một số dạng tích phân khác

  Bài 6: Một số dạng tích phân khác

  Tích phân hàm hữu tỉ đối với x và trong đó R (u,v) là hàm hữu tỉ đối với u và v và là một tam thức bậc 2 không có nghiệm kép. Phương pháp tổng quát: tuỳ theo dấu của hệ số a ta đưa tam thức về dạng tổng hay hiểu hai bình phương.

   13 p cntp 27/11/2012 142 1

 • Bài 5: Tích phân hàm hữu tỉ và hàm lượng giác

  Bài 5: Tích phân hàm hữu tỉ và hàm lượng giác

  Tài liệu tham khảo hướng dẫn các bạn học toán tích phân hàm hữu tỉ và hàm lượng giác, mời các bạn tham khảo và đóng góp ý kiến để chúng tôi tap hợp thêm nhiều bài giảng hữu ích cho các độc giả.

   10 p cntp 27/11/2012 156 1

 • Bài 4: Nguyên hàm và tích phân bất định

  Bài 4: Nguyên hàm và tích phân bất định

  Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên khoảng (a,b) thì mọi nguyên hàm của f(x) trên khoảng (a,b) đều có dạng F(x)+C với C là một hằng số.

   15 p cntp 27/11/2012 185 1

 • Bài 3: Ứng dụng của đạo hàm

  Bài 3: Ứng dụng của đạo hàm

  Ta thường dùng kha triển taylor và khai triển maclaurin để tính xấp xỉ giá trị của hàm f(x) sau khi chọn n đủ lớn để phần dư có giá trị tuyệt đối không vượt quá sai số cho phép.

   20 p cntp 27/11/2012 137 2

 • Bài 2: Đạo hàm và vi phân

  Bài 2: Đạo hàm và vi phân

  Các quy tắc tính đạo hàm: đạo hàm của tổng hiệu tích thương của 2 hàm số, đạo hàm của hàm số hợp, đạo hàm của hàm số ngược. Trong các quy tác trên thì quy tắc đạo hàm của hàm số số hợp là cần được chú ý nhất.

   14 p cntp 27/11/2012 141 3

 • TOÁN CAO CẤP A1 : Chương 1: Giới thiệu tổng quan

  TOÁN CAO CẤP A1 : Chương 1: Giới thiệu tổng quan

  Trong bài học này sẽ giới thiệu về khái niệm về giới hạn của hàm số một biến và các kỹ thuật cơ bản để tính giới hạn. Đầu tiên tạ tìm hiểu định nghĩa về giới hạn.

   15 p cntp 27/11/2012 470 7

 • Phương pháp đơn hình

  Phương pháp đơn hình

  Có một số phương pháp khác nhau để giải bài toán Qui hoạch tuyến tính : phương pháp hình học , phương pháp phân tích sự biến động của hàm mục tiêu và phương pháp đơn hình . Nếu đối với phương án cực biên x0 với cơ sở J0 của bài toán dạng chính tắc mà với mỗi Dk 0 đều tồn tại xjk 0 đối với bài toán f(x) ® min thì ta có thể điều chỉnh...

   32 p cntp 27/11/2012 213 2

 • Đại số tuyến tính - Bài 3: MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

  Đại số tuyến tính - Bài 3: MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

  Ta xét hệ phương trình: Hệ phương trình trên có thể viết ở dạng ma trận: A X=B. Câu hỏi đặt ra là X = ? Xét phương trình: a x = b. Ta có: Tương tự lập luận trên thì liệu ta có thể có như vậy là ma trận sẽ được định nghĩa như thế nào? Ví dụ: Tìm ma trận phụ hợp của ma trận sau: Bài tập: Tìm ma trận phụ hợp của ma trận sau:

   33 p cntp 27/11/2012 160 3

 • Dạng toàn phương

  Dạng toàn phương

  Khi tìm cực trị của hàm 2 biến bài toán sẽ dẫn đến việc xác định dấu của vi phân cấp 2 của hàm f, nghĩa là ta cần xác định dấu.Tổng quát cho hàm nhiều biến thì việc tìm dấu của vi phân cấp 2 không đơn giản, do vậy “Dạng toàn phương” là một lý thuyết hổ trợ cho việc tìm dấu của vi phân cấp 2 của hàm nhiều biến.

   23 p cntp 27/11/2012 179 1

 • Ma trận

  Ma trận

  Trong toán học, một ma trận là bảng chữ nhật chứa dữ liệu (thường là số thực hoặc số phức, nhưng có thể là bất kỳ dữ liệu gì) theo hàng và cột. Trong đại số tuyến tính, ma trận dùng để lưu trữ các hệ số của hệ phương trình tuyến tính và biến đổi tuyến tính. Trong lý thuyết đồ thị, ma trận thường dùng để biểu diễn đồ thị (ví...

   49 p cntp 27/11/2012 191 6

 • ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (Giang Bích Ngân) - CHƯƠNG 8

  ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (Giang Bích Ngân) - CHƯƠNG 8

  BỘ KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN Khái niệm và cấu tạo của 1 bộ khuếch đại thuật toán. - Ứng dụng của bộ khuếch đại thuật toán

   41 p cntp 19/11/2012 132 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số