• Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt (Đồng chủ biên)

  Giáo trình "Quản trị chiến lược" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh Việt Nam, đồng thời coi trọng cung cấp kỹ năng thực hành quản trị chiến lược cơ bản. Giáo trình được thiết kế thành 10 chương, và chia...

   174 p cntp 23/08/2022 37 0

 • Giáo trình Quản lý chuỗi cung ứng: Phần 2

  Giáo trình Quản lý chuỗi cung ứng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Giáo trình Quản lý chuỗi cung ứng" tiếp tục nghiên cứu về phương pháp đo lường hiệu quả của hệ thống chuỗi cung ứng; giúp bạn đọc biết cách xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng, đánh giá quy trình thực hiện dự án và xác định những vấn đề phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây.

   65 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Giáo trình Quản trị chiến lược toàn cầu (Global strategic management): Phần 2

  Giáo trình Quản trị chiến lược toàn cầu (Global strategic management): Phần 2

  Giáo trình "Quản trị chiến lược toàn cầu (Global strategic management)" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh hiện nay. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về:...

   165 p cntp 23/08/2022 39 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - Trần Hạnh Nhi

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - Trần Hạnh Nhi

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu; tìm kiếm và sắp xếp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p cntp 28/11/2022 2 0

 • Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt (Đồng chủ biên)

  Giáo trình "Quản trị chiến lược" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh Việt Nam, đồng thời coi trọng cung cấp kỹ năng thực hành quản trị chiến lược cơ bản. Giáo trình được thiết kế thành 10 chương, và chia...

   278 p cntp 23/08/2022 50 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - Trần Hạnh Nhi

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - Trần Hạnh Nhi

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc dữ liệu động; cấu trúc cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   123 p cntp 28/11/2022 2 0

 • Giáo trình Tin học đại cương (Tái bản năm 2020): Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Giáo trình Tin học đại cương (Tái bản năm 2020): Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình "Tin học đại cương (Tái bản năm 2020)" có nội dung gồm 2 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: bảng tính điện tử Microsoft Excel; một số thuật ngữ trong Microsoft Excel; mạng máy tính; địa chỉ IP và các dịch cụ tên miền trên internet;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p cntp 23/08/2022 35 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 1 - Nguyễn Thị Minh An

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 1 - Nguyễn Thị Minh An

  "Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 1 - Nguyễn Thị Minh An" có nội dung trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; phân tích và thiết kế công việc; kế hoạch hóa nguồn nhân lực; quá trình kế hoạch hóa nguồn nhân lực; tuyển dụng và bố trí nhân lực; tạo động lực lao động; phương hướng tạo động lực lao động; đánh giá thực hiện công việc;...

   122 p cntp 24/03/2022 95 0

 • Giáo trình Tin học đại cương (Tái bản năm 2020): Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Giáo trình Tin học đại cương (Tái bản năm 2020): Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Phần 1 của Giáo trình "Tin học đại cương (Tái bản năm 2020)" có nội dung gồm 3 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: những khái niệm cơ bản của tin học; thuật toán và ngôn ngữ lập trình; hệ điều hành cho máy tính điện tử; hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p cntp 23/08/2022 39 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 2 - Nguyễn Thị Minh An

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 2 - Nguyễn Thị Minh An

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 2 - Nguyễn Thị Minh An" tiếp tục trình bày những nội dung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thù lao lao động; quan hệ lao động; hợp đồng lao động và thỏa ước lao động; tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động; quản lý chương trình an toàn và sức khỏe cho người lao...

   99 p cntp 24/03/2022 83 0

 • Giáo trình Thiết kế và triển khai website: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế và triển khai website: Phần 2

  Giáo trình "Thiết kế và triển khai website" là tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên các chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử và Quản trị Hệ thống thông tin. Giáo trình được chia thành 4 chương, cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập và thảo luận. Phần 2 này trình bày về: một số công cụ thiết kế website; triển...

   144 p cntp 23/08/2022 46 0

 • Giáo trình Thiết kế và triển khai website: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế và triển khai website: Phần 1

  Giáo trình "Thiết kế và triển khai website" là tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên các chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử và Quản trị Hệ thống thông tin. Giáo trình được chia thành 4 chương, cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập và thảo luận. Phần 1 này trình bày về: những khái niệm chung; tổng quan thiết...

   104 p cntp 23/08/2022 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số