• Xây dựng một phương pháp sinh số nguyên tố tất định

  Xây dựng một phương pháp sinh số nguyên tố tất định

  Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một thuật toán sinh số nguyên tố tất định. Thuật toán này được xây dựng dựa trên một số thuật toán sinh số nguyên tố đã có. Điều quan trọng là lực lượng số nguyên tố được tạo ra bằng thuật toán mới sẽ lớn hơn so với lực lượng các số nguyên tố được tạo ra từ thuật toán trước đó, và thuật...

   9 p cntp 31/01/2020 40 0

 • Phát triển các dự án BOT cho ngành điện tại Việt Nam: Tồn tại và nguyên nhân

  Phát triển các dự án BOT cho ngành điện tại Việt Nam: Tồn tại và nguyên nhân

  Nội dung bài viết trình bày để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì việc đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng ngành điện luôn được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên để xây dựng các nhà máy điện đòi hỏi vốn rất lớn, thời gian thu hồi vốn dài. Một trong các hình thức đầu tư được nhà nước ưu tiên phát triển là BOT.

   9 p cntp 31/01/2020 41 0

 • Nghiên cứu khảo sát và đánh giá các điều kiện ảnh hưởng xỉ thép hấp phụ và loại bỏ arsen trong nước

  Nghiên cứu khảo sát và đánh giá các điều kiện ảnh hưởng xỉ thép hấp phụ và loại bỏ arsen trong nước

  Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu này là tận dụng nguồn chất thải rắn trong môi trường là xỉ thép đưa vào hấp phụ và loại bỏ arsen trong nước. Việc nghiên cứu thực hiện các quy trình thực nghiệm theo các quy trình thực nghiệm ở các điều kiện ảnh hưởng đến tính năng xỉ thép hấp phụ và loại bỏ arsen trong nước ô nhiễm: nồng độ, kích...

   8 p cntp 28/12/2018 126 0

 • Ưu đãi thuế và hỗ trợ lãi cho vay vốn

  Ưu đãi thuế và hỗ trợ lãi cho vay vốn

  Theo Chuẩn mực kế toán quốc tế số 20 (IAS 20) – Kế toán các khoản trợ cấp của Chính phủ, trợ cấp của Chính phủ là việc các cơ quan của Nhà nước dành cho doanh nghiệp một lợi ích kinh tế xác định theo một số điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể. Khoản trợ giúp của Chính phủ không bao gồm những lợi ích gián tiếp từ những biện pháp làm thay...

   6 p cntp 30/04/2020 9 0

 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay

  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay

  Xuất phát từ thực trạng đào tạo, bồi dưỡng và chất lượng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng. Bài viết, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay.

   7 p cntp 30/05/2020 6 0

 • Một phương pháp hiển thị đặc trưng trên đối tượng ảo ba chiều dựa trên công nghệ lập trình GPU

  Một phương pháp hiển thị đặc trưng trên đối tượng ảo ba chiều dựa trên công nghệ lập trình GPU

  Trong bài viết này, qua khai thác ưu điểm của công nghệ lập trình GPU và kỹ thuật phủ ảnh, chúng tôi đề xuất một phương pháp hiệu quả, thể hiện được một số đặc trưng cơ bản trên các đối tượng ảo ba chiều. Phương pháp sử dụng kỹ thuật phủ ảnh và tính khả trình của card đồ họa GPU.

   9 p cntp 30/07/2020 3 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất đến hiệu quả tách tinh bột đậu xanh

  Nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất đến hiệu quả tách tinh bột đậu xanh

  Trong báo cáo này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu việc bổ sung hóa chất trong giai đoạn ngâm và sau khi nghiền. Hai loại hóa chất được thử nghiệm là NaHSO3 và Na2SO3 với các nồng độ khác nhau. Trong công đoạn ngâm, NaHSO3 cho thấy đem lại hiệu quả cao hơn với Na2SO3 và nồng độ 0,15% cho hiệu quả là cao nhất. Tuy nhiên, khi bổ sung NaHSO3 0,1% vào dịch sau khi...

   7 p cntp 28/09/2018 238 0

 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa kích thước thiết kế trang phục mặc bó sát từ vải dệt kim và áp lực của chúng lên cơ thể người trong quá trình mặc

  Nghiên cứu mối quan hệ giữa kích thước thiết kế trang phục mặc bó sát từ vải dệt kim và áp lực của chúng lên cơ thể người trong quá trình mặc

  Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa kích thước thiết kế trang phục mặc bó sát từ vải dệt kim và áp lực của chúng lên cơ thể người trong quá trình mặc. Đối tượng trong nghiên cứu là 25 nữ sinh khỏe mạnh có số đo phù hợp với cỡ 158B(86-90), 5 mẫu ống quần được làm từ vải dệt kim đan dọc đàn tính cao của hãng Uniqlo Nhật...

   6 p cntp 25/02/2019 100 0

 • Một giải pháp thực hiện bản đồ sai lệch của ảnh camera kép có mật độ dày đặc ứng dụng cho ảnh 3D và bản đồ độ sâu

  Một giải pháp thực hiện bản đồ sai lệch của ảnh camera kép có mật độ dày đặc ứng dụng cho ảnh 3D và bản đồ độ sâu

  Bản đồ sai lệch là một trong các thông số rất quan trọng trong thị giác nổi (stereo vision). Từ thông tin bản đồ sai lệch sẽ xác định được ảnh 3D và bản đồ độ sâu của ảnh. Đã có nhiều thuật toán đề xuất, trong đó thuật toán BP (Belief propagation) đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu và cải tiến.

   10 p cntp 30/07/2020 4 0

 • Chế tạo thiết bị cho công nghệ mạ xoa sử dụng để phục hồi chi tiết máy bị mài mòn

  Chế tạo thiết bị cho công nghệ mạ xoa sử dụng để phục hồi chi tiết máy bị mài mòn

  Nhằm thử nghiệm khả năng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ MKSDBM để phục hồi chi tiết máy bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tạo các thiết bị đặc thù là điện cực và thiết bị tạo và kiểm soát dòng mạ.

   7 p cntp 25/02/2019 132 0

 • Điều khiển cực tiểu hóa độ nhấp nhô mômen cho động cơ từ trở thay đổi

  Điều khiển cực tiểu hóa độ nhấp nhô mômen cho động cơ từ trở thay đổi

  Bài báo này sẽ đưa ra một phương pháp điều khiển điện tử để cực tiểu hóa độ nhấp nhô mômen cho SRM ở chế độ hoạt động tốc độ thấp. Độ nhấp nhô mômen trong suốt quá trình chuyển mạch sẽ được cực tiểu hóa bằng cách cho hai pha đồng dẫn và cùng sinh mômen trong vùng được xác định trước.

   9 p cntp 29/03/2019 93 0

 • Khảo sát bức bình phong ở đình làng Thạc Gián

  Khảo sát bức bình phong ở đình làng Thạc Gián

  Bài viết khảo sát bức bình phong ở đình làng Thạc Gián, thành phố Đà Nẵng - một tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cùng với các giá trị văn hóa đặc sắc, mang ý nghĩa về mặt tâm linh, là dấu ấn lịch sử đối với đình làng Thạc Gián và thể hiện triết lý âm dương qua hình tượng long mã và biểu tượng nhật nguyệt.

   7 p cntp 25/04/2019 75 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số