• kinh do

    kinh do

    BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ MARKETING Đề tài: LỚP: 01DHQT GV: HÀ THÁI PHƯỚC . DANH SÁCH NHÓM 1. NGUYỄN THỊ HẰNG NY 2. TRẦN THANH SƠN 3. CAO THỊ THANH NHÀN 4. NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 5. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 6.VÕ THỊ THỦY LỆ 7.PHAN THỊ PHÚC...

     11 p cntp 03/04/2013 50 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số