• 600 SENTENCES OF CERTIFICATE A

  600 SENTENCES OF CERTIFICATE A

  You may already be competent in some of these areas. Or, you may feel you need to learn or improve on all of them. This book is designed to help you either way. The pretest will pinpoint those critical thinking skills you need help with, and even direct you to the lessons in the book that teach those skills. The lessons themselves not only present the material you need to learn, but give you opportunities to immediately practice using that...

   281 p cntp 27/11/2012 140 1

 • Đề thi và đáp án môn Vật liệu vải kĩ thuật - ĐHBK TP.HCM

  Đề thi và đáp án môn Vật liệu vải kĩ thuật - ĐHBK TP.HCM

  Mời các bạn tham khảo Đề thi và đáp án môn Vật liệu vải kĩ thuật của trường ĐHBK TP.HCM sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

   7 p cntp 30/05/2015 100 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số