• Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên; Sự phân bố của vi sinh vật trong đất; Sự phân bố của vi sinh vật theo vụ mùa; Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường không khí; Vai trò của vi sinh vật trong cân bằng sinh thái;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   45 p cntp 24/03/2022 58 1

 • Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 2

  Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên nhân của sự mất cân bằng sinh thái; Một số biện pháp vi sinh bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   118 p cntp 24/03/2022 53 1

 • Ebook Làng nghề Việt Nam và môi trường: Phần 2

  Ebook Làng nghề Việt Nam và môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Làng nghề Việt Nam và môi trường" gồm có 2 chương, cung cấp cho người đọc những thông tin về: Nghiên cứu định hướng xây dựng một số chính sách đảm bảo phát triển làng nghề bền vững, đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường làng nghề. Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p cntp 26/02/2022 56 2

 • Ebook Làng nghề Việt Nam và môi trường: Phần 1

  Ebook Làng nghề Việt Nam và môi trường: Phần 1

  Ebook "Làng nghề Việt Nam và môi trường" được biên soạn nhằm mục đích duy trì sự phát triển bền vững hoạt động các làng nghề, góp phần phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nội dung cuốn sách nghiên cứu tổng hợp về hiện trạng sản xuất và môi trường các làng nghề từ đó đề xuất các chính sách và...

   211 p cntp 26/02/2022 79 3

 • Giáo trình Ngư loại II (Phân loại giáp xác và động vật thân mềm): Phần 1

  Giáo trình Ngư loại II (Phân loại giáp xác và động vật thân mềm): Phần 1

  Giáo trình Ngư loại 2 (Phân loại giáp xác và động vật thân mềm): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử nghiên cứu về giáp xác; Đặc điểm sinh học của ngành giáp xác crustacea; Một số đặc điểm chung của giáp xác mười chân - Decapoda; Đặc điểm phân bố phân loại tôm Penaeidea; Khóa phân loại bộ mười chân - Order...

   234 p cntp 28/12/2021 69 1

 • Giáo trình Ngư loại II (Phân loại giáp xác và động vật thân mềm): Phần 2

  Giáo trình Ngư loại II (Phân loại giáp xác và động vật thân mềm): Phần 2

  Tiếp phần 1, Giáo trình Ngư loại II (Phân loại giáp xác và động vật thân mềm): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử nghiên cứu động vật thân mềm; Khái quát về động vật thân mềm; Phân loại động vật thân mềm - Mollusca. Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p cntp 28/12/2021 66 1

 • Giáo trình Công nghệ gen: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ gen: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Công nghệ gen" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung một vài nghiên cứu tình huống, nhân dòng đoạn gen mục tiêu, chuyển gen bằng vi khuẩn agrobacterium, chuyển gen trực tiếp bằng tế bào trần,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p cntp 28/09/2021 206 1

 • Giáo trình Công nghệ gen: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ gen: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các kiến thức: SNP trong thực vật, im lặng của gen và công nghệ antisense trong nuôi cấy tế bào động vật, kỹ thuật điện di chậm trên gel để phân tích liên kết DNA và protein,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   145 p cntp 28/09/2021 125 1

 • Giáo trình Vi sinh vật học môi trường - Trần Viết Cường

  Giáo trình Vi sinh vật học môi trường - Trần Viết Cường

  Giáo trình vi sinh vật học môi trường dùng cho sinh viên ngành Khoa học môi trường gồm hai tín chỉ lý thuyết và một tín chỉ thực hành, giới thiệu một cách khái quát về các nhóm vi sinh vật, các quá trình chuyển hóa vật chất trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Qua đó, người học có thể nắm bắt được các quy luật chuyển hóa chất hữu cơ và vô...

   368 p cntp 27/07/2021 190 4

 • Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường

  Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường

  Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hóa, những khái niệm cơ bản và phân loại; Xây dựng mô hình; Một số mô hình cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p cntp 27/07/2021 220 1

 • Ebook Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 1

  Ebook Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 1

  Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 1 gồm 3 chương với các nội dung giới thiệu ARCMAP; hiển thị dữ liệu trong bản đồ; làm việc với Table. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   60 p cntp 31/03/2021 87 1

 • Ebook Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 2

  Ebook Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 "Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản" trình bày làm việc với Chart; biên tập dữ liệu; truy vấn dữ liệu; trình bày và in ấn bản đồ. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   57 p cntp 31/03/2021 91 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số