• Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải - ThS. Lâm Vĩnh Sơn

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải - ThS. Lâm Vĩnh Sơn

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về xử lý nước thải; Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học; Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý; Xử lý nước thải bằng phương sinh học; Xử lý và sử dụng cặn nước thải; Khử trùng nước thải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   202 p cntp 25/04/2022 44 2

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế hoạch bảo vệ môi trường; Các phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p cntp 25/04/2022 37 1

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về đánh giá tác động môi trường; Tổ chức và quản lý trong đánh giá tác động môi trường; Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p cntp 25/04/2022 38 1

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 4: Ergonomics - Khoa học lao động (Công thái học)

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 4: Ergonomics - Khoa học lao động (Công thái học)

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 4: Ergonomics - Khoa học lao động (Công thái học) có nội dung trình bày các khái niệm về Ergonomics, lĩnh vực chuyên môn của ergonomics, lịch sử phát triển ergonomics, công thái học vật lý - Physical ergonomics, công thái học nhận thức - Cognitive ergonomics,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   112 p cntp 25/04/2022 38 0

 • Bài giảng Môi trường và phát triển bền vững

  Bài giảng Môi trường và phát triển bền vững

  Bài giảng Môi trường và phát triển bền vững cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về môi trường; Phát triển bền vững; Môi trường và phát triển bền vững ở những vùng kinh tế - sinh thái cơ bản; Những khó khăn trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p cntp 25/04/2022 45 1

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 1: Con người và sự phát triển của con người

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 1: Con người và sự phát triển của con người

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 1: Con người và sự phát triển của con người có nội dung trình bày về quá trình phát triển của con người, một số yếu tố tác động đến quá trình phát triển của con người, các hình thái kinh tế mà loài người đã trải qua, dân số và các vấn đề về dân số,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   68 p cntp 25/04/2022 40 0

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 2: Khoa học môi trường

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 2: Khoa học môi trường

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 2: Khoa học môi trường được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về môi trường, mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường; nhận biết những yếu tố ảnh hưởng chính đến sự an toàn và phát triển của môi trường và cách xử lý chúng để bảo vệ chất...

   71 p cntp 25/04/2022 46 0

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 3: Tương tác giữa môi trường và con người

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 3: Tương tác giữa môi trường và con người

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 3: Tương tác giữa môi trường và con người có nội dung trình bày giới thiệu về sự tương tác giữa môi trường và con người, tác động của con người đến môi trường, tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   45 p cntp 25/04/2022 35 0

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 2: Sự hình thành đất từ mẫu chất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 2: Sự hình thành đất từ mẫu chất

  Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự hình thành đất từ mẫu chất. Nội dung trình bày gồm có: Sự phong hóa các loại đá và khoáng chất, hình thành đất – phát sinh học đất, đặc điểm các loại đá và khoáng chất, các quá trình phong hóa, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất, mẫu chất,... Mời các bạn...

   27 p cntp 28/09/2021 83 1

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 6: Các tính chất hóa học cơ bản của đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 6: Các tính chất hóa học cơ bản của đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 6 "Các tính chất hóa học cơ bản của đất" trình bày những nội dung chính sau: Các tính chất tổng quát của keo đất, các loại keo đất, cation hấp phụ trên bề mặt hạt keo, cấu trúc cơ bản của phiến sét silicate, khoáng học của phiến sét silicate, sự hình thành keo đất,... Mời các bạn cùng...

   22 p cntp 28/09/2021 74 1

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 3: Phân loại đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 3: Phân loại đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 3: Phân loại đất. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cá thể và quần thể đất, và các nội dung cụ thể về phân loại đất như: Hệ thống phân loại đất theo USDA: Soil Taxonomy, các tầng chẩn đoán dùng trong phân loại, chế độ ẩm của đất dùng trong phân loại, chế độ nhiệt của đất...

   21 p cntp 28/09/2021 74 1

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 5: Nước trong đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 5: Nước trong đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 5 "Nước trong đất" gồm có những nội dung cụ thể sau: Tính chất và trạng thái nước trong đất, cấu trúc và tính chất, năng lượng của nước trong đất, các phương pháp xác định hàm lượng nước trong đất (độ ẩm của đất), tính thấm của nước trong đất, mô tả ẩm độ đất,... Mời...

   18 p cntp 28/09/2021 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số