• Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 2: Hàn hồ quang tay

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 2: Hàn hồ quang tay

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 2: Hàn hồ quang tay. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm hàn hồ quang tay, hồ quang hàn, thiết bị hàn, vật liệu hàn, công nghệ hàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p cntp 23/10/2022 7 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 3: Hàn hồ quang tự động và bán tự động

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 3: Hàn hồ quang tự động và bán tự động

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 3: Hàn hồ quang tự động và bán tự động. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, thiết bị hàn tự động & bán tự động, vật liệu hàn tự động & bán tự động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cntp 23/10/2022 7 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 4: Hàn điện tiếp xúc

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 4: Hàn điện tiếp xúc

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 4: Hàn điện tiếp xúc. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Thực thất, đặc điểm & phân loại; hàn điện tiếp xúc giáp mối; hàn điểm; hàn điện tiếp xúc đường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cntp 23/10/2022 19 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 5: Hàn và cắt bằng khí

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 5: Hàn và cắt bằng khí

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 5: Hàn và cắt bằng khí. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, vật liệu hàn khí, thiết bị hàn khí, công nghệ hàn khí, cắt kim loại bằng khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p cntp 23/10/2022 6 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 6: Hàn vảy (hàn bằng hợp kim trung gian)

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 6: Hàn vảy (hàn bằng hợp kim trung gian)

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 6: Hàn vảy (hàn bằng hợp kim trung gian). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Thực chất, đặc điểm của hàn vẩy; vẩy hàn; thuốc hàn vẩy; công nghệ hàn vẩy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cntp 23/10/2022 7 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về công nghệ hàn

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về công nghệ hàn

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về công nghệ hàn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm,đặc điểm và phân loại các phương pháp hàn; quá trình luyện kim và tổ chức kim loại của mối hàn; tính hàn của kim loại và hợp kim. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cntp 23/10/2022 6 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 7: Biến dạng, ứng suất, khuyết tật khi hàn

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 7: Biến dạng, ứng suất, khuyết tật khi hàn

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 7: Biến dạng, ứng suất, khuyết tật khi hàn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Biến dạng & ứng suất khi hàn; xác định biến dạng khi hàn; khuyết tật của mối hàn; các phương pháp kiểm tra mối hàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p cntp 23/10/2022 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 3 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 3 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 3: Phân tích lực cơ cấu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tại sao phải phân tích lực? Các loại lực tác dụng lên cơ cấu, các giả thiết gần đúng, nguyên tắc: Điều kiện tĩnh định, trình tự giải bài tính lực cơ cấu, tính lực quán tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p cntp 23/08/2022 34 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 8 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 8 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 8: Hệ thống bánh răng. Chương này gồm có những nội dung kiến thức sau: Đại cương về hệ thống bánh răng, tính toán động học, bài tập áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   22 p cntp 23/08/2022 40 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 6 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 6 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 6: Cơ cấu Cam - Phân tích động học và thiết kế. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Đại cương về cơ cấu Cam, phân tích động học, tổng hợp biên dạng Cam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p cntp 23/08/2022 36 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 4 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 4 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 4: Cân bằng máy. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Cân bằng máy là gì? Cân bằng vật quay, Cân bằng cơ cấu phẳng, ví dụ về cân bằng tĩnh cơ cấu tay quay con trượt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p cntp 23/08/2022 41 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 5 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 5 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 5: Chuyển động thực. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Phương trình chuyển động và đại lượng thay thế, các chế độ chuyển động của máy, xác định chuyển động thực của máy, làm đều chuyển động của máy-bánh đà. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p cntp 23/08/2022 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số