• Ebook Công nghệ chất thơm thiên nhiên: Phần 1

  Ebook Công nghệ chất thơm thiên nhiên: Phần 1

  Phần 12 cuốn sách "Công nghệ chất thơm thiên nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và chất thơm và tình hình sản xuất chất thơm, nguyên liệu sản xuất chất thơm, phương pháp tách tinh dầu, thiết bị chưng cất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p cntp 19/01/2017 622 51

 • Ebook Công nghệ chất thơm thiên nhiên: Phần 2

  Ebook Công nghệ chất thơm thiên nhiên: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính toán thể tích và thiết bị chưng cất, truyền nhiệt hay phân ly; thu hồi tinh dầu từ nước chưng, các phương pháp khác tách chất thơm thiên nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p cntp 19/01/2017 508 36

 • Ebook Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học: Phần 1

  Ebook Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học" trình bày các nội dung: Tổng hợp toàn phần Cephalosporin C và Caphalotin, các kháng sinh nhóm Cephalosporin, tổng hợp Emetine, tổng hợp Reserpine, tổng hợp Vincamine. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p cntp 19/01/2017 285 14

 • Ebook Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học: Phần 2

  Ebook Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học" trình bày các nội dung: Tổng hợp vincadifformin và một số ancaloit aspidosperma, nghiên cứu về ancaloit bisindol loại vinblastin, một số phương pháp bán tổng hợp các dẫn xuất của nó. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p cntp 19/01/2017 278 11

 • Ebook Hóa học chất rắn (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa): Phần 1

  Ebook Hóa học chất rắn (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa học chất rắn" cung cấp cấp cho người đọc các kiến thức: Hình học và hóa học tinh thể, khái niệm mạng tinh thể; các chất rắn ở trạng thái thủy tinh, các dạng liên kết trong chất rắn; sai sót cấu trúc và ảnh hưởng của chúng tới tính chất tinh thể;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   130 p cntp 19/01/2017 493 13

 • Ebook Hóa học chất rắn (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa): Phần 2

  Ebook Hóa học chất rắn (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Nhiệt động học phản ứng pha rắn, vật liệu compozit, cơ chế yếu tố hóa lý xác định cơ chế phản ứng pha rắn, những biến đổi không thay đổi thành phần, động học phản ứng pha rắn, trạng thái hoạt hóa của chất rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p cntp 19/01/2017 351 8

 • Ebook Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (Tập 2: Tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (Tập 2: Tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Quy hoạch toán học, các phương pháp gradient để tối ưu hóa, các phương pháp tự động hóa tìm cực trị (điểm tối ưu), tối ưu hóa các quá trình phản ứng xúc tác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p cntp 19/01/2017 363 5

 • Ebook Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (Tập 2: Tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (Tập 2: Tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (Tập 2: Tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học)" trình bày các nội dung chương 1 - Các phương pháp giải thích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p cntp 19/01/2017 381 5

 • Ebook Phản ứng điện hóa và ứng dụng - Trần Hiệp Hải

  Ebook Phản ứng điện hóa và ứng dụng - Trần Hiệp Hải

  Cuốn sách "Phản ứng điện hóa và ứng dụng" là một phần của giáo trình Điện hóa học được sử dụng là tài liệu học tập chính của sinh viên ngành Hóa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cuốn sách này mới chỉ đề cập đến những hiện tượng và quy luật có liên quan đến hệ điện hóa dị thể ở trạng thái cân bằng và không cân bằng....

   183 p cntp 21/12/2016 576 11

 • Ebook Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng: Phần 1 - Lê Như Hậu, Nguyễn Hữu Đại

  Ebook Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng: Phần 1 - Lê Như Hậu, Nguyễn Hữu Đại

  Cuốn sách "Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng" của tác giả Lê Như Hậu và Nguyễn Hữu Đại cung cấp cho bạn đọc những thông tin về tên gọi các loại rong câu của Việt Nam, đặc điểm sinh thái, nguồn lợi và ý nghĩa sử dụng. Cuốn sách gồm 7 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương I đến chương...

   132 p cntp 29/11/2016 163 4

 • Ebook Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng: Phần 2 - Lê Như Hậu, Nguyễn Hữu Đại

  Ebook Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng: Phần 2 - Lê Như Hậu, Nguyễn Hữu Đại

  Phần 2 cuốn sách "Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương IV đến chương VII về các vấn đề như: Đặc điểm sinh hóa, sinh lý, đặc điểm sinh thái và nguồn lợi, nuôi trồng rong câu, hiện trạng, tiềm năng và định hướng phát triển nguồn lợi. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn...

   94 p cntp 29/11/2016 121 4

 • Giáo trình Hóa lý Tập 4 - Nguyễn Văn Tuế

  Giáo trình Hóa lý Tập 4 - Nguyễn Văn Tuế

  Giáo trình Hóa Lý Tập 4 là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm, tổng hợp các kiến thức hóa học về các thuyết chất điện li, các hiện tượng trong dung dịch chất điện li, các quá trình điện cực cân bằng, lớp điện kép và sự hấp phụ trên ranh giới hai pha. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   201 p cntp 28/10/2016 399 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số