• Bài giảng Hóa công nghệ - Chương 3: Tổng hợp NH3 và sản xuất Axít HN03

  Bài giảng Hóa công nghệ - Chương 3: Tổng hợp NH3 và sản xuất Axít HN03

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng hợp NH3 và sản xuất Axít HN03, hợp chất chứa Nitơ, tổng hợp Amoniac,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   34 p cntp 26/11/2018 161 0

 • Hệ số khuếch tán nội tại và hệ số khuếch tán tương quan của tạp chất bo trong silic

  Hệ số khuếch tán nội tại và hệ số khuếch tán tương quan của tạp chất bo trong silic

  Trong quá trình khuếch tán tạp chất bo trong silic, sự tương tác giữa bo và sai hỏng điểm làm cho quá trình khuếch tán và hệ số khuếch tán của bo trong silic trở nên phức tạp. Bài viết giới thiệu các kết quả nghiên cứu về hệ số khuếch tán nội tại và hệ số khuếch tán tương quan của bo trong silic.

   7 p cntp 31/03/2020 9 0

 • Chế tạo hạt nano kim loại Ag, Au trên thanh nano Si bằng phương pháp bốc bay laser (PLD) nhằm nâng cao hiệu suất quang xúc tác của chúng

  Chế tạo hạt nano kim loại Ag, Au trên thanh nano Si bằng phương pháp bốc bay laser (PLD) nhằm nâng cao hiệu suất quang xúc tác của chúng

  Bài viết trình bày quy trình chế tạo các cluster Ag, cluster Au trên thanh nano Si theo phương pháp bốc bay laser. Bằng cách thay đổi số lượng xung laser bắn vào bia, các cluster Ag, Au có kích thước khác nhau được hình thành và bám dính trên thanh nano Si.

   6 p cntp 31/03/2020 11 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của bột nhôm đến nhiệt lượng nổ của thuốc nổ hỗn hợp

  Nghiên cứu ảnh hưởng của bột nhôm đến nhiệt lượng nổ của thuốc nổ hỗn hợp

  Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng, kích thước bột nhôm (Al) tới nhiệt lượng nổ của thuốc nổ hỗn hợp chứa Hexogen (RDX), trinitro toluen (TNT), bột Al và chất thuần hóa khi đo trên thiết bị đo nhiệt lượng nổ DCA-5.

   7 p cntp 31/03/2020 10 0

 • Bài giảng Tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học

  Bài giảng Tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học

  Động hóa học nghiên cứu về tốc độ của một quá trình hóa học với các yếu tố ảnh hưởng như bản chất chất phản ứng, nhiệt độ, xúc tác.

   18 p cntp 26/11/2018 159 0

 • Ứng dụng dòng xung trong công nghệ mạ đồng tạo hình điện hóa

  Ứng dụng dòng xung trong công nghệ mạ đồng tạo hình điện hóa

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mạ đồng bằng dòng xung vuông có đảo chiều trên 02 loại dung dịch mạ: Dung dịch axít có thành phần CuSO4.5H2O 280 g/L, H2SO4 70 g/L và dung dịch floborát có thành phần Cu(BF4)2 230 g/L, H3BO3 15 g/L, HBF4 10 g/L.

   5 p cntp 31/03/2020 10 0

 • Nghiên cứu mở rộng vạch phổ raman trong môi trường khí H2 chứa trong sợi quang tử lõi rỗng

  Nghiên cứu mở rộng vạch phổ raman trong môi trường khí H2 chứa trong sợi quang tử lõi rỗng

  Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất, bán kính lõi rỗng tới độ rộng vạch phổ Raman trong môi trường khí H2 được chứa bởi HC-PCF. Kết quả chỉ ra rằng trong vùng áp suất thấp thì sự mở rộng vạch phổ trong tán xạ Raman chủ yếu gây ra do va chạm của các phân tử khí với thành của lõi rỗng.

   7 p cntp 31/03/2020 11 0

 • Bài giảng Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học

  Bài giảng Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học

  Khái niệm về nhiệt động học: khoa học về sự chuyển biến tương hỗ của các dạng năng lượng khác nhau. Áp dụng nhiệt động học trong hóa học nhiệt động hóa học nghiên cứu các quy luật về sự chuyển biến tương hỗ giữa hóa năng và các dạng năng lượng khác.

   34 p cntp 26/11/2018 157 0

 • Bài giảng Công nghệ lên men - Bài: Xanthan gum

  Bài giảng Công nghệ lên men - Bài: Xanthan gum

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình công nghệ sản xuất Xanthan gum, sản phẩm xanthan gum, giới thiệu chung về xanthan gum,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   29 p cntp 31/03/2020 36 0

 • Bài giảng Phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân, cân bằng trung hòa

  Bài giảng Phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân, cân bằng trung hòa

  Phản ứng trao đổi ion là phản ứng xảy ra giữa các ion trong dung dịch điện ly và sau phản ứng không có một nguyên tố nào thay đổi số oxy hóa. Điều kiện: Một trong các sản phẩm là chất kết tủa. Một trong các sản phẩm là chất điện ly yếu. Một trong các sản phẩm là chất dễ bay hơi.

   14 p cntp 26/11/2018 178 0

 • Bài giảng Công nghệ lên men - Bài: Vins doux naturels

  Bài giảng Công nghệ lên men - Bài: Vins doux naturels

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vins doux naturels, quy trình công nghệ, thành phần hóa học, nấm men vang, nguyên liệu phụ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   42 p cntp 31/03/2020 33 0

 • Nghiên cứu xử lý nước thải phân tích chỉ tiêu COD phát sinh từ phòng thí nghiệm bằng phương pháp điện hoá

  Nghiên cứu xử lý nước thải phân tích chỉ tiêu COD phát sinh từ phòng thí nghiệm bằng phương pháp điện hoá

  Đề tài nghiên cứu quá trình điện hoá xử lý nước thải sau khi phân tích chỉ tiêu COD từ phòng thí nghiệm môi trường (gọi tắt nước thải COD) với hàm lượng kim loại nặng nghiên cứu ban đầu bao gồm Hg, Ag và Cr lần lượt là 3.068 mg/L, 2.247 mg/L và 290 mg/L.

   10 p cntp 26/11/2018 183 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số