• Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 1 - Phạm Thanh An

  Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 1 - Phạm Thanh An

  "Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 1: Tổng quan về lập trình cho MTĐT" với các kiến thức khái niệm về chương trình, ngôn ngữ lập trình, giải thuật; giới thiệu về top down design; mô hình phát triển phần mềm; các cách tiếp cận trong lập trình; tổng quan về lập trình hướng đối tượng; viết các chương trình đơn giản...

   25 p cntp 26/01/2021 13 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 2 - Phạm Thanh An

  Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 2 - Phạm Thanh An

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 2: Nền tảng ngôn ngữ C#" để nắm chi tiết các nội dung kiểu dữ liệu cơ bản; biến và hằng; biểu thức; câu lệnh; toán tử; các chỉ dẫn biên dịch; xử lý ngoại tệ.

   32 p cntp 26/01/2021 11 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 3 - Phạm Thanh An

  Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 3 - Phạm Thanh An

  "Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 3: Xây dựng lớp, đối tượng" sau khi học bài này các bạn sinh viên sẽ nắm được định nghĩa lớp; tạo đối tượng; sử dụng các thành viên static; hủy đối tượng; nạp chồng phương thức; đóng gói dữ liệu với thuộc tính; thuộc tính chỉ đọc.

   28 p cntp 26/01/2021 10 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 7: Sử dụng Openoffice trên Linux" giới thiệu về OpenOffice; làm việc với Open writer; làm việc với OpenOffice calc; làm việc với OpenOffice impress.

   37 p cntp 26/01/2021 13 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 6 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 6 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 6: Lập trình Shell trong Linux" để nắm tổng quan về lập trình shell trong Linux; một số lệnh lập trình Shell; lập trình C trên Linux.

   31 p cntp 26/01/2021 11 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 5 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 5 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 5: Thao tác với tệp tin và quản trị người dùng" trình bày đến người học thao tác với tệp tin, các lệnh cơ bản quản trị người dùng, làm việc với nhóm người dùng.

   27 p cntp 26/01/2021 11 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 4: Tổng quan hệ thống tệp" cung cấp kiến thức tổng quan về hệ thống tệp; quyền truy cập thư mục và tệp tin; các lệnh với thư mục.

   33 p cntp 26/01/2021 9 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 3 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 3 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 3: Thao tác với hệ thống trong hệ điều hành Linux" liệt kê các bước cơ bản để cài đặt hệ điều hành Linux; cách thức phân vùng đĩa cứng; phân tích được một số lệnh cơ bản của hệ điều hành Linux.

   29 p cntp 26/01/2021 13 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 2 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 2 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 2: Giới thiệu hệ điều hành mã nguồn mở" giới thiệu các hệ điều hành mã nguồn mở; phần mềm dịch vụ cho máy chủ Linux; phần mềm ứng dụng nguồn mở trên Linux

   31 p cntp 26/01/2021 10 0

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 1 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Mã nguồn mở: Bài 1 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Mã nguồn mở - Bài 1: Tổng quan về mã nguồn mở" gồm 4 nội dung khái niệm phần mềm mã nguồn mở; các học thuyết về phần mềm mã nguồn mở; các loại giấy phép về phần mềm mã nguồn mở; phần mềm dịch vụ miễn phí.

   25 p cntp 26/01/2021 11 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7: An toàn thông tin mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7: An toàn thông tin mạng máy tính

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7: An toàn thông tin mạng máy tính" tìm hiểu về tổng quan an toàn thông tin; giới thiệu một số kỹ thuật tấn công phổ biến; các kỹ thuật mã hóa, bảo mật và xác thực; các giao thức bảo mật Web, Mail; tường lửa và kỹ thuật mạng riêng ảo.

   67 p cntp 29/09/2020 79 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Mạng diện rộng WAN

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Mạng diện rộng WAN

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Mạng diện rộng WAN" trình bày giới thiệu mạng WAN; công nghệ kết nối mạng WAN; định tuyến trong mạng WAN; các công nghệ truyền dẫn. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   102 p cntp 29/09/2020 65 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số