• Ebook Linh kiện điện tử: Phần 1

  Ebook Linh kiện điện tử: Phần 1

  Linh kiện điện tử: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Linh kiện điện tử, Điốt bán dẫn, Tranzito lưỡng cực,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   56 p cntp 28/12/2020 251 3

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 11: Thiết bị nhớ

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 11: Thiết bị nhớ

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 11: Thiết bị nhớ" tìm hiểu về thiết bị nhớ; thuật ngữ thường sử dụng; hoạt động của bộ nhớ; cấu trúc của bộ nhớ; cấu trúc của ROM; sơ đồ chức năng của 28F256A; ứng dụng của ROM...

   27 p cntp 29/09/2020 228 1

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 10: Kết nối với mạch tương tự

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 10: Kết nối với mạch tương tự

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 10: Kết nối với mạch tương tự" cung cấp những kiến thức về kết nối với mạch tương tự; biến đổi D/A; ngõ ra tương tự; bước nhảy; ngõ vào BCD; mạch biến đổi D/A; bộ DAC 4 bit; DAC – thông số kỹ thuật...

   20 p cntp 29/09/2020 187 1

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 9: Các mạch số thường gặp

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 9: Các mạch số thường gặp

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 9: Các mạch số thường gặp" cung cấp đến các bạn kiến thức về mạch giải mã/mạch mã hóa; mạch ghép kênh; mạch phân kênh; mạch so sánh; chuyển mã; data bus.

   25 p cntp 29/09/2020 172 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 8: Đặc điểm của IC số

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 8: Đặc điểm của IC số

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 8: Đặc điểm của IC số" với các nội dung thông số dòng và áp; thời gian trễ; nguồn cung cấp; ảnh hưởng của nhiễu; mức điện áp; IC TTL cổng NAND; kết nối giữa các mạch logic; mạch TTL cổng NOR...

   22 p cntp 29/09/2020 244 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi" trình bày bộ đếm không đồng bộ; quy ước về trọng số; số MOD; chia tần số; trễ trong bộ đếm không đồng bộ; bộ đếm đồng bộ; bộ đếm đồng bộ MOD-16...

   41 p cntp 29/09/2020 198 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học" với các nội dung bộ cộng nhị phân song song; quá trình xử lý phép cộng; IC bộ cộng; bộ cộng BCD; bộ cộng BCD nối tiếp. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   9 p cntp 29/09/2020 237 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops" cung cấp các nội dung về sơ đồ hệ thống số tổng quát bao gồm thành phần nhớ và các cổng logic; mạch chốt cổng NAND; mạch chốt cổng NAND; trạng thái SET mạch chốt; trạng thái clear mạch chốt; mạch chốt cổng NAND; mô tả tương đương mạch chốt; dạng sóng mạch chốt cổng NOR...

   24 p cntp 29/09/2020 248 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic" với các nội dung biểu diễn bằng biểu thức đại số; rút gọn mạch logic; phương pháp rút gọn; phương pháp biến đổi đại số; bài toán thiết kế; trình tự thiết kế; định dạng bìa Karnaugh.

   44 p cntp 29/09/2020 161 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean" thông tin đến các bạn những kiến thức về hằng số boolean và biến; bảng chân trị; mạch Enable/Disable; IC cổng not 74LS04; miêu tả đại số mạch logic; xác định giá trị ngõ ra; thiết lập bảng chân trị; thiết lập mạch từ biểu thức...

   27 p cntp 29/09/2020 187 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số" với các nội dung định nghĩa hệ thống số, hệ thống số thập phân, phép cộng nhị phân, số nhị phân có dấu, bội trong hệ nhị phân, hệ thống số bát phân, sử dụng bit parity để phát hiện lỗi...

   27 p cntp 29/09/2020 200 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Một số khái niệm mở đầu

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Một số khái niệm mở đầu

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Một số khái niệm mở đầu" với các nội dung mô tả số học; tín hiệu analog và digital; hệ thống số; ưu điểm của kỹ thuật số; hạn chế của kỹ thuật số; một số ví dụ về hệ thống số; hệ thống điều khiển nhiệt độ...

   11 p cntp 29/09/2020 266 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số