• Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 9: Các mạch số thường gặp

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 9: Các mạch số thường gặp

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 9: Các mạch số thường gặp" cung cấp đến các bạn kiến thức về mạch giải mã/mạch mã hóa; mạch ghép kênh; mạch phân kênh; mạch so sánh; chuyển mã; data bus.

   25 p cntp 29/09/2020 133 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 8: Đặc điểm của IC số

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 8: Đặc điểm của IC số

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 8: Đặc điểm của IC số" với các nội dung thông số dòng và áp; thời gian trễ; nguồn cung cấp; ảnh hưởng của nhiễu; mức điện áp; IC TTL cổng NAND; kết nối giữa các mạch logic; mạch TTL cổng NOR...

   22 p cntp 29/09/2020 188 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi" trình bày bộ đếm không đồng bộ; quy ước về trọng số; số MOD; chia tần số; trễ trong bộ đếm không đồng bộ; bộ đếm đồng bộ; bộ đếm đồng bộ MOD-16...

   41 p cntp 29/09/2020 156 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học" với các nội dung bộ cộng nhị phân song song; quá trình xử lý phép cộng; IC bộ cộng; bộ cộng BCD; bộ cộng BCD nối tiếp. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   9 p cntp 29/09/2020 188 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops" cung cấp các nội dung về sơ đồ hệ thống số tổng quát bao gồm thành phần nhớ và các cổng logic; mạch chốt cổng NAND; mạch chốt cổng NAND; trạng thái SET mạch chốt; trạng thái clear mạch chốt; mạch chốt cổng NAND; mô tả tương đương mạch chốt; dạng sóng mạch chốt cổng NOR...

   24 p cntp 29/09/2020 195 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic" với các nội dung biểu diễn bằng biểu thức đại số; rút gọn mạch logic; phương pháp rút gọn; phương pháp biến đổi đại số; bài toán thiết kế; trình tự thiết kế; định dạng bìa Karnaugh.

   44 p cntp 29/09/2020 125 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean" thông tin đến các bạn những kiến thức về hằng số boolean và biến; bảng chân trị; mạch Enable/Disable; IC cổng not 74LS04; miêu tả đại số mạch logic; xác định giá trị ngõ ra; thiết lập bảng chân trị; thiết lập mạch từ biểu thức...

   27 p cntp 29/09/2020 148 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số" với các nội dung định nghĩa hệ thống số, hệ thống số thập phân, phép cộng nhị phân, số nhị phân có dấu, bội trong hệ nhị phân, hệ thống số bát phân, sử dụng bit parity để phát hiện lỗi...

   27 p cntp 29/09/2020 161 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Một số khái niệm mở đầu

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Một số khái niệm mở đầu

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Một số khái niệm mở đầu" với các nội dung mô tả số học; tín hiệu analog và digital; hệ thống số; ưu điểm của kỹ thuật số; hạn chế của kỹ thuật số; một số ví dụ về hệ thống số; hệ thống điều khiển nhiệt độ...

   11 p cntp 29/09/2020 212 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ gió dàn ngưng đến hiệu quả năng lượng máy lạnh chiller

  Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ gió dàn ngưng đến hiệu quả năng lượng máy lạnh chiller

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo máy làm lạnh nước, nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ gió vào dàn ngưng đến áp suất ngưng tụ và hiệu quả biến đổi năng lượng của chu trình. Hiệu quả biến đổi năng lượng của máy làm lạnh nước sử dụng môi chất R134a làm việc ở nhiệt độ ngưng tụ 47,35°C và nhiệt độ vào bình bay hơi...

   4 p cntp 29/09/2020 67 0

 • Thiết kế tủ điều khiển tiết kiệm năng lượng điện cho hệ thống chiếu sáng đèn đường bóng Halogen

  Thiết kế tủ điều khiển tiết kiệm năng lượng điện cho hệ thống chiếu sáng đèn đường bóng Halogen

  Bài viết trình bày kết quả của nghiên cứu nhằm chế tạo ra tủ điện tiết kiệm năng lượng cho chiếu sáng đèn đường, trên các tuyến đường có sử dụng bóng cao áp Halogen. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   8 p cntp 29/09/2020 119 0

 • Xây dựng mô hình của inverter có khả năng điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng trong hệ thống điện mặt trời nối lưới khi xảy ra sự cố ngắn mạch

  Xây dựng mô hình của inverter có khả năng điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng trong hệ thống điện mặt trời nối lưới khi xảy ra sự cố ngắn mạch

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu khả năng điều chỉnh công suất tác dụng và công suất phản kháng của hệ thống điện mặt trời khi lưới điện vận hành trong trạng thái bình thường và khi gặp sự cố ngắn mạch. Quá trình mô phỏng được thực hiện trên phần mềm PSCAD/EMTDC.

   7 p cntp 29/09/2020 80 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số