• Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 2 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 2 - TS. Phạm Hải Đăng

  Chương 2 - Đánh giá sai số về Đo lường. Nội dung chính trong chương này gồm có: Nguyên nhân gây ra sai số, phân loại sai số, biểu diễn sai số, ứng dụng phương pháp phân bố chuẩn để đánh giá sai số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cntp 26/02/2022 39 0

 • Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 4 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 4 - TS. Phạm Hải Đăng

  Chương 4 - Đo tần số, khoảng thời gian và đo độ di pha. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, đo tần số bằng các phần tử có tham số phụ thuộc vào tần số, đo tần số bằng các thiết bị so sánh, đo tần số bằng phương pháp đếm xung, đo chu kì, tổ hợp tần số, đo độ di pha.

   26 p cntp 26/02/2022 41 0

 • Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 5 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 5 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử - Chương 5: Đo điện áp. Nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu chung, vôn kế, vôn kế chỉ thị kim. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   13 p cntp 26/02/2022 40 0

 • Giáo trình Vận hành máy điện - Cục đường thủy nội địa Việt Nam

  Giáo trình Vận hành máy điện - Cục đường thủy nội địa Việt Nam

  Giáo trình Vận hành máy điện do Cục đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn, gồm có 2 bài chính là Máy tàu; điện tàu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

   24 p cntp 23/01/2022 46 0

 • Bài giảng Máy điện – TS. Đặng Quốc Vương

  Bài giảng Máy điện – TS. Đặng Quốc Vương

  Bài giảng Máy điện cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về máy điện. Sau khi học xong học phần này sinh viên hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy điện, mô hình toán mô tả các quá trình vật lí trong máy điện và các đặc tính chủ yếu của các loại máy điện, nắm được phạm vi ứng dụng của các loại máy điện.

   369 p cntp 23/01/2022 58 2

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 Khái niệm chung về máy điện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và phân loại; Các định luật cơ bản trong máy điện; Tính toán mạch từ; Các vật liệu chế tạo máy điện; Tổn hao, phát nóng và làm mát máy điện; Các bước khảo sát máy điện.

   19 p cntp 23/01/2022 34 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 Máy điện đồng bộ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Cấu tạo máy điện đồng bộ; Nguyên lý làm việc; Phản ứng phần ứng MF; Phương trình điện áp MF; Độ thay đổi điện áp MF; Công suất MF; Đặc tuyến MF.

   42 p cntp 23/01/2022 36 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 Máy điện không đồng bộ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Cấu tạo động cơ không đồng bộ; Từ trường trong động cơ không đồng bộ; Nguyên lý làm việc; Các phương trình; Phương trình tương đương.

   58 p cntp 23/01/2022 33 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 6 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 6 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 6 Máy biến áp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Cấu tạo MBA; Nguyên lý làm việc; Các phương trình MBA; Mạch tương đương MBA; Chế độ không tải của MBA; Chế độ ngắn mạch của MBA; Chế độ có tải; MBA 3 pha; MBA đặc biệt.

   48 p cntp 23/01/2022 32 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 Máy điện một chiều, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo máy điện một chiều; Nguyên lý làm việc; Sức điện động MF DC; Phản ứng phần ứng MF DC; MF DC kích từ độc lập; MF DC kích từ song song; MF DC kích từ hỗn hợp.

   35 p cntp 23/01/2022 36 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 Khái niệm chung về mạch điện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phần tử của mạch điện; Cấu trúc mạng điện; Các đại lượng cơ bản của mạch điện; Các loại phần tử mạch điện; Hai định luật KIÊCHÔP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p cntp 23/01/2022 36 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 Dòng điện hình sin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về hình sin; Trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp; Giải một số mạch đơn giản; Công suất trong mạch điện hình sin; Hệ số công suất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p cntp 23/01/2022 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số