• Bài giảng Hướng dẫn thực hành Điện tử 2

  Bài giảng Hướng dẫn thực hành Điện tử 2

  Bài giảng được biên soạn phù hợp với chương trình môn học Điện tử 2 mới nhất đã được Trường Đại học Lâm nghiệp phê duyệt năm 2014. Tài liệu gồm 08 bài thí nghiệm thuộc các nội dung về linh kiện bán dẫn, các dạng mắc mạch khuếch đại đơn, ghép các tầng khuếch đại, mạch khuếch đại ứng dụng sử dụng bộ khuếch đại thuật toán, bộ...

   207 p cntp 26/02/2022 131 1

 • Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 3 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 3 - TS. Phạm Hải Đăng

  Chương 3 - Quan sát và đo lường dạng tín hiệu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các khái niệm chung, cấu tạo Oscillo, công dụng của Oscillo, Oscillo nhiều kênh, Oscillo quan sát tín hiệu siêu cao tần, Oscillo điện tử số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p cntp 26/02/2022 95 0

 • Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 1 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 1 - TS. Phạm Hải Đăng

  Chương 1: Giới thiệu chung về kĩ thuật Đo lường điện tử. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mở đầu: vị trí và vai trò của ngành học trong chuyên ngành, đối tượng của ngành học đo lường điện tử, các khái niệm cơ bản về đo lường điện tử, phân loại tổng quát các thiết bị đo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cntp 26/02/2022 101 0

 • Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 2 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 2 - TS. Phạm Hải Đăng

  Chương 2 - Đánh giá sai số về Đo lường. Nội dung chính trong chương này gồm có: Nguyên nhân gây ra sai số, phân loại sai số, biểu diễn sai số, ứng dụng phương pháp phân bố chuẩn để đánh giá sai số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cntp 26/02/2022 89 0

 • Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 4 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 4 - TS. Phạm Hải Đăng

  Chương 4 - Đo tần số, khoảng thời gian và đo độ di pha. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, đo tần số bằng các phần tử có tham số phụ thuộc vào tần số, đo tần số bằng các thiết bị so sánh, đo tần số bằng phương pháp đếm xung, đo chu kì, tổ hợp tần số, đo độ di pha.

   26 p cntp 26/02/2022 86 0

 • Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 5 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 5 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử - Chương 5: Đo điện áp. Nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu chung, vôn kế, vôn kế chỉ thị kim. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   13 p cntp 26/02/2022 83 0

 • Bài giảng Máy điện – TS. Đặng Quốc Vương

  Bài giảng Máy điện – TS. Đặng Quốc Vương

  Bài giảng Máy điện cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về máy điện. Sau khi học xong học phần này sinh viên hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy điện, mô hình toán mô tả các quá trình vật lí trong máy điện và các đặc tính chủ yếu của các loại máy điện, nắm được phạm vi ứng dụng của các loại máy điện.

   369 p cntp 23/01/2022 107 2

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 Khái niệm chung về máy điện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và phân loại; Các định luật cơ bản trong máy điện; Tính toán mạch từ; Các vật liệu chế tạo máy điện; Tổn hao, phát nóng và làm mát máy điện; Các bước khảo sát máy điện.

   19 p cntp 23/01/2022 78 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 Máy điện đồng bộ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Cấu tạo máy điện đồng bộ; Nguyên lý làm việc; Phản ứng phần ứng MF; Phương trình điện áp MF; Độ thay đổi điện áp MF; Công suất MF; Đặc tuyến MF.

   42 p cntp 23/01/2022 78 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 Máy điện không đồng bộ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Cấu tạo động cơ không đồng bộ; Từ trường trong động cơ không đồng bộ; Nguyên lý làm việc; Các phương trình; Phương trình tương đương.

   58 p cntp 23/01/2022 76 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 6 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 6 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 6 Máy biến áp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Cấu tạo MBA; Nguyên lý làm việc; Các phương trình MBA; Mạch tương đương MBA; Chế độ không tải của MBA; Chế độ ngắn mạch của MBA; Chế độ có tải; MBA 3 pha; MBA đặc biệt.

   48 p cntp 23/01/2022 76 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 - Phạm Hồng Thanh

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 Máy điện một chiều, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo máy điện một chiều; Nguyên lý làm việc; Sức điện động MF DC; Phản ứng phần ứng MF DC; MF DC kích từ độc lập; MF DC kích từ song song; MF DC kích từ hỗn hợp.

   35 p cntp 23/01/2022 82 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số