• Bài giảng Cung cấp điện - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Bài giảng Cung cấp điện - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Tập bài giảng này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp điện trong các mạng điện xí nghiệp công nghiệp, mạng điện khu đô thị, mạng điện nông thôn. Nội dung gồm các chương sau: Khái quát về cung cấp điện; Tính toán phụ tải điện; Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện; Tính toán ngắn...

   214 p cntp 27/05/2021 126 1

 • Bài giảng Các loại máy điện

  Bài giảng Các loại máy điện

  'Bài giảng Các loại máy điện' được biên soạn giúp các bạn tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp, máy phát điện xoay chiều 1 pha, máy phát điện xoay chiều 3 pha, động cơ không đồng bộ 3 pha.

   11 p cntp 27/05/2021 107 1

 • Bài giảng Thực hành máy điện (Phần 2) - Nguyễn Thành Công

  Bài giảng Thực hành máy điện (Phần 2) - Nguyễn Thành Công

  'Bài giảng Thực hành máy điện' phần 2 nối tiếp phần 1 thông tin với các bài học quấn bộ dây động cơ không đồng bộ ba pha kiểu đồng khuôn tập trung; quấn bộ dây động cơ không đồng bộ ba pha kiểu đồng tâm tập trung; quấn bộ dây động cơ không đồng bộ ba pha kiểu đồng tâm tập trung; xác định các đầu dây và đấu vận hành động cơ một...

   105 p cntp 27/05/2021 106 0

 • Bài giảng Thực hành máy điện (Phần 1) - Nguyễn Thành Công

  Bài giảng Thực hành máy điện (Phần 1) - Nguyễn Thành Công

  'Bài giảng Thực hành máy điện' được biên soạn bởi Nguyễn Thành Công gồm 5 bài học với các nội dung các công việc chuẩn bị quấn máy biến áp; quấn máy biến áp một pha hai dây quấn; xác định cực tính, đấu dây máy biến áp ba pha; tháo lắp động cơ - kiểm tra và xác định cực tính dây quấn stator động cơ không đồng bộ ba pha; các công việc...

   62 p cntp 27/05/2021 73 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 11: Thiết bị nhớ

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 11: Thiết bị nhớ

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 11: Thiết bị nhớ" tìm hiểu về thiết bị nhớ; thuật ngữ thường sử dụng; hoạt động của bộ nhớ; cấu trúc của bộ nhớ; cấu trúc của ROM; sơ đồ chức năng của 28F256A; ứng dụng của ROM...

   27 p cntp 29/09/2020 172 1

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 10: Kết nối với mạch tương tự

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 10: Kết nối với mạch tương tự

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 10: Kết nối với mạch tương tự" cung cấp những kiến thức về kết nối với mạch tương tự; biến đổi D/A; ngõ ra tương tự; bước nhảy; ngõ vào BCD; mạch biến đổi D/A; bộ DAC 4 bit; DAC – thông số kỹ thuật...

   20 p cntp 29/09/2020 141 1

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 9: Các mạch số thường gặp

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 9: Các mạch số thường gặp

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 9: Các mạch số thường gặp" cung cấp đến các bạn kiến thức về mạch giải mã/mạch mã hóa; mạch ghép kênh; mạch phân kênh; mạch so sánh; chuyển mã; data bus.

   25 p cntp 29/09/2020 134 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 8: Đặc điểm của IC số

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 8: Đặc điểm của IC số

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 8: Đặc điểm của IC số" với các nội dung thông số dòng và áp; thời gian trễ; nguồn cung cấp; ảnh hưởng của nhiễu; mức điện áp; IC TTL cổng NAND; kết nối giữa các mạch logic; mạch TTL cổng NOR...

   22 p cntp 29/09/2020 190 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi" trình bày bộ đếm không đồng bộ; quy ước về trọng số; số MOD; chia tần số; trễ trong bộ đếm không đồng bộ; bộ đếm đồng bộ; bộ đếm đồng bộ MOD-16...

   41 p cntp 29/09/2020 156 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học" với các nội dung bộ cộng nhị phân song song; quá trình xử lý phép cộng; IC bộ cộng; bộ cộng BCD; bộ cộng BCD nối tiếp. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   9 p cntp 29/09/2020 188 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops" cung cấp các nội dung về sơ đồ hệ thống số tổng quát bao gồm thành phần nhớ và các cổng logic; mạch chốt cổng NAND; mạch chốt cổng NAND; trạng thái SET mạch chốt; trạng thái clear mạch chốt; mạch chốt cổng NAND; mô tả tương đương mạch chốt; dạng sóng mạch chốt cổng NOR...

   24 p cntp 29/09/2020 195 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic" với các nội dung biểu diễn bằng biểu thức đại số; rút gọn mạch logic; phương pháp rút gọn; phương pháp biến đổi đại số; bài toán thiết kế; trình tự thiết kế; định dạng bìa Karnaugh.

   44 p cntp 29/09/2020 125 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số