• Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 7

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 7

  từ trường có quan hệ với các đại lượng gậy ra từ trường cũng như tính chầt điện từ của môi trường. các phương trình biểu diễn quan hệ đó lập thành một hệ phương trình gọi là hệ phương trình Maxwell thứ nhất. Mặt khác một điện trường biến đổi theo thời gian cũng gây ra một từ trường trong không gian, quan hệ đó được biểu diễn bằng...

   10 p cntp 17/01/2012 221 4

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 6

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 6

  KQHT 5: Trình bày được hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, điều kiện tồn tại của dòng điện cảm ứng. Tính được sức điện động cảm ứng, hệ số tự cảm của ống dây. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 5.1. CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. S 5.1.1. Thí nghiệm Faraday. N a. Thí nghiệm: Một ống dây được mắc...

   10 p cntp 17/01/2012 222 3

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 5

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 5

  Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM7 r - S : vectơ diện tích hình tròn - Phương ⊥ đường tròn - Chiều: là chiều tiến của cái vặn nút chay khi ta quay nó theo chiều của dòng điện - Độ lớn bằng diện tích S của dòng điện r r r Ta có thể viết lại B và H dưới dạng Pm : r r μ0 μ Pm B= . 2π ( R 2 + h 2 ) 3 2 r r Pm H= 3 2π ( R 2 + h 2 ) 2 Suy ra vectơ cảm ứng từ...

   10 p cntp 17/01/2012 241 4

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 4

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 4

  D. A, B, C đúng. 9. Mắc tụ điện có điện dung 5,0μF vào nguồn điện một chiều có điện thế 12V. Sau đó, gỡ bỏ nguồn rồi nhúng vào chất có điện môi bằng 3 thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là: A. 1,0V. B. 2,0V C. 3,0V. D. 4,0V 10. Mắc tụ C1 vào nguồn Uo = 20V. Sau đó, ngắt bỏ nguồn rồi ghép C1 song song với tụ C2 chưa tích điện thì hiệu điện thế...

   10 p cntp 17/01/2012 219 6

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 3

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 3

  Bắn electron với vận tốc v vào điện trường đều. r r A. Nếu v cùng phương chiều với E : nó bay chậm dần đều. r r B. Nếu v cùng phương ngược chiều với E : nó bay nhanh dần đều. r r r C. Nếu v ⊥ E : nó bay theo đường parabol lệch về phía ngược chiều E . D. Tất cả đều đúng. r r 9. Đặt lưỡng cực điện có moment lưỡng cực Pe vào trong điện...

   10 p cntp 17/01/2012 202 3

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 2

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 2

  Xác định điện trường của một mặt cầu mang điện đều: Giả sử mặt cầu mang điện đều có bán kính R tích điện một điện lượng là q (q0). r Hãy tính điện trường E do mặt cầu gây ra tại điểm M cách tâm mặt cầu một đoạn rR. r Để xác định E do mặt cầu rây ra tại điểm M ta tưởng tượng vẽ qua M một mặt cầu (S) cùng tâm với mặt cầu mang...

   10 p cntp 17/01/2012 189 4

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 1

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 1

  CHƯƠNG TRÌNH: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN-QUANG) TÊN MÔN HỌC: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 2 ( ĐIỆN- QUANG) MÃ SỐ: THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH: 12012 45T ( 3 ĐVHT) ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT: SV cần có các kiến thức nền như sau: - Hình học giải tích (Các phép tính về véctơ) - Toán Cao cấp. - Cơ-Nhiệt đại cương. - Cung cấp các kiến thức cơ bản về Điện, Quang. - Cung...

   10 p cntp 17/01/2012 321 16

 • Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương

  Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương

  Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 1: CƠ – NHIỆT Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC 1.1 Trong mặt phẳng Oxy, chất điểm chuyển động với phương trình: ⎨ Qũi đạo của chất điểm là đường: a) thẳng b) tròn ⎧ x = 5 − 10sin(2t) (SI) ⎩ y = 4 + 10sin(2t) d) sin c) elíp

   60 p cntp 17/01/2012 1080 65

 • Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng

  Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   9 p cntp 17/01/2012 210 1

 • Vật lý đại cương - Nhiễu xạ ánh sáng

  Vật lý đại cương - Nhiễu xạ ánh sáng

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   14 p cntp 17/01/2012 205 2

 • VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2

  VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2

  Đánh giá: Điểm thứ nhất: 10% kiểm tra trên lớp Điểm thứ hai: 20% kiểm tra trắc nghiệm (tập trung giữa kỳ 45’) Điểm thứ ba: 70% kiểm tra trắc nghiệm (70%) + tự luận (30%) (tập trung cuối kỳ 45’ + 20’) Tài liệu tham khảo [1] Giáo trình vật lý A2, Hoàng Cầm, Đại Học Tôn Đức Thắng (và bài tập) [2] Vật lý đại cương - tập 2, 3, Lương Duyên Bình...

   29 p cntp 17/01/2012 1084 17

 • Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện

  Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện

  Trong chương trình vật lý đại cương thì hiện tượng tự cảm trong mạch điện hay còn gọi là mạch dao động luôn là bài tập khá thú vị đối với học sinh phổ thông.

   10 p cntp 17/01/2012 212 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số