• Bài giảng hóa học đại cương part 1

  Bài giảng hóa học đại cương part 1

  Bản chất: Là kết quả của sự xen phủ của các AO hóa trị của các nguyên tử tham gia liên kết. Khi hình thành liên kết cộng hoá trị, cấu hình e các nguyên tử giống với nguyên tử khí hiếm • Lưu ý: Liên kết cho nhận là 1 trường hợp đặc biệt của LK cộng hóa trị

   9 p cntp 17/01/2012 218 2

 • Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện

  Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện

  Trong chương trình vật lý đại cương thì hiện tượng tự cảm trong mạch điện hay còn gọi là mạch dao động luôn là bài tập khá thú vị đối với học sinh phổ thông.

   10 p cntp 17/01/2012 226 2

 • Vật lý đại cương - Nhiễu xạ ánh sáng

  Vật lý đại cương - Nhiễu xạ ánh sáng

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   14 p cntp 17/01/2012 228 2

 • HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN1. Học thuyết của Lamac- Tiến hóa: là sự phát

  HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN1. Học thuyết của Lamac- Tiến hóa: là sự phát

  HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN 1. Học thuyết của Lamac - Tiến hóa: là sự phát triển có kế thừa lịch sử, theo hướng từ đơn giản đến phức tạp (là dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hóa hữu cơ) - Cơ chế: Những biến đổ i do tác dụng của ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động của động vật đều được di truyền và tích lũy qua các thế...

   4 p cntp 25/03/2014 81 2

 • Vật lý hạt cơ bản (1)

  Vật lý hạt cơ bản (1)

  Tài liệu Vật lý hạt cơ bản cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về lịch sử hạt cơ bản, phân loại hạt cơ bản, các đặc trưng của hạt cơ bản, mẫu quark, tương tác của các hạt cơ bản, máy gia tốc và phương pháp ghi nhận các hạt cơ bản.

   29 p cntp 26/06/2015 262 2

 • Toeic 870 questions

  Toeic 870 questions

  This compact TOEIC Test Package is the only printable TOEIC word test collection currently available on the Internet. But unlike the traditional TOEIC text books, your TOEIC Test Package provides you with a system that constantly monitors your...

   59 p cntp 27/11/2012 194 1

 • Toeic test 2

  Toeic test 2

  Model Test 2 LISTENING COMPREHENSION Part I: Picture Directions: In your test book, you will see a picture. On the compact disc, you will hear four statements. Choose the statement that most closely matches the picture and fill in the corresponding oval on your answer sheet. 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. (A) The men are discussing the documents. (B) Two men are signing their names. √ (C) Negotiations have...

   19 p cntp 27/11/2012 205 1

 • Toeic test 4

  Toeic test 4

  Directions: In your test book, you will see a picture. On the compact disc, you will hear four statements. Choose the statement that most closely matches the picture and fill in the corresponding oval on your answer sheet. 1. Look at the picture marked number 1 in your test book.

   20 p cntp 27/11/2012 199 1

 • Test Reading 3

  Test Reading 3

  I. Mark the letter A, B, C, D on your ans wer sheet to indicate the correct answe r to each of the following questions. Question 1: ______ but he also proved himself a good athlete. A. A good student not only showed him B. Not only did he show himself a good student C. He did not show himself only a good student D. Not only he showed himself a good student Question 2: When reaching the top of the hill, ______. A. we suddenly caught...

   15 p cntp 27/11/2012 263 1

 • Test Reading 4

  Test Reading 4

  I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1 A. bushes B. wishes C. researches D. headaches Question 2 A. debt B. climbing C. timber D. lamb Question 3 A. enough B. cough C. thorough D. tough Question 4 A.apply B. maximum .C. cactus D. national Question 5 A. funny B. rubbish C....

   16 p cntp 27/11/2012 221 1

 • Vật lý đại cương - Quang học sóng phần 2

  Vật lý đại cương - Quang học sóng phần 2

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 530 1

 • Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng phần 1

  Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng phần 1

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 231 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số