• Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 5

  Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 5

  Tài liệu " Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp " được biên soạn để hướng tới trước hết là cán bộ giảng dạy, sinh viên các trường đại học và cao đằng nông nghiệp những năm cuối, học viên cao học và tiến sỹ, những người có thể tìm tháy ở đây các phương pháp, công cụ cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hay các...

   51 p cntp 17/01/2012 268 1

 • Bài tập hóa học đại cương bồi dưỡng học sinh giỏi

  Bài tập hóa học đại cương bồi dưỡng học sinh giỏi

  Tài liệu " Bài tập hóa học đại cương bồi dưỡng học sinh giỏi " nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.Chúc các bạn học tốt.

   22 p cntp 17/01/2012 265 8

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 9

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 9

  Giữa hai cực đại chính có (N - 1) cực tiểu phụ có cường độ sáng bằng 0. Giữa hai cực đại chính có N - 2 cực đại phụ. Thông thường ta chỉ quan sát được các cực đại giao thoa nằm trong vân sáng trung tâm gồm những vạch sáng song song cách đều với độ sáng giảm dần. Trên hình (13.18) biểu diễn cường độ sáng với N=3 7.5.3.Quang phổ nhiễu xạ: Ta...

   10 p cntp 17/01/2012 261 3

 • Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 10

  Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 10

  Tài liệu " Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp " được biên soạn để hướng tới trước hết là cán bộ giảng dạy, sinh viên các trường đại học và cao đằng nông nghiệp những năm cuối, học viên cao học và tiến sỹ, những người có thể tìm tháy ở đây các phương pháp, công cụ cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hay các...

   47 p cntp 17/01/2012 259 1

 • Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 3

  Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 3

  Tài liệu " Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp " được biên soạn để hướng tới trước hết là cán bộ giảng dạy, sinh viên các trường đại học và cao đằng nông nghiệp những năm cuối, học viên cao học và tiến sỹ, những người có thể tìm tháy ở đây các phương pháp, công cụ cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hay các...

   51 p cntp 17/01/2012 254 1

 • Hóa học đại cương

  Hóa học đại cương

  Hóa học là một trong những lĩnh vực khoa học tự nhiên nghiên cứu về thế giới vật chất và sự vận động của nó, nhằm tìm ra các quy luật vận động để vận dụng vào cuộc sống. Sự vận động hóa học của vật chất đó là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Ví dụ như sự oxi hóa kim loại bởi oxi của không khí, sự phân hủy các chất...

   105 p cntp 17/01/2012 253 17

 • Logic học

  Logic học

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

   40 p cntp 03/01/2013 246 2

 • Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 8

  Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 8

  Tài liệu " Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp " được biên soạn để hướng tới trước hết là cán bộ giảng dạy, sinh viên các trường đại học và cao đằng nông nghiệp những năm cuối, học viên cao học và tiến sỹ, những người có thể tìm tháy ở đây các phương pháp, công cụ cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hay các...

   51 p cntp 17/01/2012 245 1

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 10

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 10

  Cường độ của ánh sáng tán xạ phân tử bé hơn nhiều so với tán xạ Tyndall. Tuy vậy ta vẫn quan sát được nó trong khí quyển, trong nước biển. Sự thăng giáng mật độ xảy ra mạnh nhất trong các chất khí ở trạng thái tới hạn, tức là ở trạng thái mà chất khí về tính chất trở nên đồng nhất với chất lỏng. Khi đó ánh sáng bị tán xạ rất mạnh....

   10 p cntp 17/01/2012 244 4

 • Ôn tập kiến thức hóa học đại cương

  Ôn tập kiến thức hóa học đại cương

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh trung học phổ thông đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn hóa học.

   24 p cntp 17/01/2012 237 13

 • Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học phần 2

  Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học phần 2

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 233 1

 • Test Reading 3

  Test Reading 3

  I. Mark the letter A, B, C, D on your ans wer sheet to indicate the correct answe r to each of the following questions. Question 1: ______ but he also proved himself a good athlete. A. A good student not only showed him B. Not only did he show himself a good student C. He did not show himself only a good student D. Not only he showed himself a good student Question 2: When reaching the top of the hill, ______. A. we suddenly caught...

   15 p cntp 27/11/2012 230 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số