• Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 8

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 8

  Vì chùm tia tới mắt hẹp nên i1 coi như không đổi và như vậy hiệu quang lộ chỉ phụ thuộc vào d là bề dầy của bản tại M. Những điểm có cùng bề dày d thì hiệu quang lộ là như nhau tại mọi điểm đó ccd ánh sáng giống nhau, tạo thành một vân giao thoa cùng độ dày. Vân sáng: (7.19) Vân tối: (7.20) b. Vân của nêm không khí: Nêm không khí là một lớp...

   10 p cntp 17/01/2012 206 2

 • Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng phần 2

  Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng phần 2

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   9 p cntp 17/01/2012 206 1

 • Toefl grammar review

  Toefl grammar review

  Bạn sắp sửa đi du học nhưng không tự tin lắm về trình độ Tiếng Anh của mình? Bạn muốn nâng cao trình độ của mình nhưng lại không có thời gian? TOEFL Grammar Review sẽ giúp bạn hoàn thiện tiếng Anh...Mời các bạn tham khảo tài liệu nhé.

   118 p cntp 27/11/2012 204 1

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 7

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 7

  từ trường có quan hệ với các đại lượng gậy ra từ trường cũng như tính chầt điện từ của môi trường. các phương trình biểu diễn quan hệ đó lập thành một hệ phương trình gọi là hệ phương trình Maxwell thứ nhất. Mặt khác một điện trường biến đổi theo thời gian cũng gây ra một từ trường trong không gian, quan hệ đó được biểu diễn bằng...

   10 p cntp 17/01/2012 202 4

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 4

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 4

  D. A, B, C đúng. 9. Mắc tụ điện có điện dung 5,0μF vào nguồn điện một chiều có điện thế 12V. Sau đó, gỡ bỏ nguồn rồi nhúng vào chất có điện môi bằng 3 thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là: A. 1,0V. B. 2,0V C. 3,0V. D. 4,0V 10. Mắc tụ C1 vào nguồn Uo = 20V. Sau đó, ngắt bỏ nguồn rồi ghép C1 song song với tụ C2 chưa tích điện thì hiệu điện thế...

   10 p cntp 17/01/2012 201 6

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 6

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 6

  KQHT 5: Trình bày được hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, điều kiện tồn tại của dòng điện cảm ứng. Tính được sức điện động cảm ứng, hệ số tự cảm của ống dây. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 5.1. CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. S 5.1.1. Thí nghiệm Faraday. N a. Thí nghiệm: Một ống dây được mắc...

   10 p cntp 17/01/2012 201 3

 • Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 1

  Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp part 1

  Tài liệu " Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp " được biên soạn để hướng tới trước hết là cán bộ giảng dạy, sinh viên các trường đại học và cao đằng nông nghiệp những năm cuối, học viên cao học và tiến sỹ, những người có thể tìm tháy ở đây các phương pháp, công cụ cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hay các...

   51 p cntp 17/01/2012 200 3

 • Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng phần 1

  Vật lý đại cương - Phân cực ánh sáng phần 1

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 198 1

 • Bài giảng hóa học đại cương part 2

  Bài giảng hóa học đại cương part 2

  • Đặc điểm của liên kết cộng hoá trị - Sự phân cực của liên kết: tuỳ thuộc vào độ âm điện của các nguyên tử tham gia liên kết mà ta có : LK cộng hóa trị không phân cực và liên kết cộng hoá trị phân cực - Độ dài liên kết: là khoảng cách giữa 2 hạt nhân nguyên tử tham gia liên kết. + Độ dài liên kết của C với các nguyên tử khác trong...

   9 p cntp 17/01/2012 197 3

 • Test Reading

  Test Reading

  I. Mark the letter A, B, C, or D on your ans wer s heet to indicate the correct ans wer to each of the following questions. Question 1: He never lets anything ______ him and his weekend fishing trip. A. come up B. come between C. come among D. come on Question 2: “You’ll recognize Jenny when you see her. She ______ a red hat.” A. wears B. will wear C. is wearing D. will be wearing Question 3: Before I left for my summer camp, my...

   15 p cntp 27/11/2012 195 2

 • Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 2

  Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 2

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 194 2

 • Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện

  Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện

  Trong chương trình vật lý đại cương thì hiện tượng tự cảm trong mạch điện hay còn gọi là mạch dao động luôn là bài tập khá thú vị đối với học sinh phổ thông.

   10 p cntp 17/01/2012 194 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số