• Giáo trình Quản trị logistics: Phần 1

  Giáo trình Quản trị logistics: Phần 1

  Giáo trình Quản trị Logistics được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập ngày càng mở rộng ở các trường Đại học Kinh tế. Nội dung giáo trình gồm có 11 chương, tập trung chủ yếu vào quản trị các hoạt động Logistics đầu vào (Inbound Logistics) và các hoạt động đầu ra (Outbound Logistics). Phần 1 giáo trình gồm có 5 chương như sau:...

   153 p cntp 28/05/2022 56 0

 • Giáo trình Quản trị logistics: Phần 2

  Giáo trình Quản trị logistics: Phần 2

  Giáo trình Quản trị Logistics gồm có 6 chương như sau: Chương 6: Quản trị kho hàng hóa; Chương 7: Quản trị dịch vụ giao nhận hàng hóa; Chương 8: Thiết lập các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động logistics; Chương 9: Hệ thống thông tin logistics; Chương 10: Quản trị dịch vụ khách hàng; Chương 11: Những điều cần biết trong quản trị logistics. Mời các bạn...

   161 p cntp 28/05/2022 61 0

 • Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 1

  Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 1

  Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 1 giới thiệu tổng quan hệ thống thông tin, đề cập đến các khái niệm về thông tin, hệ thống thông tin; Vai trò, sự cần thiết của hệ thống thông tin trong hoạt động các doanh nghiệp thời kỳ cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   65 p cntp 24/03/2022 53 1

 • Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 2

  Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 2

  Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 2 trình bày các nội dung về hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, trình bày về các hệ thống thông tin kinh doanh và các cấp độ quản lý; Ứng dụng hệ thống thông tin trong cạnh tranh của doanh nghiệp, giới thiệu các tác động của CNTT và hệ thống thông tin quản lý đến chiến lược cạnh tranh của...

   71 p cntp 24/03/2022 49 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 2 - Nguyễn Thị Minh An

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 2 - Nguyễn Thị Minh An

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 2 - Nguyễn Thị Minh An" tiếp tục trình bày những nội dung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thù lao lao động; quan hệ lao động; hợp đồng lao động và thỏa ước lao động; tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động; quản lý chương trình an toàn và sức khỏe cho người lao...

   99 p cntp 24/03/2022 52 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 1 - Nguyễn Thị Minh An

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 1 - Nguyễn Thị Minh An

  "Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 1 - Nguyễn Thị Minh An" có nội dung trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; phân tích và thiết kế công việc; kế hoạch hóa nguồn nhân lực; quá trình kế hoạch hóa nguồn nhân lực; tuyển dụng và bố trí nhân lực; tạo động lực lao động; phương hướng tạo động lực lao động; đánh giá thực hiện công việc;...

   122 p cntp 24/03/2022 62 0

 • Tập bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Tập bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Quản trị chuỗi cung ứng trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân tích và đưa ra các quyết định liên quan đến xây dựng và vận hành chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, học phần cũng hướng tới mục tiêu phát triển kỹ năng mềm của người học như kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng phát triển bản thân. Mời các...

   53 p cntp 24/03/2022 54 1

 • Tập bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tập bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tập bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuỗi cung ứng và công tác quản trị chuỗi cung ứng để người học có thể nhận diện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản trị chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây.

   62 p cntp 24/03/2022 55 1

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Phần 1

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Phần 1

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu; phát triển chiến lược thương hiệu; tài sản thương hiệu theo định hướng khách hàng và định vị thương hiệu; thiết kế và triển khai chương trình marketing nhằm tạo dựng tài sản thương hiệu; lựa chọn thành phần thương hiệu nhằm...

   80 p cntp 24/03/2022 60 1

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Phần 2

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị thương hiệu: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về đo lường và quản trị hệ thống đo lường tài sản thương hiệu; đo lường tài sản thương hiệu: tiếp cận từ tâm trí khách hàng; đo lường đầu ra của tài sản thương hiệu: cách tiếp cận hiệu suất thị trường; phát triển và duy trì tài sản thương...

   73 p cntp 24/03/2022 50 1

 • Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản: Phần 2 - Trường ĐH Thương mại

  Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản: Phần 2 - Trường ĐH Thương mại

  Học phần Quản trị nhân lực căn bản xác định đối tượng nghiên cứu là các chức năng của quá trình quản trị đối với nguồn nhân lực bao gồm hoạch định nhân lực, tổ chức quản trị nhân lực, tạo động lực làm việc (lãnh đạo nhân lực), kiểm soát trong quản trị nhân lực trong các tổ chức/doanh nghiệp. Cách tiếp cận quá trình đó cho phép...

   122 p cntp 23/01/2022 99 0

 • Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản: Phần 1 - Trường ĐH Thương mại

  Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản: Phần 1 - Trường ĐH Thương mại

  Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản trang bị cho người học những kiến thức nền tảng và kỹ năng chuyên môn về quản trị nhân lực (kỹ năng phân tích môi trường quản trị nhân lực; kỹ năng xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch nhân lực; kỹ năng phân tích công việc; kỹ năng lựa chọn bộ máy quản trị nhân lực; kỹ năng tổ chức hoạt...

   181 p cntp 23/01/2022 96 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số