• Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu có đáp án

    Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu có đáp án

    Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Tuyển tập một số đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô .Với các câu hởi sát với chương trình...

     61 p cntp 27/11/2012 3142 48

Hướng dẫn khai thác thư viện số