• Hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại kiểm toán nhà nước

  Hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại kiểm toán nhà nước

  Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, là một biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Trong những năm qua, Kiểm toán nhà nước (KTNN) luôn quan tâm đến công tác này nên công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt...

   7 p cntp 28/11/2019 16 0

 • Thực trạng công tác tổ chức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước thời gian qua

  Thực trạng công tác tổ chức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước thời gian qua

  Trong thời gian qua, kiểm toán chuyên đề đang là phương thức kiểm toán được Kiểm toán nhà nước chú trọng phát triển bởi những hiệu quả mà nó mang lại. Qua quá trình kiểm toán, đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận cũng như những mặt hạn chế cần khắc phục. Bài viết trình bày một số kết quả chủ yếu cũng như hạn chế của công tác kiểm toán...

   7 p cntp 28/11/2019 13 0

 • Những giải pháp phát triển phương thức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước

  Những giải pháp phát triển phương thức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước

  Kiểm toán chuyên đề là một phương thức tổ chức hoạt động kiểm toán đã được Kiểm toán nhà nước (KTNN) triển khai thực hiện trong nhiều năm, nhiều lĩnh vực và đã mang lại những kết quả nhất định trong việc đánh giá những hoạt động có tính chất chuyên môn, chuyên sâu của các đơn vị được kiểm toán, từ đó, đưa ra các ý kiến tư vấn,...

   5 p cntp 28/11/2019 15 0

 • Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước

  Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước

  Thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, KTNN đã có nhiều nỗ lực nhằm phát triển các loại hình kiểm toán mới có sự kết hợp hài hòa giữa các loại hình kiểm toán, trong đó tập trung vào kiểm toán chuyên đề với nội dung chuyên sâu, phạm...

   5 p cntp 28/11/2019 17 0

 • Kinh nghiệm của Hàn Quốc khi vận dụng giá trị hợp lý để lập và trình bày báo cáo tài chính và bài học cho Việt Nam

  Kinh nghiệm của Hàn Quốc khi vận dụng giá trị hợp lý để lập và trình bày báo cáo tài chính và bài học cho Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu về kinh nghiệm áp dụng giá trị hợp lý khi trình bày báo cáo tài chính của Hàn Quốc và rút ra bài học cho Việt Nam khi áp dụng giá trị hợp lý. Ở Hàn Quốc, để việc xác định giá trị hợp lý đáng tin cậy thì Hàn Quốc đã thực hiện các công việc sau: Xây dựng các tài liệu hướng dẫn xác định giá trị hợp lý; tăng cường năng...

   6 p cntp 28/11/2019 15 0

 • Cần sớm triển khai khung đánh giá hiệu quả thực hiện quản lý tài chính công vào đánh giá quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

  Cần sớm triển khai khung đánh giá hiệu quả thực hiện quản lý tài chính công vào đánh giá quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

  Bài viết này tập trung bàn về cách thức nghiên cứu triển khai nhằm sớm áp dụng “Khung đánh giá hiệu quả thực hiện quản lý tài chính công’’ vào đánh giá quản lý các quỹ TCNN ngoài ngân sách. Thông qua đó có thể đáp ứng phần lớn yêu cầu tăng cường quản lý quỹ TCNN ngoài ngân sách mà Chính phủ đã đề ra tại Văn bản 1861 nói trên.

   7 p cntp 28/11/2019 3 0

 • Tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác thanh tra

  Tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác thanh tra

  Bài viết sẽ tập trung phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra bao gồm những vấn đề: Vai trò của công tác thanh tra, nội dung của công tác thanh tra, phương pháp thanh tra và yêu cầu về đội ngũ cán bộ thanh tra.

   7 p cntp 28/11/2019 14 0

 • Thực trạng xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam

  Thực trạng xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam

  Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa là công việc hết sức quan trọng và mất nhiều thời gian trong cả kế hoạch cổ phần hóa, quyết định đến sự thành công khi chuyển DNNN sang công ty cổ phần, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi đối tượng cổ phần hóa là các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp có quy mô vốn lớn và đang được Nhà...

   7 p cntp 28/11/2019 17 0

 • Quỹ bình ổn: Công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá xăng dầu

  Quỹ bình ổn: Công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá xăng dầu

  Thời gian qua, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về sự cần thiết của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Một số ý kiến cho rằng nên bãi bỏ vì Quỹ bình ổn giá xăng dầu không mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, việc sử dụng Quỹ chưa công khai, minh bạch.

   6 p cntp 28/11/2019 15 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Lê Trà Mi

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Lê Trà Mi

  Bài giảng chương 1 trình bày các nội dung tổng quan về kế toán quản trị (KTQT). Mục tiêu của chương này là định nghĩa KTQT, tìm hiểu vai trò của KTQT, mô tả 5 mục tiêu của KTQT, so sánh KTQT và kế toán tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   36 p cntp 31/10/2019 59 2

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lê Trà Mi

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lê Trà Mi

  Chương 2 của bài giảng Kế toán quản trị nhằm giúp người học tìm hiểu bản chất của chi phí và giá thành, biết phân biệt chi phí và giá thành, phân loại chi phí và giá thành và ý nghĩa từng loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p cntp 31/10/2019 57 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Lê Trà Mi

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Lê Trà Mi

  Chương 3 trình bày về hệ thống kế toán chi phí theo công việc và theo quy trình. Chương này giúp người học hiểu được thế nào là hệ thống kế toán chi phí, kế toán chi phí theo công việc, kế toán chi phí theo quy trình, các quy trình kế toán chi phí cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p cntp 31/10/2019 60 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số