• Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Lê Trà Mi

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Lê Trà Mi

  Bài giảng chương 1 trình bày các nội dung tổng quan về kế toán quản trị (KTQT). Mục tiêu của chương này là định nghĩa KTQT, tìm hiểu vai trò của KTQT, mô tả 5 mục tiêu của KTQT, so sánh KTQT và kế toán tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   36 p cntp 31/10/2019 59 2

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lê Trà Mi

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lê Trà Mi

  Chương 2 của bài giảng Kế toán quản trị nhằm giúp người học tìm hiểu bản chất của chi phí và giá thành, biết phân biệt chi phí và giá thành, phân loại chi phí và giá thành và ý nghĩa từng loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p cntp 31/10/2019 57 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Lê Trà Mi

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Lê Trà Mi

  Chương 3 trình bày về hệ thống kế toán chi phí theo công việc và theo quy trình. Chương này giúp người học hiểu được thế nào là hệ thống kế toán chi phí, kế toán chi phí theo công việc, kế toán chi phí theo quy trình, các quy trình kế toán chi phí cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p cntp 31/10/2019 60 0

 • Bài giảng Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp - TS. Trần Phước

  Bài giảng Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp - TS. Trần Phước

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp do TS. Trần Phước biên soạn sau đây để nắm bắt những kiến thức về kế toán thuế doanh nghiệp hiện hành; kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

   46 p cntp 31/10/2019 80 0

 • Bài giảng Những lưu ý quyết toán thuế năm 2010 - TS. Nguyễn Đẩu

  Bài giảng Những lưu ý quyết toán thuế năm 2010 - TS. Nguyễn Đẩu

  Bài giảng Những lưu ý quyết toán thuế năm 2010 của TS. Nguyễn Đẩu sau đây trình bày về sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế; những lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; những lưu ý đối với trường hợp ưu đãi thuế.

   12 p cntp 31/10/2019 75 0

 • Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

  Chuyên đề 1 của bài giảng Kiểm toán 2 trình bày về vấn đề trách nhiệm kiểm toán viên. Chuyên đề này giới thiệu những khái niệm chuyên sâu về trách nhiệm kiểm toán viên; bao gồm những trách nhiệm chung đối với công việc kiểm toán báo cáo tài chính, cũng như các trách nhiệm cụ thể đối với gian lận, sai sót hay các hành vi không tuân thủ.

   23 p cntp 31/10/2019 80 0

 • Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

  Bài giảng chuyên đề 2 trang bị cho người học những hiểu biết về bằng chứng kiểm toán. Chương này giới thiệu bốn loại bằng chứng kiểm toán đặc biệt, đó là: Sự kiện sau ngày khóa sổ, giả định hoạt động liên tục, các bên liên quan, nợ tiềm tàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p cntp 31/10/2019 57 0

 • Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 2: Thuế giá trị gia tăng

  Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 2: Thuế giá trị gia tăng

  Chuyên đề 2 giới thiệu về thuế giá trị gia tăng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Thuế tiêu dùng, thuế giá trị gia tăng (VAT), đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế và thời điểm xác định giá tính thuế, thuế suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p cntp 31/10/2019 68 0

 • Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 1: Tổng quan hệ thống thuế Việt Nam

  Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 1: Tổng quan hệ thống thuế Việt Nam

  Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 1: Tổng quan hệ thống thuế Việt Nam gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm - đặc điểm thuế, vai trò của thuế, các yếu tố hình thành một loại thuế, phân loại thuế, nguyên tắc và căn cứ đánh thuế, tính chất hệ thống thuế tối ưu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cntp 31/10/2019 80 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 1 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 1 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

  Chương 1 - Tổng quan về kiểm toán. Chương này gồm có các nội dung chính: Định nghĩa kiểm toán: phân tích định nghĩa; phân loại kiểm toán: theo mục đích kiểm toán & theo chủ thể kiểm toán, vai trò kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán: loại hình doanh nghiệp, dịch vụ cung cấp.

   27 p cntp 31/10/2019 63 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 2 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 2 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

  Chương 2 - Môi trường kiểm toán. Nội dung chính trong bài học: Đặc điểm của nghề kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán; các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, cơ bản; các dạng sai phạm của đơn vị và trách nhiệm của HĐQT & BGĐ, KTV.

   28 p cntp 31/10/2019 63 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

  Chương 3 - Hệ thống kiểm soát nội bộ. Những nội dung chính cần nắm trong chương này gồm có: Định nghĩa và các bộ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội bộ; những hạn chế vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ; mục đích nghiên cứu kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên.

   24 p cntp 31/10/2019 58 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số