• Bài giảng Lý thuyết tài chính - GV. Nguyễn Phương Thúy

  Bài giảng Lý thuyết tài chính - GV. Nguyễn Phương Thúy

  Bài giảng Lý thuyết tài chính của GV. Nguyễn Phương Thúy gồm 3 chương. Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính như tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính Việt Nam. Chương 2 trình bày về ngân sách nhà nước bao gồm các vấn đề như những vấn đề...

   60 p cntp 28/05/2014 371 6

 • Bài giảng môn Ngân hàng trung ương - Nguyễn Quốc Anh

  Bài giảng môn Ngân hàng trung ương - Nguyễn Quốc Anh

  Bài giảng môn Ngân hàng trung ương của Nguyễn Quốc Anh nhằm giúp các bạn biết được khái niệm, thuật ngữ chuyên môn trong hoạt động ngân hàng trung ương; hiểu rõ về các hoạt động của ngân hàng trung ương: nghiệp vụ phát hành tiền, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ trên thị trường mở, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, tổ chức hệ thống thanh toán...

   128 p cntp 17/09/2015 753 6

 • Bài giảng Thuế ứng dụng: Chương 3 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Thuế ứng dụng: Chương 3 - ThS. Văn Thị Quý

  Chương 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) thuộc bài giảng Thuế ứng dụng sẽ giúp các bạn nắm các nội dung sau: Khái niệm, mục đích, đối tượng chịu thuế, nộp thuế TTĐB, căn cứ và phương pháp tính thuế TTĐB, kê khai thuế TTĐB, quy trình đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, giảm miễn thuế, hoàn thuế.

   52 p cntp 09/12/2014 548 6

 • Bài giảng môn Lý thuyết kế toán

  Bài giảng môn Lý thuyết kế toán

  Bài giảng môn Lý thuyết kế toán dưới đây sẽ trình bày cho người học các kiến thức về: Nguyên lý hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, sổ kế toán và các hình thức kế toán. Để nắm rõ nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo bài...

   159 p cntp 28/05/2014 667 5

 • Bài giảng Thuế giá trị gia tăng - ThS. Nguyễn Chi Mai

  Bài giảng Thuế giá trị gia tăng - ThS. Nguyễn Chi Mai

  Bài giảng Thuế giá trị gia tăng của ThS. Nguyễn Chi Mai sẽ giúp các bạn nắm các nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm, đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, hóa đơn chứng từ, hoàn thuế, kê khai nộp thuế.

   35 p cntp 09/12/2014 424 5

 • Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính

  Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính

  Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) của Bộ Tài chính sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tư trên,...

   150 p cntp 31/03/2015 474 5

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu của chương 2 Kế toán nghiệp vụ tiền mặt trong bài giảng Kế toán ngân hàng nhằm mô tả được các hoạt động ngân quỹ tại ngân hàng thương mại. Nắm được quy trình kế toán thu/ chi tiền mặt của ngân hành thương mại. Giải thích được chỉ tiêu tiền mặt trên BCTC của ngân hành thương mại.

   32 p cntp 09/12/2014 496 5

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính công cung cấp cho người học một số nội dung sau: Khu vực công và tài chính công, hiệu quả và công bằng, hàng hóa công và chi tiêu công, phân tích lợi ích – chi phí dự án công, tổng quan lý thuyết thuế, thuế và phân phối thu nhập, thuế và hiệu quả kinh tế, ngân sách nhà nước và tài trợ bội chi

   213 p cntp 29/03/2017 467 4

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 (phần 1) - TS. Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 (phần 1) - TS. Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1 (phần 1) trình bày tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam. Trong chương này sẽ trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định, giới thiệu những nội dung cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam, giải thích những nội dung của khuôn mẫu lý thuyết kế toán cũng...

   29 p cntp 28/06/2016 548 4

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nội dung và ý nghĩa, các yếu tố của chứng từ kế toán. phân loại chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ.

   37 p cntp 27/02/2018 478 4

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Bài 6 - ThS. Võ Minh Long

  Bài giảng Kế toán quản trị: Bài 6 - ThS. Võ Minh Long

  Nội dung bài 6: Các quyết định về giá thuộc Bài giảng Kế toán quản trị giúp học viên xác định rõ vai trò quan trọng của giá bán sản phẩm trong quá trình thực hiện các chiến lược của doanh nghiệ, vận dụng các phương pháp định giá bán theo các tiêu thức khác nhau phù hợp với từng điều kiện cụ thể của thị trường khác nhau, vận dụng các...

   23 p cntp 16/09/2014 526 4

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Hà Thu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Hà Thu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 Tổng quan về thanh toán quốc tế do ThS. Đinh Thị Hà Thu biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được khái niệm về thanh toán quốc tế, chủ thể trong thanh toán quốc tế, đặc điểm hoạt động thanh toán quốc tế.

   5 p cntp 31/01/2018 290 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số