• Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Chương 1 Tổng quan kế toán ngân hàng nhằm mục tiêu vận dụng nguyên tắc kế toán cơ bản trong kế toán ngân hàng thương mại. Xử lý kế toán tất cả các nghiệp vụ ngân hàng thương mại cơ bản nhất. Xử lý được các tình huống thực tế khi tiếp cận với công việc tại ngân hàng thương mại. Hiểu và xử lý các giao dịch với ngân hàng tại doanh nghiệp.

   50 p cntp 09/12/2014 532 7

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính - GV. Nguyễn Phương Thúy

  Bài giảng Lý thuyết tài chính - GV. Nguyễn Phương Thúy

  Bài giảng Lý thuyết tài chính của GV. Nguyễn Phương Thúy gồm 3 chương. Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính như tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính Việt Nam. Chương 2 trình bày về ngân sách nhà nước bao gồm các vấn đề như những vấn đề...

   60 p cntp 28/05/2014 401 6

 • Bài giảng môn Ngân hàng trung ương - Nguyễn Quốc Anh

  Bài giảng môn Ngân hàng trung ương - Nguyễn Quốc Anh

  Bài giảng môn Ngân hàng trung ương của Nguyễn Quốc Anh nhằm giúp các bạn biết được khái niệm, thuật ngữ chuyên môn trong hoạt động ngân hàng trung ương; hiểu rõ về các hoạt động của ngân hàng trung ương: nghiệp vụ phát hành tiền, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ trên thị trường mở, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, tổ chức hệ thống thanh toán...

   128 p cntp 17/09/2015 785 6

 • Bài giảng Thuế ứng dụng: Chương 3 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Thuế ứng dụng: Chương 3 - ThS. Văn Thị Quý

  Chương 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) thuộc bài giảng Thuế ứng dụng sẽ giúp các bạn nắm các nội dung sau: Khái niệm, mục đích, đối tượng chịu thuế, nộp thuế TTĐB, căn cứ và phương pháp tính thuế TTĐB, kê khai thuế TTĐB, quy trình đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, giảm miễn thuế, hoàn thuế.

   52 p cntp 09/12/2014 576 6

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu chính của chương 5 Kế toán nghiệp vụ tín dụng trong bài giảng Kế toán ngân hàng nhằm giải thích bản chất các nghiệp vụ tín dụng và phân tích được tác động đến thông tin tài chính. Trình bày và vận dụng các nguyên tắc kế toán nghiệp vụ tín dụng. Đọc và giải thích được các thông tin trên báo cáo tài chính ngân hàng thương mại về...

   79 p cntp 09/12/2014 545 5

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu của chương 2 Kế toán nghiệp vụ tiền mặt trong bài giảng Kế toán ngân hàng nhằm mô tả được các hoạt động ngân quỹ tại ngân hàng thương mại. Nắm được quy trình kế toán thu/ chi tiền mặt của ngân hành thương mại. Giải thích được chỉ tiêu tiền mặt trên BCTC của ngân hành thương mại.

   32 p cntp 09/12/2014 540 5

 • Bài giảng môn Lý thuyết kế toán

  Bài giảng môn Lý thuyết kế toán

  Bài giảng môn Lý thuyết kế toán dưới đây sẽ trình bày cho người học các kiến thức về: Nguyên lý hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, sổ kế toán và các hình thức kế toán. Để nắm rõ nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo bài...

   159 p cntp 28/05/2014 705 5

 • Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính

  Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính

  Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) của Bộ Tài chính sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tư trên,...

   150 p cntp 31/03/2015 500 5

 • Bài giảng Thuế giá trị gia tăng - ThS. Nguyễn Chi Mai

  Bài giảng Thuế giá trị gia tăng - ThS. Nguyễn Chi Mai

  Bài giảng Thuế giá trị gia tăng của ThS. Nguyễn Chi Mai sẽ giúp các bạn nắm các nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm, đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, hóa đơn chứng từ, hoàn thuế, kê khai nộp thuế.

   35 p cntp 09/12/2014 450 5

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Hà Thu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Hà Thu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 Tổng quan về thanh toán quốc tế do ThS. Đinh Thị Hà Thu biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được khái niệm về thanh toán quốc tế, chủ thể trong thanh toán quốc tế, đặc điểm hoạt động thanh toán quốc tế.

   5 p cntp 31/01/2018 298 4

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Hà Thu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Hà Thu

  Bài giảng Thanh toán Quốc tế chương 3: Các công cụ thanh toán Quốc tế trình bày nội dung về quá trình hình thành và phát triển hối phiếu, nguồn lực điều chỉnh hối phiếu, đặc điểm hối phiếu, kỳ phiếu hay hối phiếu nhận nợ, séc. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết bài giảng chương 3.

   31 p cntp 31/01/2018 531 4

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Hà Thu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Hà Thu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 cung cấp cho các bạn những nội dung: Mục đích lựa chọn phƣơng thức thanh toán trong thanh toán quốc tế, phân loại phương thức thanh toán, phương thức thanh toán ghi sổ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   50 p cntp 31/01/2018 701 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số