• Một số định nghĩa về Xác Suất Thống Kê

  Một số định nghĩa về Xác Suất Thống Kê

  Để tính khả năng xảy ra biến cố ta dùng khái niệm “Xác Suất”.Tìm hiểu cơ bản xác suất theo: Định nghĩa cổ điển, Định nghĩa thống kê, Xác suất theo tiên đề. Giải thích một số hiện tượng trong đời sống, dự đoán mức độ đạt được (thường xuyên hay ít khi) của một biến cố.

   37 p cntp 29/04/2012 608 15

 • Bài tập Nguyên lý kế toán

  Bài tập Nguyên lý kế toán

  ài liệu tham khảo bài tập nguyên lý kế toán dành cho các bạn sinh viên đang theo học ngành kế toán, kế toán doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp,...tham khảo.

   46 p cntp 27/11/2012 697 14

 • Đề tài: Báo cáo phân tích tài chính công ty CP cao su Đà Nẵng

  Đề tài: Báo cáo phân tích tài chính công ty CP cao su Đà Nẵng

  Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị tr ường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, tất yếu doanh nghiệp dù bất cứ loại hình nào cũng phải đối mặt với những khó khăn v à thử thách và phải chấp nhận quy luật đào thải từ phía thị trường. Đứng trước...

   28 p cntp 19/07/2012 582 11

 • Báo cáo thực tập: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Ba An

  Báo cáo thực tập: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Ba An

  Trong nền kinh tế thị trường, với quy luật cạnh tranh khốc liệt đã thúc đẩy doanh nghiệp phải không ngừng phấn đấu mọi mặt nhằm dành được chỗ đứng của mình. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì yếu tố quyết định để thành công trong môi trường cạnh tranh đó là: Doanh nghiệp phải phấn đấu hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm

   102 p cntp 19/07/2012 621 8

 • Đề án môn học: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Đề án môn học: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển. Kế toán là một trong những công...

   37 p cntp 19/07/2012 1061 4

 • Luận văn "Hạch toán tiền lương tại công ty viễn thông Hà Nội"

  Luận văn "Hạch toán tiền lương tại công ty viễn thông Hà Nội"

  Qua nghiên cứu, chúng ta đã nhận thấy trong quản lý kinh tế, quản lý con người là vấn đề cốt lõi nhất, cũng đồng thời là vấn đề tinh tế, phức tạp nhất. Khai thác được những tiềm năng của nguồn lực con người chính là chìa khoá để mỗi doanh nghiệp đạt được thành công trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc phân chia và kết hợp các lợi...

   73 p cntp 19/07/2012 546 4

 • Luận Văn: "Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP"

  Luận Văn: "Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP"

  Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệuquả. Để làm được những điều đó các doanh nghiệp luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó công tác quản lí và hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ được coi là nhiệm vụ quan trọng...

   141 p cntp 19/07/2012 572 3

 • Báo cáo tốt nghiệp:Công tác quản lý tiền lương tại công ty xây dựng Lũng Cô

  Báo cáo tốt nghiệp:Công tác quản lý tiền lương tại công ty xây dựng Lũng Cô

  Tiền lương vừa là nguồn thu nhập chủ yếu của Công nhân viên chức, nó đảm bảo cho cuộc sống người lao động được ổn định và luôn có xu hướng được nâng cao. Mặt khác tiền lương đối với doanh nghiệp lại là một yếu tố chi phí. Như vậy ta thấy tính hai mặt của tiền lương. Người lao động thì muốn thu nhập cao hơn nhằm phục vụ cho cuộc...

   31 p cntp 19/07/2012 546 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số