• Tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính công ty CP Kinh Đô và công ty CP Bibica

  Tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính công ty CP Kinh Đô và công ty CP Bibica

  Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị:mối quan tâm hàng đầu là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ của DN đánh giá năng lực thực hiện và xác định các lĩnh vực cần thiết phải được can thiệp. Đối với các cổ đông: sử dụng chúng để theo dõi tình hình vốn đầu tư của mình đang được quản lý như thế nào. Đối với các chủ...

   52 p cntp 19/07/2012 815 10

 • Tính giá các đối tượng kế toán

  Tính giá các đối tượng kế toán

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các...

   30 p cntp 27/11/2012 535 7

 • Phân tích báo cáo tài chính

  Phân tích báo cáo tài chính

  Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) là một bản báo cáo về tài sản, nghĩa vụ tài chính và vốn chủ sở hữu tại một thời điểm nhất định (cuối năm kế toán). Kết cấu BCĐKT được chia làm 2 phần theo nguyên tắc cân đối: TÀI SẢN BẰNG NGUỒN VỐN .Bảng Cân Đối Kế Toán Tài sản ngắn hạn -Tiền -Đầu tư ngắn hạn -Các khoản phải thu -Hàng tồn...

   45 p cntp 22/10/2013 641 7

 • KẾ TOÁN THUẾ

   KẾ TOÁN THUẾ

  Hạch toán kế toán là một môn khoa học phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội. Để đáp ứng cho nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán

   30 p cntp 27/11/2012 460 6

 • Mô hình toán kinh tế

  Mô hình toán kinh tế

  Mô hình của một đối tượng là sự phản ánh hiện thực khách quan của một đối tượng; sự hình dung, tưởng tượng đối tượng đó bằng ý nghĩ của người nghiên cứu và việc trình bày, thể hiện, diễn đạt ý nghĩ đó bằng lời văn, chữ viết, sơ đồ, hình vẽ,… hoặc một ngôn ngữ chuyên ngành. - Mô hình bao gồm nội dung của mô hình và hình thức...

   147 p cntp 19/07/2012 434 6

 • TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

  TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

  Khái niệm tài chính doanh nghiệp Cấu trúc tài chính Cơ chế tài trợ Thu nhập và lợi nhuận Tài chính doanh nghiệp phản ảnh sự va^.n ?o^.ng các nguồn lực vốn giữa doanh nghiệp với các chủ thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh. Quan hệ giữa doanh nghiệp với chính phủ Quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp .CẤU...

   10 p cntp 19/07/2012 519 6

 • Kế toán tài chính

  Kế toán tài chính

  Theo các nhà khoa học Đại học Kinh tế quốc dân, cho rằng: kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản (hay toàn bộ thông tin về tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính) trong các đơn vị nhằm kiểm tra toàn bộ tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị đó.

   40 p cntp 27/11/2012 545 5

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các...

   33 p cntp 27/11/2012 544 5

 • Tài khoản kế toán và Ghi số kép

  Tài khoản kế toán và Ghi số kép

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các...

   37 p cntp 27/11/2012 439 5

 • TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

  TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

  Hạch toán kế toán là một môn khoa học phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội. Để đáp ứng cho nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán

   37 p cntp 27/11/2012 430 5

 • Bài giảng: Hệ thống thông tin kế toán 4

  Bài giảng: Hệ thống thông tin kế toán 4

  1.1 Tệp chứa Chương trình Access Mỗi một tệp Chương trình thường có một đuôi qui định, ví dụ các tệp Chương trình C có đuôi là .C, tệp Chương trình Pascal có đuôi là PAS, tệp Chương trình Foxpro có đuôi là .PRG.Một tệp Chương do Access tạo ra có đuôi là .MDB

   53 p cntp 19/07/2012 487 5

 • TỔNG QUAN HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM

  TỔNG QUAN HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM

  Khái niệm Là khoản đóng góp mang tính bắt buộc theo quy định của pháp luật nhằm hình thành ngân sách nhà nước. Là khoản hình thành trong quá trình phân phối và phân phối lại sản phẩm xã hội, thu nhập quốc dân. Đặc điểm - Mang tính bắt buộc, có tính pháp lý cao - Không được hoàn trả trực tiếp

   12 p cntp 27/11/2012 517 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số