• Ebook Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 2

  Ebook Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, ebook "Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về chọn mẫu kiểm toán; Tổ chức công tác kiểm toán; Tổ chức bộ máy kiểm toán; Chuẩn mực kiểm toán; Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Các cấp độ của kiểm soát chất lượng kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   203 p cntp 26/02/2022 78 1

 • Ebook Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 1

  Ebook Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 1

  Ebook "Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 1" có nội dung trình bày về kiểm tra - kiểm soát trong quản lý; Bản chất và chức năng của kiểm toán; Phân loại kiểm toán; Đối tượng kiểm toán; Những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán; Hệ thống phương pháp kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   193 p cntp 26/02/2022 92 3

 • Ebook Tài chính cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam – Đánh giá tình hình tài chính cho phát triển

  Ebook Tài chính cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam – Đánh giá tình hình tài chính cho phát triển

  "Ebook Tài chính cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam – Đánh giá tình hình tài chính cho phát triển" trình bày tổng quan về thực trạng tài chính cho phát triển của Việt Nam; tài chính công cho phát triển của Việt Nam; các nguồn tài chính tư nhân; quản lý nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững trong Khung tài chính tích hợp quốc gia.

   116 p cntp 27/07/2021 126 1

 • Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1

  Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thuế và kế toán thuế; Kế toán thuế xuất nhập khẩu; Kế toán thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   167 p cntp 27/07/2021 174 4

 • Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   202 p cntp 27/07/2021 132 3

 • Quản lý danh mục đầu tư tài chính: Phần 1

  Quản lý danh mục đầu tư tài chính: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Quản lý danh mục đầu tư tài chính cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về quản trị danh mục đầu tư, cấu trúc rủi ro, mô hình kinh doanh chênh lệch giá, tỷ suất sinh lợi ngoại lệ, danh mục chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   232 p cntp 30/12/2019 432 6

 • Quản lý danh mục đầu tư tài chính: Phần 2

  Quản lý danh mục đầu tư tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Quản lý danh mục đầu tư tài chính sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Rủi ro tỷ suất sinh lợi thặng dư, nguyên tắc nền tảng của quản trị danh mục, dự báo nâng cao, phân tích thông tin, xây dựng danh mục đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   350 p cntp 30/12/2019 349 5

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập: Kế toán quản trị - TS Lê Đình Trực (ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh)

  Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập: Kế toán quản trị - TS Lê Đình Trực (ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh)

  Cuốn sách "Tài liệu hướng dẫn học tập: Kế toán quản trị" có cấu trúc gồm 8 bài học trình bày các nội dung: Giới thiệu về kế toán quản trị, ứng xử của chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, quá trình dự toán, phân tích biến động của chi phí, đánh giá thành quả quản lý,.... Mời các bạn cùng tham khảo nôi dung chi...

   228 p cntp 31/05/2018 497 5

 • Tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng

  Tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng

  "Tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng" có nội dung hướng dẫn về cách lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn lập hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu - mẫu số, hướng dẫn nộp thuế giá trị gia tăng, thủ tục và địa điểm nộp thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   42 p cntp 31/05/2018 343 3

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Kế toán quản trị - TS. Lê Đình Trực

  Tài liệu hướng dẫn học tập Kế toán quản trị - TS. Lê Đình Trực

  Kế toán quản trị liên quan đến cách thức nhà quản trị sử dụng thông tin kế toán ra sao trong tổ chức của họ. Các nhà quản trị cần thông tin để thực hiện ba chức năng chủ yếu trong một tổ chức như: Hoạch định, kiểm soát, và ra quyết định. Mục đích của kế toán quan trị là chỉ ra loại thông tin nào nhà quản trị cần, thông tin đó có được...

   228 p cntp 31/05/2018 546 2

 • Giáo trình Kế toán quản trị

  Giáo trình Kế toán quản trị

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức của mình. Mục đích hướng dẫn sinh viên hiểu rõ nét về kê toán quản trị, sự giống nhau và khác nhau của kế toán quản trị và kế toán tài chính. Hướng dẫn việc xử lý các thông tin kế toán và áp dụng...

   166 p cntp 31/05/2018 681 5

 • Ebook Hướng dẫn làm kế toán đơn vị chủ đầu tư bằng Excel: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn làm kế toán đơn vị chủ đầu tư bằng Excel: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Hướng dẫn tổ chức chứng từ kế toán bằng Excel, hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel, hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   308 p cntp 29/09/2016 407 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số