• Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 2 Hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn, cung cấp cho người học những kiến thức như: So sánh hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn; Cơ chế hoạt động của thị trường tương lai; Phòng vệ rủi ro sử dụng hợp đồng tương lai; Phương pháp định giá hợp đồng tương lai và kỳ hạn.

   123 p cntp 24/03/2022 54 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 1 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 1 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 1 Nhập môn Quản trị rủi ro tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Mối quan hệ giữa lợi suất và rủi ro; Mục tiêu của quản trị rủi ro tài chính; Công cụ quản trị rủi ro tài chính; Thị trường giao dịch các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

   98 p cntp 24/03/2022 54 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 3 Hợp đồng hoán đổi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm hợp đồng hoán đổi; Hợp đồng đồng hoán đổi lãi suất; Hợp đồng hoán đổi tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p cntp 24/03/2022 61 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 4 Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ chế hoạt động của thị trường quyền chọn; Đặc điểm của hợp đồng quyền chọn; Chiến lược phòng vệ rủi ro sử dụng quyền chọn; Phương pháp định giá quyền chọn.

   106 p cntp 24/03/2022 51 1

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Mỹ

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Mỹ

  "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 5: Tổ chức kiểm toán" tìm hiểu tổ chức công tác kiểm toán; tổ chức bộ máy kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   35 p cntp 26/12/2020 223 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp của kiểm toán (Phần 2) nối tiếp phần 1 tiếp tục tìm hiểu khái quát về chọn mẫu kiểm toán; các phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán; kỹ thuật phân tầng trong chọn mẫu kiểm toán; chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ.

   37 p cntp 26/12/2020 207 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 1)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 1)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp của kiểm toán (Phần 1) được biên soạn nhằm tìm hiểu đối tượng của kiểm toán, phương pháp của kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   42 p cntp 26/12/2020 202 1

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 3 - ThS. Tạ Thu Trang

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 3 - ThS. Tạ Thu Trang

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 3: Các khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán" để nắm chi tiết kiến thức về gian lận và sai sót; trọng yếu và rủi ro; chứng từ kiểm toán; cơ sở dẫn liệu; bằng chứng kiểm toán; hồ sơ kiểm toán.

   45 p cntp 26/12/2020 186 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 2 - TS. Bùi Thị Minh Hải

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 2 - TS. Bùi Thị Minh Hải

  "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 2: Các loại kiểm toán" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức về các loại kiểm toán được phân loại theo các tiêu thức khác nhau; bản chất của từng loại và phân biệt kiểm toán theo đối tượng cụ thể bao gồm kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán liên kết; bản chất của từng loại và phân...

   25 p cntp 26/12/2020 201 1

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 1 - TS. Đoàn Thanh Nga

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 1 - TS. Đoàn Thanh Nga

  "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán" cung cấp kiến thức kiểm tra, kiểm soát trong quản lý; bản chất của kiểm toán; chức năng của kiểm toán; ý nghĩa của kiểm toán.

   38 p cntp 26/12/2020 160 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

  "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại" trình bày khái niệm, đặc điểm, phân loại hoạt động cho vay của ngân hàng; các quy định về hoạt động cho vay; nắm bắt được quy trình kế toán; hiểu và làm được các ví dụ về kế toán nghiệp vụ cho vay.

   11 p cntp 27/11/2020 262 0

 • Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 3: Kế toán thanh toán qua ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 3: Kế toán thanh toán qua ngân hàng thương mại

  "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 3: Kế toán thanh toán qua ngân hàng thương mại" cung cấp đến các bạn những kiến thức khái niệm và vai trò của thanh toán qua ngân hàng; phân biệt được các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến hiện nay; quy trình thanh toán của từng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

   17 p cntp 27/11/2020 105 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số