• Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1

  Cuốn sách Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính đề cập khá đầy đủ, ngắn gọn, xúc tích về phong tục gia đình, thôn xóm, trong xã hội. Việt Nam phong tục là tư liệu cần thiết để suy cổ nghiệm kim. Cuốn sách gồm có 3 thiên, tập trung nói về phong tục trong gia tộc, phong tục hương đảng và phong tục xã hội. Trong ebook Phong tục Việt Nam: Phần 1 sau đây...

   241 p cntp 25/09/2022 22 3

 • Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 ebook " Việt Nam phong tục" cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về phong tục xã hội của Việt Nam ở một số khía cạnh như: Vua tôi, Thầy trò, Bầu bạn, Quan dân, Chủ - khách, Chủ nhà - người ở, Dâu gia, Nho giáo, Phật giáo, Lão tử giáo, Nghề làm ruộng, Nghề nuôi tằm, Nghề bách công,… Mời các bạn cùng tham khảo...

   237 p cntp 25/09/2022 15 0

 • Ebook Việt Nam văn hóa sử cương: Phần 1

  Ebook Việt Nam văn hóa sử cương: Phần 1

  "Việt Nam văn hóa sử cương" là một tác phẩm quan trọng do tác giả Đào Duy Anh thực hiện từ nửa đầu thế kỷ 20, thông qua cuốn sách tác giả phác họa và minh định ở chừng mực nào đó cái lược sử văn hóa của người Việt như một dân tộc, một văn hóa, muốn thâu tóm trong những dòng mô tả, nhận xét nhẹ nhàng, cả sinh hoạt vật chất lẫn đời...

   270 p cntp 25/09/2022 16 0

 • Ebook Việt Nam văn hóa sử cương: Phần 2

  Ebook Việt Nam văn hóa sử cương: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Việt Nam văn hóa sử cương" có 2 thiên, bao gồm thiên về tri thức sinh hoạt và thiên tổng luận. Nội dung phần này gồm có những ghi chép về sinh hoạt thời Thượng cổ, thời đại Phật học độc thịnh, thời đại tam giáo, thời đại Nho học độc tôn, Nho học, Phật học, Lão học, Giáo dục, Ngôn ngữ, Văn học,...

   142 p cntp 25/09/2022 23 0

 • Ebook Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa: Phần 1

  Ebook Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa: Phần 1

  Ebook "Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về bảo tồn di tích; Đặc trưng của hoạt động bảo tồn di tích; Hoạt động bảo tồn di tích trong lịch sử; Kiểm kê di tích; Xếp hạng di tích;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   114 p cntp 23/08/2022 53 0

 • Ebook Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa: Phần 2

  Ebook Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 1 của tài liệu "Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Tôn tạo di tích; Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p cntp 23/08/2022 52 0

 • Ebook Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt: Phần 1

  Ebook Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt: Phần 1

  Ebook "Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tục ngữ người Việt về văn hóa nông nghiệp - một số vấn đề lý luận chung; Đặc thù văn hóa nông nghiệp Việt Nam; Nhận diện tri thức tục ngữ về văn hóa nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   83 p cntp 23/08/2022 60 0

 • Ebook Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt: Phần 2

  Ebook Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tục ngữ người Việt phản ánh lối ứng xử nông nghiệp của con người trong xã hội Việt Nam truyền thống; Tri thức tục ngữ về văn hóa nông nghiệp trong xã hội hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   179 p cntp 23/08/2022 55 0

 • Ebook Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị: Phần 1

  Ebook Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị: Phần 1

  Ebook "Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa - văn hóa dân gian và sự phát triển với quá trình đô thị hóa; Văn hóa dân gian và những biến đổi văn hóa - xã hội hiện nay; Về Folklore đô thị và nhận diện nó; Văn hóa đô thị Việt Nam trước xu thế hội nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   105 p cntp 23/08/2022 55 0

 • Ebook Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị: Phần 2

  Ebook Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa ở một đô thị lớn - Thành phố Hồ Chí Minh; Văn hóa dân gian trong quá trình đô thị hóa; Một số vấn đề về giảng dạy và nghiên cứu văn hóa dân gian đô thị tại Thành phố Hồ...

   268 p cntp 23/08/2022 44 0

 • Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Tập 2" lần này là sự tiếp nối tập I đã được NXB Khoa học xã hội xuất bản năm 1999. Đây là kết quả hoạt động khoa học và công tác nghiên cứu trong năm 1999 của các nhà khoa học trong Bảo tàng và các cộng tác viên của Bảo tàng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn...

   239 p cntp 25/07/2022 75 1

 • Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu một số công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trưng bày ngoài trời - Những vấn đề bảo quản; truyền thông và công chúng; tư liệu nghe nhìn trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   265 p cntp 25/07/2022 69 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số