• Bài giảng Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Bài giảng Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Bài giảng "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" trình bày các nội dung: Những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tính chất tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc của nền văn hóa Việt Nam hiện đại; những nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến...

   10 p cntp 25/04/2019 178 1

 • Bài giảng Văn minh Lưỡng Hà cổ đại

  Bài giảng Văn minh Lưỡng Hà cổ đại

  Bài giảng Văn minh Lưỡng Hà cổ đại trình bày sơ lược địa lý, lịch sử, các quốc gia Lưỡng Hà cổ đại, những thành tựu chủ yếu của văn minh Lưỡng hà: chữ viết, kiến trúc, điêu khắc, toán học, thiên văn, y học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   21 p cntp 25/04/2019 228 1

 • Bài giảng Vai trò của tôn giáo trong vấn đề xã hội Chăm

  Bài giảng Vai trò của tôn giáo trong vấn đề xã hội Chăm

  Bài giảng Vai trò của tôn giáo trong vấn đề xã hội Chăm làm rõ về quá trình hình thành và phát triển của Bàlamôn giáo, vốn là một tôn giáo đặc trưng của người Chăm ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   8 p cntp 25/04/2019 117 1

 • Bài giảng Bài 3: Không gian, thời gian và chủ thể văn hóa Việt Nam

  Bài giảng Bài 3: Không gian, thời gian và chủ thể văn hóa Việt Nam

  Bài giảng Bài 3: Không gian, thời gian và chủ thể văn hóa Việt Nam trang bị cho các bạn những loại không gian văn hóa như (KGVH người Bách Việt, Đông Nam Á, văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở VN,...); chủ thể và thời gian văn hóa Việt Nam.

   29 p cntp 25/04/2019 157 1

 • Bài giảng Bài 2: Văn hóa và môi trường tự nhiên

  Bài giảng Bài 2: Văn hóa và môi trường tự nhiên

  Bài giảng Bài 2: Văn hóa và môi trường tự nhiên cung cấp cho các bạn những kiến thức về môi trường tự nhiên, tự nhiên ngoài ta, tự nhiên trong ta, thích nghi và biến đổi với môi trường tự nhiên, môi trường tự nhiên và văn hóa Việt Nam.

   20 p cntp 25/04/2019 164 1

 • Bài giảng Bài 5: Diễn trình văn hóa Việt Nam

  Bài giảng Bài 5: Diễn trình văn hóa Việt Nam

  Dưới đây là bài giảng Bài 5: Diễn trình văn hóa Việt Nam; bài giảng trình bày về lớp văn hóa bản địa, lớp văn hóa giao lưu Việt - Ấn, lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa, lớp văn hóa giao lưu với phương Tây, văn hóa thời kỳ đổi mới.

   42 p cntp 25/04/2019 172 1

 • Bài giảng Bài 6: Văn hóa tổ chức đời sống nông thôn Việt Nam

  Bài giảng Bài 6: Văn hóa tổ chức đời sống nông thôn Việt Nam

  Bài giảng Bài 6: Văn hóa tổ chức đời sống nông thôn Việt Nam giới thiệu tới các bạn về việc tổ chức đời sống của nông thôn nước ta theo huyết thống, theo địa bàn cư trú, theo nghề nghiệp và sở thích, theo hành chính.

   24 p cntp 25/04/2019 183 1

 • Bài giảng Bài 7: Tín ngưỡng

  Bài giảng Bài 7: Tín ngưỡng

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Bài 7: Tín ngưỡng sau đây để hiểu rõ hơn về tín ngưỡng của người dân Việt Nam bao gồm tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, tín ngưỡng sùng bái con người.

   22 p cntp 25/04/2019 156 1

 • Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam (full)

  Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam (full)

  Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Chương 1 trình bày các nội dung cơ bản về: văn hóa, định vị văn hóa Việt Nam, tiến trình văn hóa Việt Nam. Cùng tham khảo bài giảng để có kiến thức tổng quan về môn học này.

   157 p cntp 26/02/2016 6587 5

 • Bài giảng Các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì CNH - HĐH và hội nhập quốc tế

  Bài giảng Các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì CNH - HĐH và hội nhập quốc tế

  Cùng tìm hiểu khái niệm, sự cần thiết phải tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ; nội dung tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ; biện pháp tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ của hội liên hiệp phụ nữ cơ sở được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam...

   47 p cntp 26/02/2016 134 2

 • Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tổ chức quốc gia

  Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tổ chức quốc gia

  Bài giảng "Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tổ chức quốc gia" trình bày các nội dung: Từ làng đến nước và việc quản lí xã hội, nước với truyền thống dân chủ của văn hóa nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p cntp 26/02/2016 1444 1

 • Bài giảng Những khái niệm cơ bản trong văn hóa nhận thức truyền thống Việt Nam

  Bài giảng Những khái niệm cơ bản trong văn hóa nhận thức truyền thống Việt Nam

  Bài giảng "Những khái niệm cơ bản trong văn hóa nhận thức truyền thống Việt Nam" trình bày các nội dung: Tư tưởng xuất phát về bản chất vũ trụ, triết lý âm dương, triết lý âm dương và tính cách người Việt, cấu trúc của không gian vũ trụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p cntp 26/02/2016 336 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số