• Bài giảng hóa học đại cương part 9

  Bài giảng hóa học đại cương part 9

  Phản ứng thế Nucleophil • A nucleophile là một nhóm có chứa đôi điện tử tự do mà có thể phản ứng được với nguyên tử carbon thiếu hụt electron • A Nhóm bị đứt ra (leaving group) được thay thế bới một tác nhân nucleophile

   9 p cntp 17/01/2012 149 1

 • Bài giảng hóa học đại cương part 8

  Bài giảng hóa học đại cương part 8

  2.5 Các phương pháp bán định lượng về ảnh hưởng của nhóm thế trong phân tử 2.5.1 Phương trình Hammet K • Là pt nói lên ảnh hưởng của nhóm thế lg = Ko ở trong nhân thơm khi ở vị trí meta và para • K và K0: là hằng số phản ứng khi có nhóm thế (ở vị trí meta hoặc para) và không có nhóm thế. • ρ: là thông số đặc trưng cho từng loại phản ứng •...

   9 p cntp 17/01/2012 172 1

 • Bài giảng hóa học đại cương part 7

  Bài giảng hóa học đại cương part 7

  2.2.2 Bản chất của hiệu ứng liên hợp • Bản chất:Các electron  hoặc p khi tham gia trong hệ liên hợp thì không còn cư trú riêng ở 1 vị trị nào mà chuyển dịch trong toàn hệ liên hợp. Khi các nhóm nguyên tử liên hợp với nhau thì mật độ electron  và p bị thay đổi người ta gọi đó là hiệu ứng liên hợp (C). • Như vậy bản chất của hiệu ứng...

   9 p cntp 17/01/2012 149 1

 • Bài giảng hóa học đại cương part 6

  Bài giảng hóa học đại cương part 6

  D4. Đồng phân cấu dạng 1. Khái niệm về cấu dạng và đồng phân cấu dạng • Cấu dạng là các dạng cấu trúc không gian sinh ra khi có tính đến sự quay tự do của các liên kết đơn, các đồng phân sinh ra do sự quay tự do đó gọi là đồng phân cấu dạng 2. Cấu dạng của hợp chất hidocacbon no mạch hở + Của etan : xen kẻ bền hơn che khuất che khuat + Của...

   9 p cntp 17/01/2012 128 1

 • Bài giảng hóa học đại cương part 5

  Bài giảng hóa học đại cương part 5

  1.Khái niệm đồng phân quang học • Những hợp chất có cùng cấu tạo hóa học, có tính chất vật lý và hóa học giống nhau, nhưng do khác nhau về bố trí trong không giancủa các nhóm thế xung quanh một trung tâm bất đối nào đó trong phân tử vì vậy khả năng làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực và tính chất sinh hóa khác nhau, gọi là đồng phân quang học....

   9 p cntp 17/01/2012 138 1

 • Bài giảng hóa học đại cương part 4

  Bài giảng hóa học đại cương part 4

  D2 Đồng phân hình học 1.Khái niệm: là một loại đồng phân cấu hình, trong đó có sự phân bố khác nhau trong không gian của các nhóm thế đối với bộ phận cứng nhắc của phân tử (mặt phẳng  hay vòng no) Đồng phân hình học còn gọi là đồng phân cis-trans hay Z- E 2. Điều kiên: -Cần: có bộ phận cứng nhắc trong phân tử ( nối đôi: C=C, C=N, N=N. hoặc...

   9 p cntp 17/01/2012 144 1

 • Bài giảng hóa học đại cương part 3

  Bài giảng hóa học đại cương part 3

  C. Đồng phân cấu tạo C1) Khái niệm: là các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về cấu tạo hóa học C2 Phân loại • Đồng phân mạch cacbon: là đồng phân về cách sắp xếp mạch cacbon theo cách khác nhau: ví dụ C5H12: CH3 H3C C CH3 2,2-Dimethyl-propan Pentan CH3 H3 C CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH3

   9 p cntp 17/01/2012 146 1

 • Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 3

  Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 3

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 238 6

 • Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 2

  Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 2

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 158 2

 • Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 1

  Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 1

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 429 4

 • Vật lý đại cương - Đối tượng và phương pháp vật lý phần 3

  Vật lý đại cương - Đối tượng và phương pháp vật lý phần 3

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 143 1

 • Vật lý đại cương - Đối tượng và phương pháp vật lý phần 2

  Vật lý đại cương - Đối tượng và phương pháp vật lý phần 2

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 151 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số