• phương pháp tính dùng cho sinh viên ngành cơ khí phần 4

  phương pháp tính dùng cho sinh viên ngành cơ khí phần 4

  phương pháp tính dùng cho sinh viên ngành cơ khí Cung cấp kiến thức về vật liệu cơ khí cho sinh viên ngành cơ khí - Kĩ sư, cán bộ khoa học, kĩ thuật của nghành cơ khí trong tương lai. Trong cơ khí nói riêng, vật liệu và các biện pháp công nghệ

   10 p cntp 17/01/2012 293 6

 • phương pháp tính dùng cho sinh viên ngành cơ khí phần 3

  phương pháp tính dùng cho sinh viên ngành cơ khí phần 3

  phương pháp tính dùng cho sinh viên ngành cơ khí Cung cấp kiến thức về vật liệu cơ khí cho sinh viên ngành cơ khí - Kĩ sư, cán bộ khoa học, kĩ thuật của nghành cơ khí trong tương lai. Trong cơ khí nói riêng, vật liệu và các biện pháp công nghệ

   12 p cntp 17/01/2012 222 3

 • phương pháp tính dùng cho sinh viên ngành cơ khí phần 2

  phương pháp tính dùng cho sinh viên ngành cơ khí phần 2

  phương pháp tính dùng cho sinh viên ngành cơ khí Cung cấp kiến thức về vật liệu cơ khí cho sinh viên ngành cơ khí - Kĩ sư, cán bộ khoa học, kĩ thuật của nghành cơ khí trong tương lai. Trong cơ khí nói riêng, vật liệu và các biện pháp công nghệ

   12 p cntp 17/01/2012 242 3

 • phương pháp tính dùng cho sinh viên ngành cơ khí phần 1

  phương pháp tính dùng cho sinh viên ngành cơ khí phần 1

  phương pháp tính dùng cho sinh viên ngành cơ khí Cung cấp kiến thức về vật liệu cơ khí cho sinh viên ngành cơ khí - Kĩ sư, cán bộ khoa học, kĩ thuật của nghành cơ khí trong tương lai. Trong cơ khí nói riêng, vật liệu và các biện pháp công nghệ

   12 p cntp 17/01/2012 253 5

 • NGUYÊN LÝ CẮT - HỌC TRÌNH 1 NGUYÊN LÝ CHUNG - BÀI 1

  NGUYÊN LÝ CẮT - HỌC TRÌNH 1 NGUYÊN LÝ CHUNG - BÀI 1

  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUYÊN LÝ CẮT GỌT I. Đặc điểm và vai trò của gia công cắt gọt : - Cắt gọt kim loại là quá trình công nghệ tạo nên những sản phẩm cơ khí có hình dáng kích thước độ bóng bề mặt … theo yêu cầu kỹ thuật từ một phôi liệu ban đầu nhờ sự cắt bỏ lớp kim loại dưới dạng phoi. - Gia công cắt gọt được thực hiện ở...

   17 p cntp 17/01/2012 240 4

 • Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 9

  Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 9

  TRUYỀN ĐỘNG VÍT - ĐAI ỐC 9.1. Khái niệm chung 1. Giới thiệu bộ truyền vít - đai ốc Bộ truyền vít đai ốc dùng để biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến nhờ sự tiếp xúc và đẩy nhau của ren vít và ren đai ốc. Bao gồm hai bộ phận chính: vít (1) có ren ngoài, đai ốc (2) có ren trong (hình 9.1). ạy dao

   8 p cntp 17/01/2012 258 2

 • Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 8

  Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 8

  TRUYỀN ĐỘNG ĐAI 8.1. Khái niệm chung 1. Giới thiệu bộ truyền đai Bộ truyền đai (hình 8.1) thường bao gồm: bánh đai dẫn (1), bánh đai bị dẫn (2) và dây đai (3) mắc lên hai bánh đai. Dây đai trong bộ truyền đai là một khâu mềm (khâu dẻo) liên kết hai bánh đai lại với nhau. Các bánh đai được nối với giá bằng khớp quay. Chuyển động quay và tải trọng...

   14 p cntp 17/01/2012 218 2

 • Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 7

  Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 7

  TRUYỀN ĐỘNG XÍCH 7.1. Khái niệm chung 1. Giới thiệu bộ truyền xích Bộ truyền xích đơn giản (hình 7.1) bao gồm hai đĩa xích (đĩa dẫn 1 và đĩa bị dẫn 2) nối với giá bằng khớp quay và một dây xích (2) (3) (liên kết mềm) mắc trên hai đĩa. (3) Ngoài ra, trong bộ truyền xích còn sử (1) dụng thiết bị căng xích (bộ phận (4) n1 ?2 n2 hình 7.2), thiết bị bôi...

   12 p cntp 17/01/2012 195 2

 • Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 6

  Cơ sở thiết kế máy - Phần 2 Truyền động cơ khí - Chương 6

  TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT 6.1. Khái niệm chung 1. Giới thiệu và phân loại bộ truyền trục vít Bộ truyền trục vít bao gồm trục vít và bánh vít, được dùng để truyền chuyển động và tải trọng giữa hai trục chéo nhau nhờ sự ăn khớp của các ren trên trục vít với các răng trên bánh vít. Thông thường góc chéo nhau giữa hai trục bằng ? = 900, trục vít là...

   15 p cntp 17/01/2012 216 4

 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Phần 2 Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí - Chương 13

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Phần 2 Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí - Chương 13

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy biên soạn bởi Phí Trọng Hảo - Nguyễn Thanh Mai, nhà xuất bản Giáo Dục dùng trong các trường đạo tạo hệ trung học chuyên nghiệp chia làm 3 phần gồm 17 chương - Phần 2 Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí - Chương 13 Các phương pháp gia công đặc biệt

   8 p cntp 17/01/2012 267 9

 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Phần 2 Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí - Chương 11

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Phần 2 Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí - Chương 11

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy biên soạn bởi Phí Trọng Hảo - Nguyễn Thanh Mai, nhà xuất bản Giáo Dục dùng trong các trường đạo tạo hệ trung học chuyên nghiệp chia làm 3 phần gồm 17 chương - Phần 2 Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí - Chương 11 Các phương pháp gia công răng

   27 p cntp 17/01/2012 185 2

 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Phần 2 Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí - Chương 10

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Phần 2 Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí - Chương 10

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy biên soạn bởi Phí Trọng Hảo - Nguyễn Thanh Mai, nhà xuất bản Giáo Dục dùng trong các trường đạo tạo hệ trung học chuyên nghiệp chia làm 3 phần gồm 17 chương - Phần 2 Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí - Chương 10 Các phương pháp gia công ren

   11 p cntp 17/01/2012 197 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số