• Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý máy (Tập 2)" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về giảm chấn cho hệ dao động xoắn có nhiều bậc tự do, cân bằng trục mềm, cánh dung. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành Cơ khí - Chế tạo máy dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   105 p cntp 31/01/2018 17 0

 • Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý máy (Tập 2)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của chương 18 - Rôbốt bao gồm: Cấu trúc rôbốt, hình động học cơ cấu rôbốt, động lực học rôbốt. Phần phụ lục là các chương trình giải một số bài tính nguyên lý máy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   230 p cntp 31/01/2018 16 0

 • Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý máy (Tập 1)" trình bày các nội dung: Cấu trúc cơ cấu, cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp bài tính vị trí, phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp bài tính vận tốc và bài tính gia tốc, phân tích lực cơ cấu phẳng toàn khớp thấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   133 p cntp 31/01/2018 9 0

 • Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý máy (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý máy (Tập 1)", Phần 2 trình bày các nội dung: Cân bằng máy, ma sát trong khớp động, chuyển động thực của máy, cơ cấu CAM phẳng, cơ cấu bánh răng phẳng, cơ cấu bánh răng không gian, hệ thống bánh răng, cơ cấu truyền động đai, cơ cấu có truyền động đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   216 p cntp 31/01/2018 12 0

 • Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 1 - NXB Tổng Hợp Đồng Nai

  Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 1 - NXB Tổng Hợp Đồng Nai

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" do NXB Tổng Hợp Đồng Nai phát hành cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế học - Nghiên cứu về chi phí cơ hội, cung và cầu; khái niệm về độ đàn hồi và thặng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất; sản xuất, chi phí và thu nhập của doanh nghiệp; cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, lợi nhuận kinh tế và lợi...

   128 p cntp 31/01/2018 11 0

 • Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 2 - NXB Tổng Hợp Đồng Nai

  Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 2 - NXB Tổng Hợp Đồng Nai

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Lương tối thiểu, kiểm soát tiền thuê, các nghiệp đoàn, tại sao sách giáo khoa đại học quá đắt, nếu xây dựng sân vận động, các cầu thủ có đến không; và các câu hỏi khác về thể thao, tác động kinh tế của việc đánh bạc ở sòng bạc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p cntp 31/01/2018 7 0

 • Ebook Những chủ đề kinh tế học hiện đại - Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Ebook Những chủ đề kinh tế học hiện đại - Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thuật ngữ kinh tế vĩ mô - Tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng; lãi xuất và giá trị hiện tại; chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ; thương mại quốc tế - Có đe dọa việc làm ở Hoa Kỳ không. Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p cntp 31/01/2018 13 0

 • Ebook Những chủ đề kinh tế học hiện đại - Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Ebook Những chủ đề kinh tế học hiện đại - Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Quỹ tiền tệ quốc tế - Thầy thuốc hay thầy thuốc phù thủy; thị trường chứng khoán và sự sụp đổ; giá năng lượng; thâm hụt, thặng dư liên ban và nợ quốc gia; chi tiêu liên bang; NAFTA, CAFTA, GATT, WTO - Các hiệp định thương mại có tốt đối với chúng ta.

   136 p cntp 31/01/2018 8 0

 • Ebook Các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

  Ebook Các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

  Ebook Các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cung cấp kiến thức cơ bản về Giới thiệu các hệ thống quản lý môi trường, các yêu cầu chung của ISO 14001, chính sách môi trường, các khía cạnh môi trường, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác

   84 p cntp 31/12/2017 17 3

 • Ebook Tác động của biến đổi khí hậu tới tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam - NXB Thống kê

  Ebook Tác động của biến đổi khí hậu tới tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam - NXB Thống kê

  Ebook Tác động của biến đổi khí hậu tới tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam phân tích một cách tổng hợp nhất tác động của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam đến năm 2050. Với các bạn chuyên ngành Môi trường thì đây là tài liệu hữu ích.

   121 p cntp 30/11/2017 23 1

 • Ebook Xử lý ra hoa: Phần 2 - Trần Văn Hậu

  Ebook Xử lý ra hoa: Phần 2 - Trần Văn Hậu

  Phần 2 Ebook Xử lý ra hoa của tác giả Trần Văn Hậu gồm nội dung chương 6 đến chương 9 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày nội dung các chương sau: Sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa xoài, sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa sầu riêng, điều kiện cho chôm chôm cho ra hoa rãi vụ, sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa ở cây có múi. Mời bạn tham khảo...

   85 p cntp 30/11/2017 53 1

 • Ebook Xử lý ra hoa: Phần 1 - Trần Văn Hậu

  Ebook Xử lý ra hoa: Phần 1 - Trần Văn Hậu

  Ebook Xử lý ra hoa của tác giả Trần Văn Hậu gồm 9 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các chương: Sinh học và sự phát triển hoa, những khái niệm về sự kích thích và ức chế sự ra hoa, các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa, biện pháp kích thích ra hoa, sự ra hoa và biện pháp...

   99 p cntp 30/11/2017 15 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số