• Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Tập 2" lần này là sự tiếp nối tập I đã được NXB Khoa học xã hội xuất bản năm 1999. Đây là kết quả hoạt động khoa học và công tác nghiên cứu trong năm 1999 của các nhà khoa học trong Bảo tàng và các cộng tác viên của Bảo tàng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn...

   239 p cntp 25/07/2022 29 1

 • Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu một số công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trưng bày ngoài trời - Những vấn đề bảo quản; truyền thông và công chúng; tư liệu nghe nhìn trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   265 p cntp 25/07/2022 24 1

 • Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 1

  Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere" giới thiệu các nghiên cứu của ông về: tôn giáo, lễ tế Nam Giao, lăng mộ người Việt, tang lễ và lăng vua Gia Long, tín ngưỡng và ngạn ngữ dân gian vùng Nguồn Sơn (Quảng Bình). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết phần 1 của tài liệu!

   96 p cntp 25/07/2022 35 1

 • Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 2

  Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 2

  Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 2 giới thiệu các nghiên cứu của ông về: tôn giáo, lễ tế Nam Giao, lăng mộ người Việt, tang lễ và lăng vua Gia Long, tín ngưỡng và ngạn ngữ dân gian vùng Nguồn Sơn (Quảng Bình). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết phần 2 của tài liệu!

   536 p cntp 25/07/2022 23 1

 • Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Đinh Mạnh Tường

  Cuốn sách "Trí tuệ nhân tạo" gồm có 2 phần chính, phần 1 Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm trình bày các phương pháp biểu diễn vấn đề và các kỹ thuật tìm kiếm, các kỹ thuật tìm kiếm, đặc biệt là tìm kiếm kinh nghiệm, được sử dụng thường xuyên trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p cntp 25/07/2022 23 0

 • Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Biểu diễn tri thức và lập luận, nội dung đề cập đến các ngôn ngữ biểu diễn tri thức, đặc biệt là các logic và các phương pháp lập luận trong mỗi ngôn ngữ biểu diễn tri thức; các kỹ thuật biểu diễn tri thức và lập luận đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế các hệ thông...

   208 p cntp 25/07/2022 21 0

 • Ebook Bài tập Cung cấp nhiệt: Phần 1

  Ebook Bài tập Cung cấp nhiệt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Hướng dẫn bài tập về cung cấp nhiệt trình bày các nội dung: Hiệu quả năng lượng của cung cấp nhiệt, hệ thống cấp nhiệt, tính toán thủy lực mạng nhiệt, chế độ thủy lực của mạng nhiệt, thiết bị cấp nhiệt của nhà máy ĐPNP, thiết bị của các trạm nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p cntp 25/07/2022 23 0

 • Ebook Bài tập Cung cấp nhiệt: Phần 2

  Ebook Bài tập Cung cấp nhiệt: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Bài tập Cung cấp nhiệt trình bày các nội dung: Thiết bị của các mạng nhiệt, tính toán nhiệt, tính toán kinh tế - kỹ thuật hệ thống cấp nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p cntp 25/07/2022 25 0

 • Ebook Các mạch điện tử của bộ khuếch đại, bộ lọc và bộ vi xử lý: Phần 1

  Ebook Các mạch điện tử của bộ khuếch đại, bộ lọc và bộ vi xử lý: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các mạch điện tử của bộ khuếch đại, bộ lọc và bộ vi xử lý" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nguyên lý căn bản về trạng thái rắn, các điốt, nhận biết ứng dụng điôt chung, các ứng dụng chung của điôt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   345 p cntp 25/07/2022 22 0

 • Ebook Các mạch điện tử của bộ khuếch đại, bộ lọc và bộ vi xử lý: Phần 2

  Ebook Các mạch điện tử của bộ khuếch đại, bộ lọc và bộ vi xử lý: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Các mạch điện tử của bộ khuếch đại, bộ lọc và bộ vi xử lý" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các điôt ứng dụng đặc biệt, các transistor nối lưỡng cực (BJT), các mạch thiên áp DC, giới thiệu các hệ khuếch đại, các bộ khuếch đại có cực phát chung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   325 p cntp 25/07/2022 21 0

 • Ebook Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện): Phần 1

  Ebook Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện)" trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản về cơ hệ không tự do, các nguyên lý biến phân vi phân, phương trình chuyển động của các hệ Hôlônôm, phương trình chuyển động của hệ không Hôlônôm, phương trình động lực của các hệ chịu ràng buộc. Mời...

   119 p cntp 25/07/2022 22 0

 • Ebook Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện): Phần 2

  Ebook Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Động lực học giải tích (Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện)" trình bày các nội dung: Các nguyên lý biến phân tích phân, các phép biến đổi chính tắc Hamilton, động lực học của hệ cơ - điện, nhập môn về lý thuyết điều khiển tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p cntp 25/07/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số