• Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2

  Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về bài toán liệt kê; thuật toán và độ phức tạp tính toán; thuật toán quay lui; bài toán tối ưu; kỹ thuật rút gọn giải quyết bài toán người du lịch; thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch; bài toán tồn tại; phương pháp phản chứng;...

   75 p cntp 25/04/2022 8 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1

  Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1

  "Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về logic, tập hợp và ứng dụng; vị từ và lượng từ; biểu diễn tập hợp trên máy tính; bài toán đếm; những nguyên lý đếm cơ bản; nguyên lý bù trừ; đếm các hoán vị và tổ hợp; hệ thức truy hồi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p cntp 25/04/2022 10 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến số: Phần 1

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến số: Phần 1

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến số: Phần 1 có nội dung trình bày về phép tính vi phân hàm nhiều biến số; hàm số nhiều biến; giới hạn hàm hai biến; đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến số; quan hệ giữa đạo hàm theo phương và đạo hàm riêng; tích phân bội; tích phân phụ thuộc tham số; tích phân kép; tích phân bội ba;... Mời các bạn...

   75 p cntp 25/04/2022 13 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến số: Phần 2

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến số: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến số: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về tích phân đường và mặt; tích phân đường loại một và tích phân đường loại hai; tích phân mặt loại một; tích phân mặt loại hai; phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp 1; phương trình vi phân cấp 2; hệ phương trình vi phân;... Mời các bạn...

   72 p cntp 25/04/2022 11 0

 • Giáo trình Bơm, quạt, máy nén (In lần 2): Phần 1

  Giáo trình Bơm, quạt, máy nén (In lần 2): Phần 1

  "Giáo trình Bơm, quạt, máy nén (In lần 2): Phần 1" có nội dung trình bày về khái niệm chung và phân loại; các nguyên lý hoạt động của bơm, quạt và máy nén; các loại bơm: bơm thể tích, bơm ly tâm, bơm cánh nâng, trạm bơm; các loại quạt, đặc tính không số đo, tiếng ồn của quạt, sự làm việc song song và nối tiếp của quạt;... Mời các bạn cùng tham...

   140 p cntp 24/03/2022 32 1

 • Giáo trình Bơm, quạt, máy nén (In lần 2): Phần 2

  Giáo trình Bơm, quạt, máy nén (In lần 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Bơm, quạt, máy nén (In lần 2): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về máy nén; máy nén pittông; công nén riêng, công suất và hiệu suất của máy nén pittông một cấp; nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy nén pittông nhiều cấp; điều chỉnh năng suất của máy nén pittông; cấu tạo của máy nén pittông; máy nén pittông...

   151 p cntp 24/03/2022 33 1

 • Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên; Sự phân bố của vi sinh vật trong đất; Sự phân bố của vi sinh vật theo vụ mùa; Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường không khí; Vai trò của vi sinh vật trong cân bằng sinh thái;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   45 p cntp 24/03/2022 22 1

 • Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 2

  Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Vi sinh trong cân bằng sinh thái tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên nhân của sự mất cân bằng sinh thái; Một số biện pháp vi sinh bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   118 p cntp 24/03/2022 23 1

 • Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 1

  Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 1

  Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 1 giới thiệu tổng quan hệ thống thông tin, đề cập đến các khái niệm về thông tin, hệ thống thông tin; Vai trò, sự cần thiết của hệ thống thông tin trong hoạt động các doanh nghiệp thời kỳ cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   65 p cntp 24/03/2022 22 1

 • Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 2

  Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 2

  Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp: Phần 2 trình bày các nội dung về hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, trình bày về các hệ thống thông tin kinh doanh và các cấp độ quản lý; Ứng dụng hệ thống thông tin trong cạnh tranh của doanh nghiệp, giới thiệu các tác động của CNTT và hệ thống thông tin quản lý đến chiến lược cạnh tranh của...

   71 p cntp 24/03/2022 24 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 2 - Nguyễn Thị Minh An

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 2 - Nguyễn Thị Minh An

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 2 - Nguyễn Thị Minh An" tiếp tục trình bày những nội dung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thù lao lao động; quan hệ lao động; hợp đồng lao động và thỏa ước lao động; tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động; quản lý chương trình an toàn và sức khỏe cho người lao...

   99 p cntp 24/03/2022 21 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 1 - Nguyễn Thị Minh An

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 1 - Nguyễn Thị Minh An

  "Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 1 - Nguyễn Thị Minh An" có nội dung trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; phân tích và thiết kế công việc; kế hoạch hóa nguồn nhân lực; quá trình kế hoạch hóa nguồn nhân lực; tuyển dụng và bố trí nhân lực; tạo động lực lao động; phương hướng tạo động lực lao động; đánh giá thực hiện công việc;...

   122 p cntp 24/03/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số