• 6 ý tưởng kinh doanh thời trang hiệu quả

  6 ý tưởng kinh doanh thời trang hiệu quả

  TaiLieu.vn xin chia sẻ tới các bạn 6 ý tưởng kinh doanh thời trang hiệu quả dưới đây gồm có: kinh doanh thời trang cho bà bầu, kinh doanh trang phục bảo hộ lao động, kinh doanh thời trang nội y, kinh doanh đồ cũ,....

   8 p cntp 27/08/2019 156 3

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11179:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11179:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11179:2015 về Phụ gia thực phẩm - Natri metabisulfit áp dụng cho natri metabisulfit được sử dụng làm phụ gia thực phẩm. TCVN 11179:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

   7 p cntp 27/09/2018 234 5

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22003:2015 - ISO/TS 22003:2013 (xuất bản lần 2)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22003:2015 - ISO/TS 22003:2013 (xuất bản lần 2)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22003:2015 quy định các nguyên tắc áp dụng cho việc đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là FSMS) phù hợp với các yêu cầu của TCVN ISO 22000 (hoặc nhóm các yêu cầu quy định khác đối với FSMS). Tiêu chuẩn này cũng cung cấp thông tin và sự tin cậy cần thiết cho khách hàng về cách...

   33 p cntp 27/09/2018 325 4

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22002-2:2014 - ISO/TS 22002-2:2013

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22002-2:2014 - ISO/TS 22002-2:2013

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22002-2:2014 quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, thực hiện và duy trì các chương trình tiên quyết (PRP) nhằm hỗ trợ việc kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm trong cung cấp thực phẩm. Mời các bạn tham khảo.

   18 p cntp 27/09/2018 290 5

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7088:2015

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7088:2015

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7088:2015 hướng dẫn cách thức ghi nhãn về dinh dưỡng cho thực phẩm. Tiêu chuẩn áp dụng để ghi nhãn dinh dưỡng cho tất cả các loại thực phẩm. Đối với thực phẩm dùng cho mục đích ăn kiêng đặc biệt, có thể có thêm các điều khoản quy định cụ thể, chi tiết hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cntp 27/09/2018 240 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6564:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6564:2007

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6564:2007 về Dầu mỡ động vật và thực vật - Quy phạm thực hành về bảo quản và vận chuyển dầu mỡ thực phẩm dạng rời quy định về bảo quản và vận chuyển đối với dầu mỡ thực phẩm thô hoặc đã chế biến ở dạng rời.

   10 p cntp 27/09/2018 218 1

 • Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 156:2000

  Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 156:2000

  Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 156:2000 về Qui định sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến thủy sản qui định về việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong bảo quản, chế biến thủy sản dùng làm thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p cntp 27/09/2018 257 2

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9957:2013

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9957:2013

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9957:2013 về Phụ gia thực phẩm - Chất tạo màu - Caroten tổng hợp do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn áp dụng cho chất tạo màu B-caroten tổng hợp được sử dụng làm phụ gia...

   5 p cntp 27/09/2018 212 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5542:2008

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5542:2008

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5542:2008 áp dụng cho việc đóng hộp và việc xử lý nhiệt các loại thực phẩm axit thấp và thực phẩm axit thấp đã axit hóa được đóng trong vật chứa kín. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p cntp 27/09/2018 238 3

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22003-2008

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22003-2008

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22003-2008 quy định các nguyên tắc áp dụng cho việc đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là FSMS) theo các quy định trong TCVN ISO 22000 (hoặc nhóm các yêu cầu của FSMS quy định khác), và cung cấp thông tin và sự tin cậy cần thiết cho khách hàng về cách thức mà nhà cung cấp của họ...

   16 p cntp 27/09/2018 204 2

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 785:2006

  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 785:2006

  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 785:2006 về Tiêu chuẩn rau quả - Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến rau quả qui định các điều kiện cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động được áp dụng trong các cơ sở chế biến và kinh doanh các sản phẩm rau quả nhằm kiểm soát tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình...

   8 p cntp 27/09/2018 426 2

 • Tài liệu hướng dẫn thực hiện một số điều khoản của Qui định (EC) số 853/2004 về vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật

  Tài liệu hướng dẫn thực hiện một số điều khoản của Qui định (EC) số 853/2004 về vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật

  Tài liệu hướng dẫn thực hiện một số điều khoản của Qui định (EC) số 853/2004 về vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật dành cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và các cơ quan có thẩm quyền của các Quốc gia Thành viên, và nhằm hướng dẫn thực thi các yêu cầu mới về vệ sinh thực phẩm và các vấn đề có liên quan.

   24 p cntp 27/09/2018 214 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Array
(
  [0] => Array
    (
      [document_desc] => Triết học Mác-Lênin là cơ sở lý luận và phương pháp luận chung cho chủ nghĩa xã hội khoa học, còn chủ nghĩa xã hội khoa học có đối tượng nghiên cứu là những quy luật và tính quy luật chính trị - xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; những nguyên tắc cơ bản, những điều kiện, con đường, hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân để thực hiện sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản (và các chế độ tư hữu) lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Đó là các vấn đề được đề cập đến trong giáo trình này.
      [document_filetype] => pdf
      [document_tag] => Chủ nghĩa xã hội khoa học, Giáo trình chủ nghĩa xã hội, Tài liệu chủ nghĩa xã hội, Tư tưởng xã hội chủ nghĩa, Xã hội học, Bài giảng chủ nghĩa xã hội
      [document_id] => 251980
      [document_title] => Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - GS. TS. Đỗ Nguyên Phương, TS. Nguyễn Viết Thông (Đồng chủ biên)
      [document_picturename] => 102697_049.jpg
      [cate_id1] => 532
      [cate_id2] => 0
      [member_username] => tailieu_cntp
      [document_uploaddate] => 2015-01-30 00:00:00
      [document_numpage] => 179
      [document_isvip] => 0
      [document_embed] => 
      [document_youtubeid] => 
      [document_numview] => 739
      [document_numdownload] => 5
      [document_picturepath] => http://image.dlib.vn/libedu/document/thumbnail/2015/20150130/cntp/tailieu_cntp/135x160/102697_049.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [document_desc] => Cuốn sách Thực hành xử lý số liệu với Matlab giới thiệu 14 bài thí nghiệm trên phần mềm MATLAB và trên DSK 320C6711 qua đó thể hiện các nguyên tắc, tính chất, các phép biến đổi và các ứng dụng của xử lý số tín hiệu bằng phần mềm máy tính PC. Mỗi thí nghiệm đều có phần tóm tắt lý thuyết, hướng dẫn viết chương trình điều hành và hướng dẫn thực hiện, cuối cùng là kết quả thể hiện trên màn hình máy tính hoặc trên máy sóng.
      [document_filetype] => pdf
      [document_tag] => Thực hành xử lý số liệu với Matlab, Giáo trình điện tử, Giáo trình Matlab, Xử lý số liệu với Matlab, Phần mềm Matlab, Thực hành xử lý số liệu
      [document_id] => 255424
      [document_title] => Thực hành xử lý số liệu với Matlab - TS Hồ Văn Sung
      [document_picturename] => cntp_1426826446.jpg
      [cate_id1] => 531
      [cate_id2] => 0
      [member_username] => tailieu_cntp
      [document_uploaddate] => 2015-02-28 00:00:00
      [document_numpage] => 424
      [document_isvip] => 0
      [document_embed] => 
      [document_youtubeid] => 
      [document_numview] => 597
      [document_numdownload] => 9
      [document_picturepath] => http://image.dlib.vn/libedu/document/thumbnail/2015/20150228/cntp/tailieu_cntp/135x160/cntp_1426826446.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [document_desc] => Ebook Lý thuyết điều khiển tuyến tính gồm 4 chương. Trong đó, nội dung chương 1 được dành cho phần nhập môn lý thuyết điều khiển tuyến tính, chương 2, 3 trình bày các bước thực hiện bài toán điều khiển, chương 4 là nội dung từng bước thực hiện bài toán điều khiển khi đối tượng có mô hình không liên tục. Mời bạn cùng tham khảo.
      [document_filetype] => pdf
      [document_tag] => Lý thuyết điều khiển, Lý thuyết điều khiển tuyến tính, Bài toán điều khiển, Mô hình không liên tục, Điện tử công suất, Hệ thống điện
      [document_id] => 255413
      [document_title] => Ebook Lý thuyết điều khiển tuyến tính - Nguyễn Doãn Phước
      [document_picturename] => 2911413348617.jpg
      [cate_id1] => 531
      [cate_id2] => 0
      [member_username] => tailieu_cntp
      [document_uploaddate] => 2015-02-28 00:00:00
      [document_numpage] => 452
      [document_isvip] => 0
      [document_embed] => 
      [document_youtubeid] => 
      [document_numview] => 478
      [document_numdownload] => 3
      [document_picturepath] => http://image.dlib.vn/libedu/document/thumbnail/2015/20150228/cntp/tailieu_cntp/135x160/2911413348617.jpg
    )

)