• Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

  Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

  Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống" để sử dụng làm tài liệu tham khảo và soạn thảo các bài giảng phù hợp với từng đối tượng phù hợp với từng đối tượng người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở...

   39 p cntp 26/12/2020 18 0

 • Tiểu luận: Tổng quan về sử dụng chất tạo màu trong sản xuất thực phẩm

  Tiểu luận: Tổng quan về sử dụng chất tạo màu trong sản xuất thực phẩm

  Tiểu luận "Tổng quan về sử dụng chất tạo màu trong sản xuất thực phẩm" trình bày các nội dung chính như: Tổng quan về chất tạo màu, các chất tạo màu thường được sử dụng trong thực phẩm, danh sách các loại màu thực phẩm tổng hợp cho phép sử dụng,...

   44 p cntp 30/09/2017 532 22

 • Báo cáo: Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm

  Báo cáo: Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm

  Báo cáo "Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm" trình bày các nội dung chính như: Môi trường nuôi cấy vi sinh vật, kỹ thuật gieo cấy và phân lập, định lượng – tách vi sinh vật, quan sát vi sinh vật nói chung trên,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p cntp 30/09/2017 5223 25

 • Đồ án: Thiết kế hệ thống nồi đun sôi dịch đường với hoa houblon gia nhiệt kiểu vỏ áo

  Đồ án: Thiết kế hệ thống nồi đun sôi dịch đường với hoa houblon gia nhiệt kiểu vỏ áo

  Đồ án "Thiết kế hệ thống nồi đun sôi dịch đường với hoa houblon gia nhiệt kiểu vỏ áo" gồm có các nội dung chính như: Tổng quan, tính kết cấu cho các chi tiết thiết bị, truyền nhiệt, cách nhiệt, cân bằng vật chất và năng lượng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p cntp 30/09/2017 634 19

 • Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật trong bảo quản thanh long Bình Thuận

  Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật trong bảo quản thanh long Bình Thuận

  Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật trong bảo quản thanh long Bình Thuận nhằm trình bày tổng quan về thanh long Bình Thuận, một số biện pháp kỹ thuật trong bảo quản thanh long Bình Thuận.

   83 p cntp 28/06/2016 381 9

 • Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu về sản phẩm xúc xích

  Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu về sản phẩm xúc xích

  Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu về sản phẩm xúc xích nhằm trình bày lịch sử của xúc xích, phân loại xúc xích, nguyên liệu sản xuất xúc xích. Giới thiệu về một số công nghệ sản xuất xúc xích, quy trình công nghệ sản xuất xúc xích tiệt trùng.

   109 p cntp 28/06/2016 611 24

 • Đồ án tốt nghiệp: Tổng quan tài liệu về sản xuất dầu thực vật

  Đồ án tốt nghiệp: Tổng quan tài liệu về sản xuất dầu thực vật

  Đồ án tốt nghiệp: Tổng quan tài liệu về sản xuất dầu thực vật nhằm trình bày tổng quan về dầu béo, tìm hiểu về các nguyên liệu để sản xuất dầu thực vật, tổng quan về quy trình sản xuất dầu thô và tinh luyện dầu.

   111 p cntp 28/06/2016 515 19

 • Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình sản xuất trà dược thảo linh chi

  Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình sản xuất trà dược thảo linh chi

  Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình sản xuất trà dược thảo linh chi nhằm trình bày về thành phần hóa học cảu linh chi, khảo sát ảnh hưởng của chế độ sấy linh chi đến chất lượng sản phẩm. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ trộn của các nguyên vật liệu đến chất lượng sản phẩm.

   68 p cntp 28/06/2016 443 20

 • Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu nước quả lên men Kefir

  Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu nước quả lên men Kefir

  Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu nước quả lên men Kefir nhằm khảo sát ảnh hưởng của thời gian lên men đến chất lượng sản phẩm, khảo sát ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến quá trình lên men và chất lượng sản phẩm.

   105 p cntp 28/06/2016 365 4

 • Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu về sen và các sản phẩm từ sen

  Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu về sen và các sản phẩm từ sen

  Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu về sen và các sản phẩm từ sen nhằm trình bày tổng quan về sen, tìm hiểu một số quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ sen: hạt sen sấy khô, mứt hạt sen...

   73 p cntp 28/06/2016 402 15

 • Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu về ổi và nghiên cứu sản xuất thử nước ổi đóng chai

  Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu về ổi và nghiên cứu sản xuất thử nước ổi đóng chai

  Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu về ổi và nghiên cứu sản xuất thử nước ổi đóng chai nhằm nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất thử nước ổi đóng chai, lựa chọn nguyên liệu ổi trong sản xuất nước ổi. Pha6ntich1, đánh giá chất lượng sản phẩm.

   72 p cntp 28/06/2016 580 30

 • Đồ án tốt nghiệp: Khảo sát ảnh hưởng việc sử dụng kháng sinh trong bảo quản thủy sản

  Đồ án tốt nghiệp: Khảo sát ảnh hưởng việc sử dụng kháng sinh trong bảo quản thủy sản

  Đồ án tốt nghiệp: Khảo sát ảnh hưởng việc sử dụng kháng sinh trong bảo quản thủy sản nhằm trình bày tình hình lạm dụng kháng sinh trong bảo quản thủy sản, tác hại nghiêm trọng của việc sử dụng kháng sinh trong bảo quản thủy sản lên sức khỏe con người.

   72 p cntp 28/06/2016 325 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số