• Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội - thực trạng và giải pháp

  Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội - thực trạng và giải pháp

  Thực hiện chủ trương “kết hợp kinh tế với quốc phòng” và “tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội có nhiệm vụ tổ chức ra các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Trong những năm qua, các doanh nghiệp quân đội đã đạt được nhiều kết quả sản xuất kinh doanh tốt và có thương hiệu trên trường quốc tế.

   8 p cntp 25/07/2019 117 1

 • Ảnh hưởng của tin tức hủy niêm yết lên giá cổ phiếu tại Việt Nam

  Ảnh hưởng của tin tức hủy niêm yết lên giá cổ phiếu tại Việt Nam

  Nội dung bài viết trình bày hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành một hiện tượng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và các cơ quan quản lý chức năng. Thông tin về hủy niêm yết tác động không nhỏ đến giá cổ phiếu cũng như tâm lý của các nhà đầu tư. Bài viết này tổng hợp tình hình hủy niêm yết trên thị trường...

   10 p cntp 25/07/2019 110 1

 • Vốn luân chuyển tác động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp dịch vụ thương mại tại Tp. Hồ Chí Minh

  Vốn luân chuyển tác động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp dịch vụ thương mại tại Tp. Hồ Chí Minh

  Bài viết phân tích các thành phần của vốn luân chuyển có tác động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp dịch vụ thương mại trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Bài viết phát hiện thấy đối với doanh nghiệp dịch vụ thương mại tại Tp. Hồ Chí Minh kỳ phải thu hút khách hàng và kỳ hàng tồn kho sẽ tác động ngược chiều đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

   9 p cntp 25/07/2019 90 1

 • Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết

  Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết

  Chuyển giá là một hành vi trái phép nhằm làm giảm đi số thu nhập mà các công ty con hoặc những doanh nghiệp liên kết khác thực tế phải kê khai với cơ quan thuế của nước sở tại để trốn và tránh thuế. Khi các bên có mối quan hệ liên kết thì hành vi chuyển giá có thể áp dụng, hoặc làm tăng giá trị đầu vào để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp...

   9 p cntp 25/07/2019 111 1

 • Tổ chức và quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam

  Tổ chức và quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam

  Các nguyên tắc và quy chế quản trị công ty đã được ghi nhận tại Việt Nam, theo quy định, việc tuân thủ quy tắc quản trị này mang tính bắt buộc. Bài viết được trình bày thành hai phần, bao gồm cơ cấu tổ chức và quản trị của từng loại công ty theo quy định và đề xuất giải pháp pháp lý liên quan.

   11 p cntp 25/07/2019 120 1

 • Trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại cổ phần: Nghiên cứu đa khía cạnh

  Trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại cổ phần: Nghiên cứu đa khía cạnh

  Mục tiêu của bài viết là khám phá các khía cạnh liên quan đến trách nhiệm xã hội (TNXH) của các Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nội dung trong báo cáo thường niên của các ngân hàng từ năm 2011 đến nay nhằm đo lường các thông tin định tính bằng phương pháp định lượng để xác định tỷ...

   12 p cntp 25/07/2019 128 1

 • Phân tích dao động tấm dày bằng phương pháp phần tử tự do galerkin (EFGM)

  Phân tích dao động tấm dày bằng phương pháp phần tử tự do galerkin (EFGM)

  Đối với các bài toán cơ học môi trường liên tục, việc chia lưới là cả một vấn đề, ta có thể gặp khó khăn khi đưa ra một mắt lưới thích hợp do cấu trúc hình học phức tạp, đôi khi quá trình xử lý có thể yêu cầu chia lại lưới thường xuyên. Thời gian cần thiết để ta tạo các mắt lưới hoặc chia lại lưới thường gấp nhiều lần so với...

   6 p cntp 30/06/2019 130 1

 • Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính Nd

  Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính Nd

  Trong nghiên cứu này, vật liệu khung hữu cơ - kim loại MIL-53(Fe) và MIL-53(Fe) biến tính với Nd được tổng hợp thành công thông qua phương pháp dung nhiệt ở các nhiệt độ khác nhau. Vật liệu được đặc trưng cấu trúc bằng các phương pháp phân tích hiện đại như XRD, SEM, FTIR, và Raman.

   5 p cntp 30/06/2019 105 1

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy học phần vẽ kĩ thuật thông qua trải nghiệm theo vòng quy nạp cho sinh viên cao đẳng ngành cơ khí

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy học phần vẽ kĩ thuật thông qua trải nghiệm theo vòng quy nạp cho sinh viên cao đẳng ngành cơ khí

  Bài viết giới thiệu công nghệ dạy học, phương pháp dạy học, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giảng dạy lấy người học làm trung tâm, học tập theo kinh nghiệm, học tập theo quy nạp các học phần cơ sở kĩ thuật ngành cơ khí theo chu kì quy nạp, ứng dụng công nghệ thông tin và những tiến bộ của lí luận dạy học để thiết kế các bài...

   5 p cntp 30/06/2019 112 1

 • Kết quả mô phỏng trên phần mềm Eta/Dynaform quá trình tạo hình một số chi tiết máy nông nghiệp bằng công nghệ dập tấm

  Kết quả mô phỏng trên phần mềm Eta/Dynaform quá trình tạo hình một số chi tiết máy nông nghiệp bằng công nghệ dập tấm

  Nghiên cứu này sử dụng phương pháp mô phỏng số bằng phần mềm Eta/Dynaform làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá quá trình biến dạng kim loại nhằmhạn chế và khắc phục được những lỗi sai hỏng xảy ra khi gia công, tiết kiệm được thời gian chế tạo khuôn, chế tạo chi tiết, tiết kiệm vật liệu và giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm...

   8 p cntp 30/06/2019 132 2

 • Outdoor scene segmentation and object classification using cluster based perceptual organization

  Outdoor scene segmentation and object classification using cluster based perceptual organization

  This paper proposes the perceptual organization model to perform the above task. This paper addresses the outdoor scene segmentation and object classification using cluster based perceptual organization. Perceptual organization is the basic capability of the human visual system is to derive relevant grouping and structures from an image without prior knowledge of its contents.

   25 p cntp 30/06/2019 122 1

 • Tối ưu hóa khung xe buýt B45 nhằm giảm rung động ghế hành khách

  Tối ưu hóa khung xe buýt B45 nhằm giảm rung động ghế hành khách

  Bài viết đề xuất mô hình mô phỏng rung động kết cấu khung xe buýt B45, sử dụng phần mềm Hyperworks. Trên cơ sở phân tích kết quả tính toán rung động, tác giả lựa chọn kết cấu khung xe tối ưu, thay đổi độ cứng khung xương xe, giảm thiểu rung động ghế hành khách, đáp ứng mức cao nhất về sự thoải mái theo tiêu chuẩn ISO Human Body Vibration (ISO 2631-1).

   5 p cntp 30/06/2019 61 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số