• Bài giảng Các loại máy điện

  Bài giảng Các loại máy điện

  'Bài giảng Các loại máy điện' được biên soạn giúp các bạn tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp, máy phát điện xoay chiều 1 pha, máy phát điện xoay chiều 3 pha, động cơ không đồng bộ 3 pha.

   11 p cntp 27/05/2021 25 1

 • Bài giảng Thực hành máy điện (Phần 2) - Nguyễn Thành Công

  Bài giảng Thực hành máy điện (Phần 2) - Nguyễn Thành Công

  'Bài giảng Thực hành máy điện' phần 2 nối tiếp phần 1 thông tin với các bài học quấn bộ dây động cơ không đồng bộ ba pha kiểu đồng khuôn tập trung; quấn bộ dây động cơ không đồng bộ ba pha kiểu đồng tâm tập trung; quấn bộ dây động cơ không đồng bộ ba pha kiểu đồng tâm tập trung; xác định các đầu dây và đấu vận hành động cơ một...

   105 p cntp 27/05/2021 32 0

 • Bài giảng Thực hành máy điện (Phần 1) - Nguyễn Thành Công

  Bài giảng Thực hành máy điện (Phần 1) - Nguyễn Thành Công

  'Bài giảng Thực hành máy điện' được biên soạn bởi Nguyễn Thành Công gồm 5 bài học với các nội dung các công việc chuẩn bị quấn máy biến áp; quấn máy biến áp một pha hai dây quấn; xác định cực tính, đấu dây máy biến áp ba pha; tháo lắp động cơ - kiểm tra và xác định cực tính dây quấn stator động cơ không đồng bộ ba pha; các công việc...

   62 p cntp 27/05/2021 23 0

 • Bài giảng Cân bằng bánh xe vành thép bằng thiết bị Bond db-wb100

  Bài giảng Cân bằng bánh xe vành thép bằng thiết bị Bond db-wb100

  'Bài giảng Cân bằng bánh xe vành thép bằng thiết bị BOND DB-WB100' thông tin đến các bạn với những nội dung lý thuyết liên quan; trình tự thực hiện; thực hành an toàn, đảm bảo yêu cầu; bánh xe bị mất cân bằng; phương pháp cân bằng bánh xe bằng van thép.

   40 p cntp 27/05/2021 20 0

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 5 - Học viện ngân hàng

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 5 - Học viện ngân hàng

  Chương 5 Pháp luật về phòng chống tham nhũng với các nội dung trình bày cụ thể như sau: Khái niệm tham nhũng; Các hành vi tham nhũng; Nguyên nhân tham nhũng; Tác hại của tham nhũng; Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng; Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng; Trách nhiệm của cán bộ,công...

   17 p cntp 27/05/2021 19 0

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 4.3 - Học viện ngân hàng

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 4.3 - Học viện ngân hàng

  Cùng nắm kiến thức trong Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 4.3 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm luật dân sự; Một số chế định cơ bản của luật dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p cntp 27/05/2021 20 0

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 4.2 - Học viện ngân hàng

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 4.2 - Học viện ngân hàng

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 4.2 Luật hình sự Việt Nam Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm Luật Hình sự; Tội phạm; Hình phạt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p cntp 27/05/2021 19 0

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 4.1 - Học viện ngân hàng

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 4.1 - Học viện ngân hàng

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 4.1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm luật hiến pháp; Một số chế định cơ bản của luật hiến pháp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p cntp 27/05/2021 22 0

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 3 - Học viện ngân hàng

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 3 - Học viện ngân hàng

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 3 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Nguồn gốc, khái niệm, bản chất, chức năng, của pháp luật; Hình thức pháp luật; Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật; Quan hệ pháp luật; Thực hiện pháp luật; Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.

   67 p cntp 27/05/2021 16 0

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 2 - Học viện ngân hàng

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 2 - Học viện ngân hàng

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 2 gồm các nội dung chính như: Nguồn gốc, khái niệm, bản chất của nhà nước và chức năng của nhà nước; Hình thức nhà nước; Bộ máy nhà nước; Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p cntp 27/05/2021 16 0

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 1 - Học viện ngân hàng

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 1 - Học viện ngân hàng

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương: Chương 1 cung cấp các nội dung chính như: Đối tượng nghiên cứu của nhà nước và pháp luật đại cương; Phương pháp nghiên cứu và mục đích nghiên cứu; Mối liên hệ với các ngành khoa học khác.

   9 p cntp 27/05/2021 17 0

 • Bài giảng An toàn hóa chất

  Bài giảng An toàn hóa chất

  Bài giảng An toàn hóa chất trình bày những nội dung cơ bản sau: Nghĩa vụ của nsdlđ về an toàn vệ sinh lao động, quyền của người sử dụng lao động về an toàn vệ sinh lao động, nhiệm vụ chính của an toàn vệ sinh lao động, hoá chất? hoá chất nguy hiểm, an toàn trong sản xuất và sử dụng, hoá chất độc hại,…

   152 p cntp 27/05/2021 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số