• Bài giảng Logic học: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Logic học: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Logic học - Bài 2: Các hình thức của tư duy" giúp sinh viên trình bày được khái niệm tư duy: định nghĩa, đặc điểm, cấu trúc, các hình thức của tư duy.

   49 p cntp 26/03/2021 15 0

 • Bài giảng Logic học: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Logic học: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Logic học - Bài 1: Nhập môn Logic học" trình bày đại cương về logic học; logic học nhằm xây dựng hứng thú học tập logic học và vận dụng logic học vào việc học tập, rèn luyện và trong ứng xử.

   25 p cntp 26/03/2021 11 0

 • Bài giảng Logic học: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Logic học: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Logic học - Bài 3: Các quy luật cơ bản của tư duy logic hình thức" trình bày định nghĩa về quy luật logic; các quy luật tư duy logic. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   25 p cntp 26/03/2021 14 0

 • Bài giảng Logic học: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Logic học: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Logic học - Bài 4: Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện" giúp sinh viên chỉ ra, phân định được các quá trình chứng minh, bác bỏ, ngụy biện các đặc điểm, các loại và vai trò của chúng.

   33 p cntp 26/03/2021 14 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 1 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 1 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 1: Tổng quan về quản trị nhân lực" cung cấp khái niệm, tầm quan trọng của quản trị nhân lực; các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực; triết lý quản trị nhân lực; sự phân chia trách nhiệm trong quản trị nhân lực; ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động quản trị nhân lực.

   33 p cntp 25/02/2021 22 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 2 - TS. Vũ Thị Uyên

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 2 - TS. Vũ Thị Uyên

  "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 2: Phân tích công việc" giúp người học hiểu được các thông tin cần thu thập trong phân tích công việc; các kết quả của phân tích công việc và ứng dụng của nó trong các hoạt động quản trị nhân lực; các phương pháp tiến hành thu thập thông tin phục vụ cho phân tích công việc trong tổ chức; tiến trình phân tích...

   26 p cntp 25/02/2021 26 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 4 - TS. Vũ Thị Uyên

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 4 - TS. Vũ Thị Uyên

  "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 4: Đánh giá thực hiện công việc" với mục tiêu cung cấp cho các bạn sinh viên nắm được các thuật ngữ sử dụng trong đánh giá thực hiện công việc; xác định các yếu tố của một hệ thống đánh giá thực hiện công việc; so sánh những ưu, nhược điểm và đối tượng áp dụng của các phương pháp đánh giá thực...

   43 p cntp 25/02/2021 20 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 3 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 3 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Với mục tiêu giúp người học hiểu được khái niệm tuyển mộ, tuyển chọn; phân biệt được sự khác biệt giữa các thuật ngữ tuyển mộ, tuyển chọn và tuyển dụng nhân lực; hiểu được các nguồn và các phương pháp tuyển mộ; hiểu được quá trình tuyển chọn nhân lực và các phương pháp tuyển chọn. Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản...

   19 p cntp 25/02/2021 20 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 5 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 5 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" trình bày khái niệm, mục tiêu và tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

   25 p cntp 25/02/2021 21 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 6 - ThS. Lương Văn Úc

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 6 - ThS. Lương Văn Úc

  Nội dung của bài giảng "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 6: Thù lao lao động" sẽ cung cấp kiến thức cho người học khái niệm và mục tiêu hệ thống thù lao lao động; các yếu tố ảnh hưởng tới thù lao lao động; hệ thống trả công lao động trong tổ chức; các hình thức trả công lao động; các phúc lợi và dịch vụ cho người lao động.

   67 p cntp 25/02/2021 18 0

 • Bài giảng Đàm phán trong hoạt động kinh doanh - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Đàm phán trong hoạt động kinh doanh - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Đàm phán trong hoạt động kinh doanh: Tính cách của người qua cách bắt tay" tìm hiểu về cách bắt tay; cách bắt tay với lưng bàn tay ở trên; cách bắt tay vừa phải, nhiệt tình; cách bắt tay lỏng lẻo; cách bắt tay siết quá chặt; cách bắt tay nhiều mánh lới... giúp các bạn nắm được tâm lý của người khác, cũng như đối tác trong hoạt động...

   22 p cntp 25/02/2021 21 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 9: Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá rủi ro sức khỏe con người, các phương pháp đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro không ung thư, đánh giá rủi ro ung thư, quản lý rủi ro,... Mời các bạn tham khảo.

   29 p cntp 25/02/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số