• Bài giảng Thiết kế mẫu trang phục cơ bản - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Bài giảng Thiết kế mẫu trang phục cơ bản - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Đề cương bài giảng học phần Thiết kế mẫu cơ bản đã được chỉnh sửa, bổ xung với mong muốn kế thừa và phát huy vốn kiến thức mà các thế hệ đi trước để lại, nhằm đáp ứng nhu cầu về giảng dạy và học tập trong những năm học tiếp theo. Nội dung được biên soạn: Phương pháp đo và thiết kế quần âu nam - nữ, thiết kế áo sơ mi, áo Jacket,.

   79 p cntp 26/12/2020 13 0

 • Bài giảng Quy trình làm các dụng cụ dệt thổ cẩm

  Bài giảng Quy trình làm các dụng cụ dệt thổ cẩm

  Chọn nguyên vật liệu làm, chuẩn bị dụng cụ, làm cái nghiền bông cò ít, làm cái khá cống, làm cái lá,...Là những nội dung chính trong bài giảng "Quy trình làm các dụng cụ dệt thổ cẩm". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p cntp 26/12/2020 14 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Mỹ

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Mỹ

  "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 5: Tổ chức kiểm toán" tìm hiểu tổ chức công tác kiểm toán; tổ chức bộ máy kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   35 p cntp 26/12/2020 14 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp của kiểm toán (Phần 2) nối tiếp phần 1 tiếp tục tìm hiểu khái quát về chọn mẫu kiểm toán; các phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán; kỹ thuật phân tầng trong chọn mẫu kiểm toán; chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ.

   37 p cntp 26/12/2020 16 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 1)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 1)

  Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp của kiểm toán (Phần 1) được biên soạn nhằm tìm hiểu đối tượng của kiểm toán, phương pháp của kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   42 p cntp 26/12/2020 14 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 3 - ThS. Tạ Thu Trang

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 3 - ThS. Tạ Thu Trang

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 3: Các khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán" để nắm chi tiết kiến thức về gian lận và sai sót; trọng yếu và rủi ro; chứng từ kiểm toán; cơ sở dẫn liệu; bằng chứng kiểm toán; hồ sơ kiểm toán.

   45 p cntp 26/12/2020 14 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 2 - TS. Bùi Thị Minh Hải

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 2 - TS. Bùi Thị Minh Hải

  "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 2: Các loại kiểm toán" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức về các loại kiểm toán được phân loại theo các tiêu thức khác nhau; bản chất của từng loại và phân biệt kiểm toán theo đối tượng cụ thể bao gồm kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán liên kết; bản chất của từng loại và phân...

   25 p cntp 26/12/2020 15 1

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 1 - TS. Đoàn Thanh Nga

  Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 1 - TS. Đoàn Thanh Nga

  "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán" cung cấp kiến thức kiểm tra, kiểm soát trong quản lý; bản chất của kiểm toán; chức năng của kiểm toán; ý nghĩa của kiểm toán.

   38 p cntp 26/12/2020 18 0

 • Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam - Bài 5: Phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế" để nắm chi tiết những yếu tố tác động đến phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay; đường lối phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm bản sắc.

   30 p cntp 26/12/2020 14 0

 • Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 4: Không gian văn hóa Việt Nam" cung cấp kiến thức về xác định được các vùng văn hóa Việt Nam; chỉ ra được mối quan hệ giữa các vùng đó; định hướng xây dựng chính sách văn hóa.

   33 p cntp 26/12/2020 12 0

 • Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam - Bài 3: Diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam của tiến sĩ Lê Ngọc Thông trình bày về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ tiền sử và sơ sử, thiên niên kỉ đầu công nguyên, thời tự chủ, thời kỳ Pháp thuộc và thời kỳ hiện đại.

   36 p cntp 26/12/2020 14 0

 • Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam - Bài 2: Cấu trúc, chức năng xã hội của văn hóa" với mục tiêu xác định được hình thái và mô hình văn hóa; liệt kê được những thành tố của nền văn hóa; xác định cấu trúc, chức năng xã hội của văn hóa.

   61 p cntp 26/12/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số