• Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi" trình bày bộ đếm không đồng bộ; quy ước về trọng số; số MOD; chia tần số; trễ trong bộ đếm không đồng bộ; bộ đếm đồng bộ; bộ đếm đồng bộ MOD-16...

   41 p cntp 29/09/2020 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học" với các nội dung bộ cộng nhị phân song song; quá trình xử lý phép cộng; IC bộ cộng; bộ cộng BCD; bộ cộng BCD nối tiếp. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   9 p cntp 29/09/2020 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops" cung cấp các nội dung về sơ đồ hệ thống số tổng quát bao gồm thành phần nhớ và các cổng logic; mạch chốt cổng NAND; mạch chốt cổng NAND; trạng thái SET mạch chốt; trạng thái clear mạch chốt; mạch chốt cổng NAND; mô tả tương đương mạch chốt; dạng sóng mạch chốt cổng NOR...

   24 p cntp 29/09/2020 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic" với các nội dung biểu diễn bằng biểu thức đại số; rút gọn mạch logic; phương pháp rút gọn; phương pháp biến đổi đại số; bài toán thiết kế; trình tự thiết kế; định dạng bìa Karnaugh.

   44 p cntp 29/09/2020 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean" thông tin đến các bạn những kiến thức về hằng số boolean và biến; bảng chân trị; mạch Enable/Disable; IC cổng not 74LS04; miêu tả đại số mạch logic; xác định giá trị ngõ ra; thiết lập bảng chân trị; thiết lập mạch từ biểu thức...

   27 p cntp 29/09/2020 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số" với các nội dung định nghĩa hệ thống số, hệ thống số thập phân, phép cộng nhị phân, số nhị phân có dấu, bội trong hệ nhị phân, hệ thống số bát phân, sử dụng bit parity để phát hiện lỗi...

   27 p cntp 29/09/2020 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Một số khái niệm mở đầu

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Một số khái niệm mở đầu

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Một số khái niệm mở đầu" với các nội dung mô tả số học; tín hiệu analog và digital; hệ thống số; ưu điểm của kỹ thuật số; hạn chế của kỹ thuật số; một số ví dụ về hệ thống số; hệ thống điều khiển nhiệt độ...

   11 p cntp 29/09/2020 17 0

 • Bài giảng Doanh nghiệp điện tử: Mô hình khung cho kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp

  Bài giảng Doanh nghiệp điện tử: Mô hình khung cho kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp

  Bài giảng Doanh nghiệp điện tử: Mô hình khung cho kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp tìm hiểu về chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, kiến trúc doanh nghiệp điện tử, kiến trúc cốt lõi của một doanh nghiệp, kiến trúc hệ thống liên kết ngoài, sử dụng web services.

   17 p cntp 29/09/2020 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, quá trình hình thành và phát triển của kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   13 p cntp 31/08/2020 35 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, mục đích của báo cáo tài chính, thời hạn lập và nơi nộp báo cáo tài chính, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p cntp 31/08/2020 39 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu về phương pháp chứng từ kế toán, hiểu về phương pháp kiểm kê kế toán, thực hành lập chứng từ kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cntp 31/08/2020 30 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tài khoản kế toán và sổ ghi chép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tài khoản kế toán và sổ ghi chép

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu ý nghĩa và cách thực hiện hai phương pháp kế toán; hiểu được đặc điểm và mối quan hệ của kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p cntp 31/08/2020 35 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số