• Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 5 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 5 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 5: Quyết định giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quyết định giá, đánh giá của khách hàng về giá trị sản phẩm, các phương pháp định giá đặc thù. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cntp 29/06/2020 31 1

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 7 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 7 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 7: Quyết định truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về truyền thông marketing tới khách hàng tổ chức, các công cụ cơ bản của truyền thông trong marketing tới khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p cntp 29/06/2020 33 1

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 1 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 1 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 1: Tổng quan về marketing tới khách hàng tổ chức" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hoạt động marketing tới khách hàng tổ chức, sự phân loại sản phẩm và dịch vụ trong marketing tới khách hàng tổ chức, quản trị marketing tới khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cntp 29/06/2020 27 1

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 6 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 6 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 6: Quyết định kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về kênh phân phối, các kiểu kênh phân phối, xây dựng và quản lý kênh, phân phối sản phẩm vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cntp 29/06/2020 28 1

 • Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng - TS. Nguyễn Ngọc Quang

  Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng - TS. Nguyễn Ngọc Quang

  Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành, tổng quan về công tác định giá xây dựng, phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p cntp 29/06/2020 34 1

 • Bài giảng Quản trị marketing - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Quản trị marketing - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Quản trị marketing gồm 4 phần với 12 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị marketing, cơ sở ra quyết định marketing, các quyết định marketing chiến lược, các quyết định marketing chiến thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p cntp 29/06/2020 32 1

 • Bài giảng Marketing căn bản - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Marketing căn bản - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết căn bản nhất về khoa học marketing, bản chất các công cụ marketing hỗn hợp và bước đầu biết vận dụng những kiến thức đó để hình thành và thông qua các quyết định marketing; bước đầu liên hệ những vấn đề lý thuyết Marketing với thực tiễn kinh doanh ở Việt Nam.

   72 p cntp 29/06/2020 37 1

 • Bài giảng Thẩm định giá máy móc thiết bị - ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

  Bài giảng Thẩm định giá máy móc thiết bị - ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

  Bài giảng Thẩm định giá máy móc thiết bị cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về máy móc thiết bị và thị trường máy móc thiết bị, khấu hao máy móc thiết bị, tổng quan về thẩm định giá máy móc thiết bị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p cntp 29/06/2020 30 1

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 1: Tổng quan về truyền thông marketing tích hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về truyền thông marketing tích hợp (IMC), nội dung và thành phần của truyền thông marketing tích hợp, vai trò của truyền thông marketing tích hợp trong marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p cntp 29/06/2020 37 2

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 2: Nghiên cứu công chúng nhận tin trong truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Tâm lý học trong truyền thông, xã hội học trong truyền thông, nhân chủng học trong truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p cntp 29/06/2020 31 1

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 3: Kế hoạch truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết lập kế hoạch, mục tiêu truyền thông, thiết lập và phân bổ ngân sách truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p cntp 29/06/2020 33 1

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 - TS. Nguyễn Quang Dũng

  Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 4: Chiến lược sáng tạo trong truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của sáng tạo trong truyền thông marketing (IMC), quy trình sáng tạo trong IMC, phát triển chiến lược sáng tạo IMC, chiến thuật sáng tạo - Thực hiện đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p cntp 29/06/2020 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số