• Quang điện tử và thông tin quang sợi -Chương 1

  Quang điện tử và thông tin quang sợi -Chương 1

  QĐT là ngành học liên quan đến sự tương tác của các quá trình điện tử với ánh sáng và các quá trình quang học. - Các linh ki?n trong đó có sự chuyển đổi năng l-ợng : điện sang ánh sáng và ng-ợc lại đ-ợc gọi là linh kiện quang điện tử

   25 p cntp 19/11/2012 140 1

 • KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

   KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

  Hạch toán kế toán là một môn khoa học phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội. Để đáp ứng cho nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán

   34 p cntp 27/11/2012 168 1

 • Nghiên cứu tính khả thi của du lịch sinh thái_Campuchia

  Nghiên cứu tính khả thi của du lịch sinh thái_Campuchia

  Bốn thị trường chính đến Campuchia là: 1. Các tour du lịch trung bình hoặc đường dài bao gồm các chương trình Campuchia là một điểm đến cùng với những điểm đến khác trong khu vực; 2. Như là một chương trình bổ sung cho các điểm đến lân cận như Thái Lan 3. Như một điểm đến duy nhất được bán trong khu vực; 4. Như một điểm đến đường dài cho du...

   88 p cntp 02/11/2012 216 1

 • Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 7: BỘ NHỚ CHÍNH

  Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 7: BỘ NHỚ CHÍNH

  Background Swapping Cấp phát bộ nhớ kề (Contiguous Memory Allocation) Phân trang (Paging) Cấu trúc của bảng trang (Structure of the Page Table) Phân đoạn (Segmentation) Ví dụ: Intel Pentium Chương trình phải được mang (từ đĩa) vào trong bộ nhớ và được sắp xếp bên trong một quá trình để chạy Chỉ có bộ nhớ chính và các thanh ghi là các lưu trữ mà CPU có thể truy...

   57 p cntp 12/11/2012 158 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Tổng quan về mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính: Tổng quan về mạng máy tính

  Trạm điện báo Thông tin cần truyền Thông tin cần truyền Thông tin cần truyền Trạm chuyển điện báo Trạm chuyển điện báo.Mạng chuyển mạch định hướng nối kết Thiết lập nối kết tận hiến giữa hai bên truyền nhận

   19 p cntp 12/11/2012 168 1

 • Quang điện tử và thông tin quang sợi -Chương 2

  Quang điện tử và thông tin quang sợi -Chương 2

  Cuối thập kỷ 60, khái niệm “quang học tích hợp” (integrated optics) xuất hiện ?? Quang học tích hợp là ph-ơng pháp truyền và xử lí tín hiệu bằng tia sáng ?? Một số -u điểm và nh-ợc điểm của ph-ơng pháp truyền dẫn bằng sợi quang so với các ph-ơng pháp truyền dẫn truyền thống: -u điểm: - Tránh đ-ợc sự giao thoa của sóng điện từ. - Tránh...

   61 p cntp 19/11/2012 143 1

 • Chương 4: Dạng hàm

  Chương 4: Dạng hàm

  Mở rộng các dạng hàm, hiểu ý nghĩa các hệ số hồi qui. Ý nghĩa của biên tế: cho biết lượng thay đổi tuyệt đối của biến phụ thuộc Y khi biến độc lập X thay đổi 1 đơn vị. Hệ số co giãn của y theo x , lượng thay đổi tương đối của Y.Y nghĩa của hệ số có giãn: cho biết sự thay đổi tương đối (%) của y khi x thay đổi 1%. Nghiên cứu khảo sát...

   24 p cntp 27/11/2012 146 1

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1: Tổng quan về Joomla

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1: Tổng quan về Joomla

  Giới thiệu – Các nội dung cũ ta sẽ không xóa, mà ta archive nó, nghĩa là ta đưa nó vào kho – Các nội dung đã đưa vào kho thì sẽ không hiển thị trên website. – Muốn hiển thị các nội dung archive ta phải tạo menu item loại Archive.

   32 p cntp 14/12/2012 140 1

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1

  Joomla là một Website hoàn chỉnh có đầy đủ các chức năng cơ bản, tuy nhiên ta có thể bổ sung thêm các tính năng mới cho Joomla khi cần bằng cách cài thêm các thành phần mở rộng (Component, Module, Plug-in, Language,…) § Các tính năng mới này sẽ giúp cho Website có nhiều chức năng hơn, phong phú và đa dạng hơn.

   12 p cntp 14/12/2012 177 1

 • CHIẾN LƯỢC BẢO TỒN BIỂN ỞVIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

  CHIẾN LƯỢC BẢO TỒN BIỂN ỞVIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

  Việt Nam có hình thế phần đấtliềnhẹpchiều ngang và trải dài theo hướngákinhtuyến Toàn bộ lãnh thổđấtliềncủaViệtNam đềuchịu ảnh hưởng của“yếutố biển” Tạo ra cólợi thế “mặttiền” hướng biển: Thuậnlợicho giao thương và hội nhập kinh tế quốctế, nhưng cũng xung yếu về mặt an ninh quốc phòng Với trên 3000 đảo gần bờ và hai...

   24 p cntp 22/10/2013 164 1

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Chủ nghĩa Marx-Lenin là học thuyết chính trị do Karl Marx và Friedrich Engels sáng lập và được Vladimir Ilyich Lenin phát triển và hoàn thiện. Chủ nghĩa Marx-Lenin là thế giới quan, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân, biểu hiện lợi ích của giai cấp này trong nhiệm vụ xây dựng lại xã hội một cách cách mạng. [cần dẫn nguồn] Chủ nghĩa Marx-Lenin...

   29 p cntp 14/03/2012 56 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số