• Một lược đồ tạo khóa cho bảo mật thoại tương tư

  Một lược đồ tạo khóa cho bảo mật thoại tương tư

  Lược đồ tạo khóa đóng vai trò quan trọng trong bảo mật tín hiệu thoại tương tự. Lược đồ Raymond có nhiều ưu điểm nhưng lược đồ này gặp khó khăn khi phải tính toán và lưu trữ số nguyên lớn. Bài báo này đề xuất một giải pháp cải tiến lược đồ này ứng dụng trong thực tế, giải quyết được nhược điểm của lược đồ Raymond và mã hóa...

   5 p cntp 30/07/2020 6 1

 • Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

  Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

  Bài viết tập trung làm rõ vai trò của kế toán quản trị chi phí với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp góp phần hỗ trợ cho các nhà quản trị trong việc nhận thức và vận dụng kế toán quản trị chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   4 p cntp 31/08/2020 6 1

 • Nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí, điều kiện cho một giải pháp tích hợp hệ thống

  Nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí, điều kiện cho một giải pháp tích hợp hệ thống

  Bài viết nghiên cứu, đề xuất một giải pháp tích hợp hệ thống tổng thể cho các tổ chức đơn vị, trong đó, việc xây dựng được bộ tiêu chí, điều kiện cho giải pháp tích hợp là nội dung cơ bản nhất, quy định mô hình, phương pháp, cách thức để các phần mềm được xây dựng sẵn dàng tích hợp được vào hệ thống tích hợp.

   7 p cntp 30/07/2020 6 1

 • Kế toán quản trị - Yêu cầu và cách thức áp dụng ở Việt Nam

  Kế toán quản trị - Yêu cầu và cách thức áp dụng ở Việt Nam

  Bài viết làm rõ bản chất, phạm vi nội dung và phương pháp của kế toán quản trị, thống nhất về nhận thức và phương thức tiến hành ở Việt Nam để kế toán quản trị thực sự là công cụ cần thiết và hữu hiệu cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   4 p cntp 31/08/2020 6 1

 • Áp dụng Kế toán quản trị tại doanh nghiệp Việt Nam

  Áp dụng Kế toán quản trị tại doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết tiến hành nghiên cứu dựa trên kết quả 542 doanh nghiệp, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   4 p cntp 31/08/2020 6 1

 • Về một backdoor trong sinh khóa RSA tuân thủ điều kiện “chặt” theo chuẩn FIPS 186-4

  Về một backdoor trong sinh khóa RSA tuân thủ điều kiện “chặt” theo chuẩn FIPS 186-4

  Bài viết trình bày đề xuất về một thuật toán sinh khóa RSA chứa backdoor tuân thủ điều kiện “chặt” về tham số khóa theo chuẩn FIPS 186-4 [1]. Thuật toán đề xuất dựa trên cơ sở thuật toán tìm số nguyên tố của John Gordon [2] để tạo số nguyên tố mạnh và tấn công phân tích nhân tử của Coppersmith [3] để giảm lượng thông tin backdoor cần nhúng.

   7 p cntp 30/07/2020 6 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ gió dàn ngưng đến hiệu quả năng lượng máy lạnh chiller

  Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ gió dàn ngưng đến hiệu quả năng lượng máy lạnh chiller

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo máy làm lạnh nước, nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ gió vào dàn ngưng đến áp suất ngưng tụ và hiệu quả biến đổi năng lượng của chu trình. Hiệu quả biến đổi năng lượng của máy làm lạnh nước sử dụng môi chất R134a làm việc ở nhiệt độ ngưng tụ 47,35°C và nhiệt độ vào bình bay hơi...

   4 p cntp 29/09/2020 5 0

 • Đề xuất mô hình gắn kèm mã thực thi vào dữ liệu thi hành

  Đề xuất mô hình gắn kèm mã thực thi vào dữ liệu thi hành

  Bài viết đề xuất mô hình gắn kèm mã thực thi vào dữ liệu thi hành trên môi trường windows, vượt qua cảnh báo của một số phần mềm anti-virus, dựa trên việc nghiên cứu kỹ thuật và mô hình lây nhiễm của virus. Mô hình và kỹ thuật cài đặt đề xuất làm giảm thiểu sự thay đổi đến cơ chế thi hành của dữ liệu gốc.

   6 p cntp 30/07/2020 5 1

 • Mô hình bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin hiện đại

  Mô hình bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin hiện đại

  Do sự phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông, Toán học và Mật mã, Thu tin mã thám...thì thông tin trao đổi trên các kênh thông tin công cộng ngày càng gặp nhiều rủi ro và có nhiều mối đe dọa vì vậy đảm bảo an ninh thông tin là một vấn đề cấp bách và cần thiết. Bài viết tập trung giới thiệu mô hình đảm bảo...

   6 p cntp 30/07/2020 5 1

 • Trao đổi về xây dựng mô hình kế toán quản trị doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp 4.0.

  Trao đổi về xây dựng mô hình kế toán quản trị doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp 4.0.

  Bài viết thảo luận về việc xây dựng mô hình kế toán quản trị đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm chi phí luôn được các nhà quản lý quan tâm, đặc biệt trong điều kiện phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   4 p cntp 31/08/2020 5 1

 • Thông tin kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp nhựa

  Thông tin kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp nhựa

  Bài viết nghiên cứu thông tin kế toán quản trị chi phí để nâng cao vai trò cung cấp thông tin của kế toán quản trị chi phí các doanh nghiệp nhựa cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ khâu phân loại chi phí, lập dự toán đến lập báo cáo quản trị chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p cntp 31/08/2020 5 1

 • Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thông qua công cụ kế toán quản trị

  Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thông qua công cụ kế toán quản trị

  Bài viết thông qua tìm hiểu vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa vận dụng kế toán quản trị một cách hiệu quả nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài...

   7 p cntp 31/08/2020 5 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số