• Đề xuất mô hình gắn kèm mã thực thi vào dữ liệu thi hành

  Đề xuất mô hình gắn kèm mã thực thi vào dữ liệu thi hành

  Bài viết đề xuất mô hình gắn kèm mã thực thi vào dữ liệu thi hành trên môi trường windows, vượt qua cảnh báo của một số phần mềm anti-virus, dựa trên việc nghiên cứu kỹ thuật và mô hình lây nhiễm của virus. Mô hình và kỹ thuật cài đặt đề xuất làm giảm thiểu sự thay đổi đến cơ chế thi hành của dữ liệu gốc.

   6 p cntp 30/07/2020 9 1

 • Khối nguồn 27V công suất lớn MAA300-1C27CYH trong khối xử lý trung tâm của đài dẫn bay gần 4N

  Khối nguồn 27V công suất lớn MAA300-1C27CYH trong khối xử lý trung tâm của đài dẫn bay gần 4N

  Khối nguồn qua tủ điều khiển phân phối và cung cấp nguồn 27V DC cho các khối thiết bị của đài, đảm bảo cho toàn bộ đài hoạt động, do đó, khối nguồn 27V do nhóm nghiên cứu của Viện CNTT thiết kế chế tạo là một thành phần vô cùng quan trọng trong hệ thống cung cấp nguồn của đài RSBN-4N.

   6 p cntp 30/07/2020 9 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số