• Bài giảng Hóa học - Chương 3: Nhiệt động lực học của các quá trình hóa học

  Bài giảng Hóa học - Chương 3: Nhiệt động lực học của các quá trình hóa học

  Hệ là tập hợp các vật thể xác định trong không gian nào đó và phần còn lại xung quanh là môi trường. Đối với hóa học, hệ là lượng nhất định của một hay nhiều chất ở điều kiện nhiệt độ, áp suất, nồng độ nào đó. Mời các bạn tham khảo nội dung chương 3.

   69 p cntp 30/09/2017 262 1

 • Bài giảng Hóa học - Chương 4: Động học của phản ứng hóa học

  Bài giảng Hóa học - Chương 4: Động học của phản ứng hóa học

  Nhiệt động hóa học cung cấp những cơ sở để xem xét quá trình hóa học có xảy ra hay không, xảy ra theo chiều và giới hạn nào? Để nắm rõ hơn về động học của phản ứng hóa học mời các bạn tham khảo!

   33 p cntp 30/09/2017 250 4

 • Bài giảng Hóa học - Chương 7: Dung dịch điện ly

  Bài giảng Hóa học - Chương 7: Dung dịch điện ly

  Nội dung chương 7 gồm có: Các dung dịch Axit, Bazơ, muối trong nước và những đặc điểm của chúng, lý thuyết điện li Arrhenius và Kablucôp, độ điện ly,... Mời các bạn tham khảo!

   42 p cntp 30/09/2017 201 1

 • Bài giảng Hóa học - Chương 8: Điện hóa học

  Bài giảng Hóa học - Chương 8: Điện hóa học

  Phản ứng hóa học được chia thành hai loại: Không có sự thay đổi số oxy hóa các nguyên tố tham gia phản ứng Có sự thay đổi số oxy hóa các nguyên tố tham gia phản ứng. Mời các bạn tham khảo nội dung chương 8.

   25 p cntp 30/09/2017 219 2

 • Bài giảng Hóa học - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng Hóa học - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Nguyên tử là tiểu phân nhỏ nhất của một nguyên tố hóa học, không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học và trong phản ứng hóa học nguyên tử không thay đổi. Để nắm rõ hơn về nguyên tử mời các bạn tham khảo tài liệu.

   95 p cntp 30/09/2017 170 2

 • Bài giảng Hóa học - Chương 2: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

  Bài giảng Hóa học - Chương 2: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

  Bài giảng chương 2 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, gồm có một số nội dung như: khái niệm cơ bản về liên kết hóa học, phương pháp liên kết hóa trị phương pháp VB,... Mời các bạn tham khảo!

   78 p cntp 30/09/2017 210 2

 • Bài giảng Hóa phân tích: Chương 2 - Nguyễn Thị Hiển

  Bài giảng Hóa phân tích: Chương 2 - Nguyễn Thị Hiển

  Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về phân tích khối lượng trong hóa học. Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Phân loại phương pháp trong phân tích khối lượng, phương pháp phân tích khối lượng kết tủa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p cntp 28/03/2017 193 2

 • Bài giảng Hóa phân tích: Chương 1 - Nguyễn Thị Hiển

  Bài giảng Hóa phân tích: Chương 1 - Nguyễn Thị Hiển

  Chương 1 - Các khái niệm cơ bản của hóa phân tích. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Mục đích, vai trò của hóa phân tích; phân loại phương pháp phân tích; các bước cơ bản trong hóa phân tích; hóa chất, dụng cụ và thiết bị đo; các loại nồng độ trong hóa phân tích.

   21 p cntp 28/03/2017 230 5

 • Bài giảng Hóa phân tích: Chương 5 - Nguyễn Thị Hiển

  Bài giảng Hóa phân tích: Chương 5 - Nguyễn Thị Hiển

  Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về sai số trong hóa phân tích. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sai số; lý thuyết về sai số; độ đúng, độ chính xác, độ tin cậy; tính toán sai số hệ thống do phương pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p cntp 28/03/2017 261 2

 • Bài giảng Hóa phân tích: Chương 3 - Nguyễn Thị Hiển

  Bài giảng Hóa phân tích: Chương 3 - Nguyễn Thị Hiển

  Bài giảng Hóa phân tích - Chương 3: Phân tích thể tích. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Những khái niệm cơ bản, yêu cầu của phản ứng chuẩn độ, phương pháp chuẩn độ, cách pha dung dịch tiêu chuẩn, cách tính kết quả phân tích, đường chuẩn độ, chỉ thị, các phép chuẩn độ thường dùng.

   73 p cntp 28/03/2017 391 7

 • Bài giảng Hóa phân tích: Chương 4 - Nguyễn Thị Hiển

  Bài giảng Hóa phân tích: Chương 4 - Nguyễn Thị Hiển

  Bài giảng Hóa phân tích - Chương 4 giới thiệu các phương pháp phân tích công cụ. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu phương pháp, phương pháp quang phổ, phương pháp đo điện thế, phương pháp chiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cntp 28/03/2017 305 3

 • Bài giảng Hóa phân tích: Chương 2 (tt) - Nguyễn Thị Hiển

  Bài giảng Hóa phân tích: Chương 2 (tt) - Nguyễn Thị Hiển

  Chương 2 (tt) - Phân tích khối lượng. Chương này cung cấp những kiến thức cơ bản về các phương pháp phân tích khối lượng kết tủa như: Nguyên tắc, yêu cầu của dạng kết tủa, sự cộng kết, yêu cầu của dạng cân, một số kĩ thuật làm kết tủa, cách tính kết quả. Mời các bạn tham khảo.

   51 p cntp 28/03/2017 232 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số