• Giáo trình Khai thác tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột: Phần 2

  Giáo trình Khai thác tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình trình bày 2 nội dung cơ bản sau: Biến hình tinh bột, ứng dụng của tinh bột biến hình. Giáo trình được biên soạn theo đề cương môn học “Khai thác tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột” nhằm làm tài liệu chính để giảng dạy cao học cho ngành thực phẩm. Giáo trình có thể làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu...

   79 p cntp 31/03/2020 63 0

 • Cao su nhiệt dẻo trên cơ sở polypropylen và cao su butadien acrylonitril - đặc trưng tính chất

  Cao su nhiệt dẻo trên cơ sở polypropylen và cao su butadien acrylonitril - đặc trưng tính chất

  Cao su nhiệt dẻo (TPE) trên cơ sở nhựa polypropylen (PP) và cao su butadien acrylonitril (NBR) đã được chế tạo trên máy trộn kín với tốc độ trộn 60 vòng/phút, nhiệt độ 1600 C trong thời gian 8 phút bằng phương pháp lưu hóa động.

   7 p cntp 31/03/2020 9 0

 • Giáo trình Công nghệ chế biến thịt cá: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ chế biến thịt cá: Phần 1

  Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở các tài liệu dùng giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thuộc chuyên ngành chế biến và bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên giáo trình đã có sự điều chỉnh nội dung để phù hợp hơn cho việc đào tạo kỹ thuật viên về chế biến thực phẩm. Phần 1 giáo trình gồm 2...

   70 p cntp 31/03/2020 201 0

 • Nghiên cứu tính dị hướng độ bền của than thông qua thí nghiệm kéo gián tiếp

  Nghiên cứu tính dị hướng độ bền của than thông qua thí nghiệm kéo gián tiếp

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thí nghiệm kéo gián tiếp đối với hai tổ hợp mẫu than bùn có góc dị hướng α = 00 và α = 900. Kết quả cho thấy: Cường độ kháng kéo trong cả hai trường hợp đều có tính dị hướng.

   8 p cntp 31/03/2020 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số