• Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 1 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 1 - ĐH Bách Khoa

  Giới thiệu về flash là nội dung chính của bài học 1 thuộc bộ bài giảng Tin học cơ sở. Ở bài học này các bạn sẽ được tìm hiểu về Flash là gì; không gian làm việc của Flash; Timeline (đường thời gian); công cụ; vùng chứa các cửa sổ thiết kế;...

   60 p cntp 28/06/2017 179 1

 • Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 3 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 3 - ĐH Bách Khoa

  Cùng tìm hiểu tạo mặt nạ (mask); sử dụng các biểu tượng (symbol); tạo âm thanh (sound) được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 3 - Mặt nạ, biểu tượng và âm thanh".

   51 p cntp 28/06/2017 156 1

 • Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 2 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 2 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 2 - Tạo hoạt ảnh trong flash hướng đến trình bày giới thiệu về hoạt ảnh; Timeline (đường thời gian/bảng tiến trình); lớp (Layer); khung hình (Frame); biến đổi chuyển động; biến đổi hình dạng.

   56 p cntp 28/06/2017 188 1

 • Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 4 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 4 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 4 - Giới thiệu về các phần mềm xem, biên tập hình ảnh và video hướng đến trình bày về Windows Picture and Fax Viewer; ProShow; Photoshop; MovieMaker.

   29 p cntp 28/06/2017 188 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Lập trình giao diện - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Lập trình giao diện - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng này trang bị cho người học những kiến thức về lập trình giao diện (Graphical User Interface). Nội dung chính trong bài giảng gồm có: Graphical User Interface (GUI), Event Driven Programming, ứng dụng Windows Form dùng C#, khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn, cách tạo ứng dụng Windows Form. Mời các bạn cùng tham khảo.

   190 p cntp 25/07/2016 143 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Kết nối cơ sở dữ liệu - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Kết nối cơ sở dữ liệu - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Kết nối cơ sở dữ liệu. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung cơ bản sau: Lịch sử phát triển, kiến trúc ADO.NET, data providers, connection, command, command - parameter,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p cntp 25/07/2016 143 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Giới thiệu - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Giới thiệu - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng học phần Lập trình hướng đối tượng 2 giúp người học: Hiểu khái niệm lập trình hướng đối tượng thông qua việc sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C#, thiết kế chương trình theo mô hình đa lớp, giải quyết bài toán lập trình Windows Form, sử dụng bộ thư viện .NET trong quá trình lập trình và có khả năng tìm hiểu kỹ thuật...

   10 p cntp 25/07/2016 215 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Mô hình đa lớp (Multi-Layers) - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Mô hình đa lớp (Multi-Layers) - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng này cung cấp cho người học những kiến thức về mô hình đa lớp (Multi-Layers). Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Phân biệt 3-tier, 3-layer; vai trò và nhiệm vụ của mỗi layer; quản lý ngoại lệ trong mô hình 3-layer. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p cntp 25/07/2016 132 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Language Integrated Query (LINQ) - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Language Integrated Query (LINQ) - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Language Integrated Query (LINQ) gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu LINQ, LINQ to Object, LINQ to XML, LINQ to ADO.NET. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   30 p cntp 25/07/2016 135 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Entity Framework - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Entity Framework - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Entity Framework. Các nội dung chsinh được trình bày trong chương này gồm có: Lịch sử Data Access, O/RM là gì? Tổng quan về EF, truy vấn trong EF, phát triển ứng dụng với EF. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p cntp 25/07/2016 153 1

 • Bài giảng Vẽ đồ thị trong Matlab

  Bài giảng Vẽ đồ thị trong Matlab

  Bài giảng Vẽ đồ thị trong Matlab hướng dẫn sinh viên sử dụng và vẽ đồ thị bằng Matlab với các bước chỉ dẫn cụ thể, chi tiết. Với bài giảng này, sinh viên có thể tự tin vẽ những đồ thị như ý muốn bằng Matlab.

   49 p cntp 28/05/2014 153 2

 • CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - HÀNG ĐỢI

  CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - HÀNG ĐỢI

  Hàng đợi là một danh sách tuyến tính, trong đó: Việc bổ sung một phần tử vào hàng đợi được thực hiện ở một đầu gọi là cuối hàng Việc loại bỏ một phần tử ra khỏi hàng đợi được thực hiện ở đầu kia gọi là đầu hàng. Danh sách kiểu hàng đợi còn gọi là danh sách FIFO – First In First Out.

   19 p cntp 22/10/2013 199 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số