• Bài giảng Lập trình Web: Chương 1 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 1 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 1 giới thiệu HTML Form và Web Server thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: Form và các thuộc tính, các kiểu phần tử trên Form, mô hình Client/ Server và Web Server.

   25 p cntp 30/06/2014 787 19

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình bài 1: Các khái niệm lập trình cơ bản trình bày nội dung về khái niệm lập trình máy tính, các tính chất của thuật toán, giải thuật và lưu đồ phương trình, các bước xây dựng chương trình, cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

   9 p cntp 29/08/2017 747 4

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến thức về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, tổng quan về SQL Server. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p cntp 31/10/2017 704 8

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Hà Lê Hoài Thương

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Hà Lê Hoài Thương

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 Tổng quan về hệ điều hành nhằm trình bày về định nghĩa hệ điều hành, cấu trúc hệ thống máy tính, các chức năng chính của hệ điều hành, hệ điều hành nhằm giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống, quản lý và cấp phát tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả.

   39 p cntp 29/11/2016 646 8

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Mở đầu - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Mở đầu - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình phần mở đầu giới thiệu cho người học một số nội dung như: Các thành phần trong chương trình C, kiểu dữ liệu cơ sở trong C, toán tử trong C,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p cntp 29/03/2017 633 4

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Hà Lê Hoài Thương

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Hà Lê Hoài Thương

  Nội dung chính của chương 2 Cấu trúc hệ điều hành thuộc bài giảng hệ điều hành nhằm trình bày về các kiến thức: các thành phần của hệ điều hành, các dịch vụ hệ điều hành cung cấp, lời gọi hệ thống, các chương trình hệ thống, cấu trúc hệ thống, máy ảo.

   20 p cntp 29/11/2016 631 5

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Hà Lê Hoài Thương

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Hà Lê Hoài Thương

  Trong chương 4 Định thời CPU thuộc bài giảng hệ điều hành nhằm trình bày về các kiến thức: khái niệm cơ bản về định thời, các bộ định thời như long-term, mid-term, short-term, các tiêu chuẩn định thời CPU, các giải thuật định thời Shortest Job First (SJF).

   47 p cntp 29/11/2016 623 3

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 2: Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở dữ liệu (database), bảng (table), lược đồ diagram, bảng ảo (view), truy vấn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p cntp 31/10/2017 621 7

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ThS. Hà Lê Hoài Thương

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ThS. Hà Lê Hoài Thương

  Mục tiêu chương 3 Tiến trình (Process) thuộc bài giảng hệ điều hành nhằm trình bày về các kiến thức: khái niệm cơ bản tiến trình, trạng thái quá trình, khối điều khiển quá trình (Process control block), định thời quá trình (Process Scheduling), các tác vụ đối với quá trình, sự cộng tác giữa các quá trình.

   35 p cntp 29/11/2016 614 5

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 4: Bảo mật và an toàn dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu, phục hồi cơ sở dữ liệu, quản lý người dùng và bảo mật hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p cntp 31/10/2017 592 6

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 1 Giới thiệu về lập trình java trên Android OS do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu môn học, thiết bị di động vs thiết bị cố định, thị trường ứng dụng cho di động, hệ điều hành Android, lập trình trên android, môi trường lập trình.

   65 p cntp 31/03/2018 592 4

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - Phạm Đình Sắc

  Nội dung bài 6: Hàm thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình trình bày về khái niệm hàm, các bước viết hàm, các cách truyền đối số, lời gọi hàm, lời gọi chương trình con, đệ quy. Tham khảo bài giảng này để nắm bắt nội dung chi tiết môn học.

   14 p cntp 29/08/2017 591 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số